Kto by nepoznal známu vetu kozmonauta Neila Armstronga: „Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo.“ A nutne nemusíme kráčať po povrchu mesiaca, aby každý z nás vnímal silu tejto vety pre náš život. Urobiť prvý krok, vykročiť, kráčať, vytrvať až do posledného kroku… Veď to je jediný spôsob, ako realizovať svoj život, naplniť ho či priviesť ho k vytúženému cieľu. 

Bez konkrétnych krokov, toho prvého, posledného i tých uprostred, všetko ostáva v našom živote iba teóriou či ilúziou a hoci s veľkými predstavami, ostávame v konečnom dôsledku iba „snílkovia“ sediaci v pohodlí gauča.

Áno, kroky sú v našom živote dôležité, ale iba vtedy, ak poznáme cieľ, ku ktorému smerujú. Ak poznáme poslanie našich krokov a ich zmysel, iba vtedy je aj malý krok veľkým. Bez zmyslu a cieľa sú naše kroky iba výdajom energie a my sa podobáme šelme v zoologickej záhrade, ktorá si zo zotrvačnosti kráča svojou vyšľapanou cestičkou, kým návštevníci si ju fotia.

A teda tak ako pravá noha potrebuje ľavú, i naše kroky potrebujú zmysel, poslanie a cieľ. Potrebujú ich poznať, pripomínať si ich a neustále aktualizovať. A potrebujú to už dnes. 

Veď aj dnešok bude v našich životoch určite preplnený rôznymi krokmi. Krokmi z domu či domov, krokmi za prácou, koníčkami alebo našimi povinnosťami, krokmi rutiny, zvykov, zlozvykov či rôznych rituálov, krokmi, ktoré nás s niekým spoja alebo od niekoho oddelia. Krokmi, ktoré naše nohy zašpinia, zavedú nás mimo našu komfortnú zónu, ukážu nám nové a nepoznané veci, či odhalia, že život sa dá žiť aj bez mnohých vecí, ktoré považujeme za potrebné pre šťastný život. Alebo aj krokmi, skrze ktoré sa do ničoho z toho nepustíme. Ale prečo? Prečo tieto kroky podnikať? Aký majú pre náš život zmysel, čo nám dávajú alebo čo berú? Kam nimi dospejeme?

Nie, nebojte sa, nechcem nás teraz posadiť do gauča a premárniť dnešok iba uvažovaním. No budem rád, ak sa nám dnes aj cez toto zamyslenie podarí na chvíľu sa zastaviť a uvažovať, či nemrháme silami, naším potenciálom i časom niektorými našimi krokmi. Alebo naopak, nech toto zastavenie a uvažovanie ešte viac upevní silu našich krokov tým, že sa uistíme o správnosti smeru, ktorým sme sa vybrali. Prajem nám všetkým, nech naše kroky, hoc by boli akokoľvek malé, sú skrze poznanie ich cieľa, zmyslu a poslania vždy veľkými. 

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.