SemFest sa tento rok koná v dvoch formách – online a novinka SemFest stanovačka. Online festival sa bude konať 2. a 3. júla a stanovačka bude od 15. do 18. augusta v Brezovej pod Bradlom. Prinášame rozhovory so spoluorganizátorom Online SemFestu s Miroslavom Mudrákom, moderátorom Gabrielom Blcháčom a predsedom Spoločenstva evanjelickej mládeže Jozefom Šimekom.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže SEM je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej základnou misiou je plnohodnotný rozvoj a výchova mladej generácie na ceste poznávania Boha. Naším poslaním je previesť mladých ľudí v dôležitom období dospievania výchovou k zdravým, duchovným a morálnym hodnotám, k rozvoju ich potenciálu, k zodpovednosti a aktívnemu využívaniu voľného času.

Cieľová skupina, na ktorú sa zameriavajú naše aktivity a činnosť, sú prevažne mladí ľudia vo veku od 12 do 26 rokov. Ide väčšinou o členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, avšak aktivity organizácie sú zamerané aj na mladých ľudí mimo cirkevného prostredia ECAV.

Našu činnosť uskutočňujeme prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov, neformálneho vzdelávania či iných projektov. V súčasnosti pôsobíme v 110 miestnych združeniach v 38 okresoch na Slovensku.

Jedným z mnohých projektov je aj letný open-air festival SemFest pre mladých evanjelikov, rodiny aj starších. Tento rok sa SemFest chystá v dvoch formách – online a novinka SemFest stanovačka.

Rozhovor s Miroslavom Mudrákom spoluorganizátorom Online SemFest

Miroslav Mudrák. Foto: archív Miroslava Mudráka

V dobe, keď sa na internete dajú nájsť tisícky online programov či prednášok, má vôbec zmysel pripravovať ďalšie online podujatie?

Áno, je pravda, že na internete dnes nájdeme obrovské množstvo prednášok. A buďme k sebe úprimní, aj veľmi kvalitných – aj v takej kvalite, ktorú my nedosiahneme. A ak viete nejaký cudzí jazyk, o to väčšie možnosti pozerania máte. Dokonca aj prispôsobené rôznym vekovým kategóriám. Napriek tomu si myslím, že má zmysel tvoriť a pozerať SemFest online, keďže približne 95 percent programu sa bude vysielať live v reálnom čase. To dáva celému vysielaniu určité čaro, že teraz v tomto momente sa niečo deje a som s tými ľuďmi nejakým spôsobom spojený. Samozrejme, že človek si to môže pozrieť aj neskôr, keďže celý program ostane v online priestore dlhodobo. Ale pri tomto pozeraní už nebude pocit „tu a v tomto čase“.  Stále je však možné čerpať z programu aj neskôr – či už pri budovaní svojho duchovného života, alebo ako prípravu na rôzne témy pre dorasty, mládeže a iných.

Prečo si pozrieť online SemFest?

Okrem spoločenstva v reálnom čase, je super, že program vychádza z nášho „časo-priestoru“ – témy sú prezentované ľuďmi, ktorí žijú v podobných okolnostiach, v podobných situáciách, v rovnakej cirkvi ako vy. A toto je dosť dobrá pridaná hodnota na to, aby ste si klikli a pripojili sa, či už sám alebo so svojimi kamošmi z vašej obývačky či farskej záhrady. 

Témou tohtoročného SemFestu je Doba neistá.

Žijeme v dobe, kedy si nie sme istí tým, čo bude zajtra. Nie sme si úplne istí, či pôjdeme do práce, alebo budeme mať homeoffice, či pôjdeme do školy, alebo budeme mať dištančné vzdelávanie, či pôjdeme v nedeľu do kostola, alebo či budeme pozerať prenos služieb Božích na YouTube, Facebooku alebo v televízii. Tým, že sa doba veľmi rýchlo mení, berie nám to „klasické istoty“, ktoré sme zvyknutí mať. O to viac sa preto môžeme, a aj by sme mali (a to je zmysel aj tohto SF online), uprieť na Pána Boha a zároveň sa vložiť do jeho rúk, v ktorých vieme nájsť istotu aj v tejto neistej dobe.  

Na čo sa teda môžeme tešiť?

Na dva dni vysielania. (Smiech.) Začínať budeme ráno o deviatej a vysielať sa bude nonstop do večera približne do desiatej. Tieto dva dni budú obsahovať dva ranné programy, desať seminárov, dve nahrávky z rubriky SEM Vareška,  šesť hudobných vstupov a dva večerné programy.

V seminároch si budete môcť vypočuť prednášky na témy, ako sú napríklad „Môžem podľa Biblie fajčiť a piť?“, „Chodenie – Hranice – Sex“, „Internety a sociálne médiá“, „Krutý Boh v Starej zmluve“, „Ako nepreležať svoj život“, „Som komplikovaná“, „Mám rodiča alkoholika, rozvedeného… čo s tým?“ a iné.

Čo sa týka rečníkov a rečníčok, môžete sa tešiť na veľa ľudí – rôzne vekové kategórie, známe, ale aj menej známe tváre.

Na čo konkrétne sa najviac tešíte vy?

Na to, že strávim pár chvíľ s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých mi záleží.

Minuloročný online SF očami nášho moderátora Gabriela Blcháča

Gabriel Blcháč. Foto: archív Gabriela Blcháča

Čo pre vás znamenal SemFest online?

Znamenal najmä výzvu ísť do niečoho nepoznaného. Vedeli sme, že sa bude meniť miesto SemFestu. Keďže neoddeliteľnou súčasťou SemFestu je misia, je podľa mňa super, že festival po niekoľkých rokoch vždy mení svoje miesto a presúva sa inam. Toto takzvané kočovanie povzbudzuje miestne zbory a spoločenstvá, dostáva organizačný tím z komfortnej zóny a pre dobrovoľníkov to znamená, že môžu pozývať do tímu aj ľudí z miestnych mládeží a dorastov. Vladko Maťaš raz povedal, že on vidí jednu z hlavných misií SemFestu v dobrovoľníkoch a ja s ním určite súhlasím. Pre dobrovoľníka je SemFest o dosť iná káva ako pre účastníka. Je to jedno veľké Kristovo spoločenstvo, ktoré nielen skrz spoločné zážitky, zábavu, prebdené noci a únavu, ale hlavne mocou Ducha Svätého formuje každého dobrovoľníka. A práve tento aspekt v online forme veľmi chýba.

Čo vám tento čas priniesol do života?

Na jednej strane mi dal znova uistenie, že Kristus je Pán. Naša snaha by mohla vyjsť nazmar nebyť toho, že prekryje naše nedostatky a slabosti. Našli sa ľudia, ktorí boli ochotní ísť do vecí, aj keď času bolo málo a otáznikov bolo veľa. Na druhej strane, jednoznačne ukázal potrebu živých vzťahov a spoločenstva veriacich.

Ako sa vám pracovalo s publikom, ktoré fyzicky na programe nebolo?

Pravdupovediac nebolo to nič moc. To je, ako keď má divadelný herec porovnať predstavenie v divadle pred plným publikom a natáčanie seriálu pre kamerou.

Čo však pomohlo, bolo to, že som viac-menej publikum už poznal z minulých ročníkov, a tak som si ich tam za tou kamerou vedel predstaviť.

Ako ste to celé vnímali?

Vnímal som to obdobie a stále ho aj vnímam tak, že je to najlepší čas hlásať evanjelium. V spoločnosti veľmi rezonoval a rezonuje pocit neistoty a strachu. A predsa u koho máme mať istotu, ak nie u Hospodina? Tak ako sa píše v Zjavení 1, 17 – 18 nemáme sa báť, ale máme plne dôverovať Kristu, ktorý prekonal smrť, a v ktorom máme zasľúbenie večného života. 

Rozhovor s predsedom Spoločenstva evanjelickej mládeže Jozefom Šimekom o SemFest stanovačke

Jozef Šimek. Foto: archív Jozefa Šimeka

Prečo SemFest stanovačka? Ako vznikol tento nápad? 

Pandémia nás zasiahla všetkých, aj mladých, ich aktivity, záľuby či trávenie voľného času. Lockdown nás uzavrel do bublín a aby sme sa chránili, prirodzene sme obmedzili sociálne kontakty a stretávanie sa so svojimi priateľmi. Tak to vyzeralo aj u nás v SEM-e, a preto sme museli naše aktivity realizovať online. A keďže teraz dochádza k uvoľňovaniu a opätovnému naštartovaniu podujatí a aj našich aktivít, chceme mladým ponúknuť podujatie, na ktoré netreba až tak veľa. Netradičný SemFest v podobe stanovačky. A prečo práve stanovačka? Lebo aj napriek uvoľňovaniu opatrení situácia na Slovensku pre organizovanie festivalov stále nevyzerá priaznivo natoľko, aby sme aj ten náš SemFest mohli zorganizovať tak, ako sme zvyknutí. No napriek obmedzeniam sme chceli pre mladých niečo urobiť. Chceli sme im vytvoriť priestor, kde by sa mohli stretnúť, niečo spolu zažiť, povzbudiť sa navzájom – mať jednoducho spoločenstvo. Stanovačka ako alternatíva k nášmu klasickému SemFestu nám prišla ako dobrá možnosť – skĺbiť spoločenstvo s jednoduchým programom a ešte k tomu v peknom prostredí Brezovej pod Bradlom.

Pre koho je stanovačka určená?

Sme mládežnícka organizácia, preto chceme dať, prirodzene, priestor prevažne mladším ročníkom. Ten, kto chce na ňu prísť, musí mať vek minimálne 14 rokov, avšak je potrebné, aby mal každý účastník mladší ako 15 rokov so sebou dospelý dozor. Preto máme aj takú prosbu na vedúcich dorastov, mládeže či zborových farárov, aby zobrali svojich konfirmandov, dorasťákov a prišli s nimi zažiť spoločný čas na stanovačke.

Hornú hranicu neobmedzujeme, len treba mať na pamäti, že je to mládežnícka stanovačka. (Úsmev.) Ale budeme sa tešiť, ak prídu aj starší.

V čom bude stanovačka iná ako klasický SemFest? Ako to vlastne bude celé vyzerať?

Keďže sme vymysleli nový formát tohtoročného SemFestu, museli sme tomu prispôsobiť aj spoločný program. Okrem samotného hlavného programu, chceme tento rok aj trochu poslúžiť a pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto bude súčasťou programu aj jednoduchá dobrovoľnícka služba priamo v Matejkovej, ale aj v miestnom cirkevnom zbore. Takže ak ste chceli zažiť dobrovoľnícky SemFest, teraz máte šancu „ochutnať“, ako dobrovoľníctvo vyzerá.

Spať sa bude v stanoch, ktoré si účastníci sami prinesú – veď je to stanovačka. (Úsmev.) Celá strava je zabezpečená špeciálnou donáškovou službou a bude sa vydávať priamo v areáli stanovačky. A keďže nám záleží na bezpečnosti a zdraví, musíme dodržiavať hygienické opatrenia. Pred prvým vstupom do areálu sa bude musieť každý preukázať, že je covid negatívny alebo že je zaočkovaný proti covidu.

Program je nastavený tak, aby si každý prišiel na svoje. Doobeda budeme mať krátke spoločenstvo s následnými skupinkami. Poobede sa môžeme trochu rozhýbať (volejbal, vodný futbal, skákací hrad…) alebo relaxovať a potom budeme trošku užitoční – poslúžime a pomôžeme pri úprave areálu. Po večeri budeme mať spoločenstvo s chválami a slovom. A, samozrejme, nebude chýbať ani náš Pub stan s dobrotami.

Aká bude téma stanovačky? Rovnaká ako téma online SemFestu? 

Téma stanovačky bude trochu iná ako SF online. Keďže na stanovačke sa môžeme reálne stretnúť, chceme, aby ste tu niečo zažili – fyzicky, osobne, na vlastnej koži. Preto sme sa rozhodli, že témou bude Poď to zažiť. V tejto myšlienke sa bude niesť celý program.

A teda, pozývame aj teba (áno, práve teba, čo čítaš tieto riadky) – Poď to zažiť 15. – 18. júla v Brezovej pod Bradlom. Všetky podrobnejšie informácie nájdeš na webe. A pozor! Kapacita stanovačky je obmedzená, preto sa zaregistruj čím skôr – registrácia je pre každého účastníka povinná.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.