SemFest sa tento rok koná v dvoch formách – online a novinka SemFest stanovačka. Online festival sa bude konať 2. a 3. júla a stanovačka bude od 15. do 18. augusta v Brezovej pod Bradlom. Prinášame rozhovory so spoluorganizátorom Online SemFestu s Miroslavom Mudrákom, moderátorom Gabrielom Blcháčom a predsedom Spoločenstva evanjelickej mládeže Jozefom Šimekom.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže SEM je kresťanská mládežnícka organizácia, ktorej základnou misiou je plnohodnotný rozvoj a výchova mladej generácie na ceste poznávania Boha. Naším poslaním je previesť mladých ľudí v dôležitom období dospievania výchovou k zdravým, duchovným a morálnym hodnotám, k rozvoju ich potenciálu, k zodpovednosti a aktívnemu využívaniu voľného času.

Cieľová skupina, na ktorú sa zameriavajú naše aktivity a činnosť, sú prevažne mladí ľudia vo veku od 12 do 26 rokov. Ide väčšinou o členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, avšak aktivity organizácie sú zamerané aj na mladých ľudí mimo cirkevného prostredia ECAV.

Našu činnosť uskutočňujeme prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov, neformálneho vzdelávania či iných projektov. V súčasnosti pôsobíme v 110 miestnych združeniach v 38 okresoch na Slovensku.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.