S letom za dverami prichádza Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) so zážitkovo-duchovnými programami, cez ktoré pozýva svojich členov i rôzne organizácie do budovania vzťahov a vzájomnej blízkosti. O vízii projektu a o tom, čo tieto programy prinášajú, sme hovorili s výkonnou riaditeľkou ZKSM Petrou Janegovou. 

Čo vás viedlo k organizácii zážitkovo-duchovných programov? 

Vzhľadom na situáciu, v ktorej bolo spoločné stretávanie ľudí v značnej miere obmedzené, sme v ZKSM už dlhšie uvažovali o tom, ako efektívne pomôcť spoločenstvám, keď situácia opäť dovolí vzájomné stretnutia. Našou dlhodobejšou víziou bolo spoločenstvám mládeže a iným záujemcom ponúkať teambuildingové programy a zaujímavé hodnotné kurzy, v ktorých by bola formácia spojená s určitou dávkou adrenalínu, a to práve prostredníctvom atrakcií, ktoré sme zakúpili. 

Uvedomili sme si, že prostredníctvom zážitkových aktivít môžeme spoločenstvám pomôcť zorganizovať víkendové stretnutia, dni spoločenstiev, keď budú môcť byť opäť osobne spolu, a tak pre nich vytvoriť možnosť duchovného rastu a formácie. 

Najnovšie autorské články