Dvadsaťštyri amerických štátov trúbi do boja proti kritickej rasovej teórií. Zákonodarcovia v týchto štátoch predstavili návrhy zákonov proti vyučovaniu agendy kritickej rasovej teórie na školách. Podobný odpor je badať aj medzi bežnými občanmi.

Spojené štáty americké majú nové bojisko v kultúrnej vojne. Je ním kontroverzná kritická rasová teória (KRT), o ktorej Štandard informoval už dávnejšie. Pre denník Wall Street Journal píše komentár o najnovšom boji v USA aktivista a režisér Christopher F. Rufo.

Kritická rasová teória (ďalej ako KRT) je v západnom svete prítomná už nejaký ten čas. Posledné roky postupne infiltrovala mnoho súkromných i verejných inštitúcií. Všetko sa však znásobilo po smrti Georgea Floyda, pričom termíny KRT ako belošské privilégium či systematický rasizmus sa dostali aj do najvyšších inštitúcií – napríklad univerzít.

Rufo tiež pripomína, že progresívni politici tiež začali zavádzať rôzne politiky, ktoré vychádzajú z KRT. Pod rúškom antirasizmu teda presadzovali opatrenia, ktoré boli sami o sebe rasistické – napríklad rozdeľovanie očkovacích látok alebo odpúšťanie pôžičiek len pre určité rasové skupiny.

Vďaka tomuto všadeprítomnému presahu sa však začali aj bežní ľudia oboznamovať s tým, čo vlastne kritická rasová teória prináša. V podstate delí obyvateľstvo krajiny na dve hlavné skupiny – utláčateľov a utláčaných.

Ako v komunistickej Číne

„Na verejných školách sa predmety inšpirované KRT mnohokrát pretvorili na rasové zasadnutia boja [nástroj komunistického útlaku v Číne, pozn. red.], pričom školy nútia deti, aby sa hodnotili podľa rasovej hierarchie, nútia belošských učiteľov podstupovať antirasistické terapie, či podporujú rodičov, aby sa stali belošskými zradcami,“ pripomína režisér.

Vyvolalo to prirodzený odpor. Nedávny prieskum agentúry YouGov ukazuje, že 64 percent opýtaných Američanov už počulo o KRT – z nich viac ako polovica je proti. Toto číslo rastie u tých, ktorí sa považujú sa politicky nezávislých. Až 72 percent ju vníma negatívne.

Proti KRT vystúpili aj zákonodarcovia, pričom vo 24 amerických štátoch predstavili nejaké formy zákonov proti tejto ideológii. V šiestich štátoch už dokonca uzákonili legislatívu, ktorá zakazuje vyučovať kritickú rasovú teóriu na školách. Proti tomuto novému tlaku stoja prirodzene zástancovia KRT.

(viac…)
Najnovšie autorské články