Medzi policajtami a vojakmi sa šíria obavy, že v rámci šetrenia počas koronakrízy vláda siahne na ich výsluhové dôchodky. Počet policajtov odchádzajúcich do civilu sa pritom tento rok významne zvýšil. Ministerstvá obrany aj vnútra však ubezpečujú, že na výsluhových dôchodkoch šetriť nebudú.

Útvar hodnoty za peniaze vydal ešte v lete dokument Revízia výdavkov na obranu, v ktorom vláde poskytol odporúčania na efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov a úsporné kroky v obrannom sektore.

V dokumente autori na viacerých miestach hodnotia platovú úroveň vojakov ako nadpriemernú. "Profesionálni vojaci zarábajú v pomere k priemernej mzde v hospodárstve...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.