Moderných mužov nikto neučil, ako byť mužmi. Cieľom moderného života je zbaviť sa utrpenia a urobiť život čo najjednoduchším. To je ale opak kresťanského života. Pokiaľ od kresťanstva odoberiete asketizmus, odoberiete z neho celý jeho zápas, vraví spoluzakladateľ čoraz populárnejšieho programu pre mužskú spiritualitu Exodus 90 Nathaniel Binversie.

Exodus 90 je program pre mužskú spiritualitu, ktorý vznikol ako program duchovných cvičení pre katolíckych seminaristov. Po počiatočných úspechoch sa autori rozhodli program rozšíriť aj pre kňazov, biskupov a nakoniec aj laikov. Exodus 90 má štyri piliere: 90-dňové obdobie, modlitbu, askézu a bratstvo. Najväčšiu popularitu si získal v anglosaskom svete a, možno trochu prekvapivo, u nás na Slovensku.

Každý muž zapojený do projektu sa zaväzuje denne v tichu modliť aspoň 20 minút. Súčasťou modlitbového programu je čítanie 90 úryvkov z knihy Exodus a príslušných zamyslení.

Asketizmus počíta s viacerými prvkami. Sprchovať sa môžete iba studenou sprchou, musíte abstinovať od alkoholu, odrieknuť si stravu medzi hlavnými jedlami dňa, zriecť sa sladkých nápojov, televízie a filmov. Počúvať sa môže len hudba, ktorá povznáša dušu k Bohu, počítač a telefón sa smie používať výhradne na prácu alebo štúdium. V neposlednom rade treba pravidelne a intenzívne cvičiť. Asi neprekvapí, že zodpovedné dodržiavanie týchto asketických disciplín sprevádza aj úbytok telesnej hmotnosti.

Pilier spoločenstva v rámci projektu Exodus 90 spočíva vo vytvorení skupinky piatich až siedmich mužov s jedným vedúcim. Skupinka by sa mala stretávať ideálne tri razy do týždňa na maximálne polhodinku. Minimum je aspoň raz do týždňa, pričom jej cieľom je vzájomné duchovné povzbudenie a rast. 

Štandard sa o programe rozprával s Nathanielom Binversiem, ktorý je jedným zo zakladateľov projektu Exodus 90, a v súčasnosti pôsobí ako jeho obsahový riaditeľ. Študoval na Univerzite svätého Tomáša v Saint Paul. Po ukončení štúdia teológie zbieral skúsenosti ako misionár vo viacerých kresťanských organizáciách. So ženou a dvoma dcérami žije v americkom štáte Indiana.

Ako Exodus 90 vlastne vznikol?

Začalo sa to v seminári s otcom Brianom Doerrom. Uvedomil si, že účastníci seminára, ľudia, ktorí by mali byť „svätými mužmi“, tiež bojujú so všemožnými nástrahami sveta. Či už ide o pornografiu, videohry alebo závislosti na jedle, pití alebo čomkoľvek, pre čo nemohli slobodne šíriť slovo Božie. Doerr v tom čase v seminári formoval svojich zverencov, začal pracovať s malou skupinou desiatich, pätnástich ľudí a po celý rok čítali z knihy Exodus. Na konci roka všetci účastníci pri pohľade späť povedali, že išlo o najťažší a zároveň najplodnejší rok, aký kedy v seminári prežili.  

Aj vy ste boli v seminári?

Áno, bol, ale nie v tomto konkrétnom. Na inom mieste.

Kedy sa to začalo?

Takmer osem rokov dozadu, v roku 2013. Bolo to úspešné, pričom Exodus v tejto pôvodnej podobe fungoval ďalšie tri roky s tromi rôznymi skupinami. Súčasný riaditeľ Exodu 90 James Baxter bol účastníkom jednej z týchto skupín, ale kňazský seminár sa rozhodol opustiť. Otec Doerr mu pri odchode povedal: Ak je to pre mužov v seminári takéto, že nie sú slobodní, tak čo potom bežní laickí veriaci, ktorí nie sú takí „svätí“? Musia byť k týmto nástrahám oveľa viac primknutí. Ako môžu byť dobrými manželmi a otcami. Kto ich to naučí?

To bol dôvod, pre ktorý chcel otec Doerr sprístupniť túto skúsenosť všetkým mužom. Rozhodol sa preto spísať zamyslenia na každý deň programu a rozposlal to postupne mailom mužom, ktorí sa vtedy na tomto duchovnom cvičení zúčastnili. James Baxter viedol veci v tom zmysle, že založil spoločnosť a prácu otca Doerra sprístupňoval záujemcom.

Po 90 dňoch, keď bolo poslaných tých 90 emailov, sa tieto zamyslenia rozhodli zverejniť v knihe. Keď dáte 90 emailov do jednej knihy, tak si viete predstaviť, ako „dobre“ to bude vyzerať. No asi nie veľmi dobre. Ale cvičenie bolo ohromne plodné a účastníci dostávali množstvo milosrdenstva.

Aká bola vaša rola?

V tej dobe som sa na Exode 90 zúčastnil dva razy. Bol som v seminári s Jamesom a skončil som ako misionár medzi vysokoškolákmi. Mal som práve dokončiť svoje magisterské štúdium z teológie, ale vedel som, že chcem so svojim životom robiť niečo iné. Pridal som sa teda k Jamesovi a ešte jednému chlapovi v tejto vznikajúcej spoločnosti. Jednou z mojich prvých úloh bolo prepísať Exodus. Ponechal som veľkú časť toho, čo napísal otec Doerr, ale trochu som to učesal a upravil tak, aby to vyzeralo lepšie a konzistentnejšie.

Kedy začal byť program Exodus verejne dostupný?

Pred šiestimi rokmi. Takže je to pomerne mladý program.

Máte nejaké štatistiky zo sveta? Viete koľko ľudí si stiahlo aplikáciu Exodus 90 napríklad na Slovensku?

Na Slovensku je to niečo cez tisíc mužov, ktorí si za členstvo zaplatili. Ale zrejme ich bude viac, keďže mnohí si našli preloženú slovenskú verziu ešte predtým, ako sme ju stihli preložiť my a naďalej absolvujú Exodus týmto spôsobom.

A aké sú globálne štatistiky?

Celosvetovo je to približne 40-tisíc mužov, ktorí si našu aplikáciu stiahli.

Väčšina je, predpokladám, z USA
.

Áno.

Keď porovnáte čísla s Európou v prepočte na počet obyvateľov, kde je Exodus 90 populárnejší?

V prepočte na obyvateľstvo vám to neviem presne povedať, ale môžem povedať, že medzi top krajinami, v ktorých je o Exodus najväčší záujem sú Spojené štáty americké, Kanada, Austrália, Írsko a Spojené kráľovstvo, teda všetko anglicky hovoriace krajiny. Za nimi nasleduje Slovensko. Takže vaša krajina je, v počte stiahnutí Exodus 90, prvá anglicky nehovoriaca krajina.

Ako je možné, že je Slovensko tak vysoko?

To je dobrá otázka. Mali sme webovú stránku ešte pred tým, ako Exodus vôbec vznikol, volala sa „Tí katolícki muži“ (Those Catholic Men). Neviem, ako sa muži na Slovensku o tejto stránke dozvedeli, ale nech už je dôvod akýkoľvek, na tejto stránke máme množstvo interakcií zo Slovenska. Keďže máme toľko práce s týmto programom a sústredíme naň všetok náš čas, tak sme tú stránku už predali, ale keď nám patrila, mali sme na nej reklamu na Exodus. Preto vieme, že mala úspech a pomohla ľuďom zmeniť životy. Myslím, že takto sa množstvo Slovákov spočiatku dozvedelo o Exode 90, ale ako tú pôvodnú stránku objavili, tak to netuším.

Sám ste povedali, že Exodus sa snaží pomáhať mužom, aby boli mužmi. Zabudli podľa vás moderní muži, ako byť mužmi?


Áno, ale skôr by sme mohli povedať, že ich to nikto nikdy neučil. Niektoré veci, ktoré som sa ja a ďalší muži cez Exodus 90 naučili, sú veci, ktoré by sme sa možno naučili, ale nie dosť na to, aby sme ich začali praktikovať. A potom sú veci, ktoré by sme sa nenaučili nikdy.

Ako napríklad?

Napríklad dar asketizmu alebo dar toho usporiadať si svoj život každý deň a pokúsiť sa usporiadať každý moment dňa, alebo prebrať na seba malé utrpenia pre dobro svojej rodiny.

Zvykli sme si mnohí na to, že nám je všetko darované a nie je na to potrebná žiadna snaha či utrpenie?


Prinajmenšom je to cieľ moderného života. Zbaviť sa utrpenia a urobiť život čo najjednoduchším. To je opak kresťanského života.

Moderný pohľad na zmysel života je presne opačný. Mali by sme vyskúšať čo najviac vecí, užívať si. Chce ísť Exodus proti súčasným trendom modernej doby?

Nepovedal by som, že by to bolo úmyselné. Nestanovili sme si, že chceme ísť úplne opačným smerom ako celá kultúra. Cieľom bolo vytvoriť cvičenie, ktoré by bolo čo najkresťanskejšie. Tak to jednoducho vyšlo, že kultúra je v protiklade s kresťanstvom. Na Exode 90 nie je nič nové, je to kresťanstvo, len je reprezentované v peknom oranžovom okienku, ktoré je v našej aplikácii.

Nathaniel Binversie. Foto: Matúš Zajac

Exodus dáva dôraz na mužskú stránku kresťanského života, maskulinitu. Mnohí muži, ktorí nie sú veriaci, však vnímajú kresťanstvo ako niečo zženštilé. Mýlia sa?

Áno, absolútne. Kristus bol dokonalý kresťan a bol to muž. To, ako žil po mužskej stránke a stránke kresťanskej, bolo veľmi odlišné od toho, ako to vnímame dnes. Najmä, keď vezmeme do úvahy, čo sme práve hovorili o asketizme alebo o tom, ako si usporiadať život jeden pre druhého. Keď odoberiete tento aspekt kresťanstva, tak ste odobrali z kresťanstva celý jeho zápas.

Potom chápem, ako môže byť kresťanstvo vnímané ako zženštilé. „Len buďme na seba dobrí, potľapkávajme sa po ramenách, objímajme sa.“ Chápem, že to tak môže pôsobiť, ako keby to bola materská výchova. Ale toto nie je kresťanstvo, toto nie je skutočný boj, toto nie sú ľudia stojaci pred potratovými klinikami, pretože deti zomierajú. Toto je niečo veľmi odlišné.

Hovoríte, že existuje aspekt kresťanstva predstavujúci materinskú lásku, ale kresťanstvo nie je len o tom.

Správne.

Kto je zodpovedný za to, že neveriaci ľudia vnímajú cirkev ako zženštilú? Je to problém cirkvi?

(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.