Krivka potratov v USA sa po desaťročí poklesu otočila. Do veľkej miery to má na svedomí rozmach používania potratovej tabletky. Slovensko je v porovnaní s USA na tom lepšie.  

Americká vládna agentúra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zverejnila údaje o potratoch v USA za rok 2018. Vyplýva z nich, že trend poklesu potratov sa skončil, pretože v roku 2018 po dlhšom čase počet potratov vzrástol. Podľa výskumného inštitútu Charlotte Lozier Institute (CLI) možno zvýšenie z veľkej časti vysvetliť nárastom počtu chemických potratov.

V rokoch 2009 až 2018 klesol počet potratov v USA o 18 percent. Žijeme v časoch, ktoré ovplyvňuje globálny trend úbytku plodnosti a s ňou logicky súvisí aj pokles počtu potratov. No okrem toho sa v USA za posledných desať rokov znížili aj iné ukazovatele potratovosti – o 16 percent klesol index potratovosti (počet potratov na tisíc živonarodených detí) a o 22 percent klesla miera potratovosti (počet potratov na tisíc žien vo veku 15 – 44 rokov).

Tieto ukazovatele boli na historickom minime v roku 2017. V roku 2018 však všetky mierne vzrástli, a to o jedno až dve percentá.

Počet potratov, miera potratovosti a indexu potratovosti v USA. Zdroj: CDC

Nárast počtu chemických potratov

Podľa CDC rastie každý rok počet potratov vykonaných chemicky. V roku 2018 bol ich medziročný nárast 9 percent. Z celkového počtu potratov v roku 2018 predstavovali chemické potraty 40 percent.

Práve túto skutočnosť považuje za dôležitú výskumný inštitút Charlotte Lozier Institute (CLI), ktorý sa hlási k ochrane života. Upozorňuje, že medziročný nárast potratov v USA súvisí z veľkej časti práve s rozmachom potratovej tabletky. Inštitút uvádza, že „potratový priemysel sa preorientoval okolo potratovej tabletky”. Počet potratových centier sa znižuje, pričom pokles sa týka hlavne nezávislých zariadení, ktoré robia chemické ale aj chirurgické potraty. Naopak, veľké a dobre financované potratové siete, ako je Planned Parenthood, tak nezanikajú a stále viac ich pobočiek, podľa CLI je to 44 percent, robí len chemické potraty.

Okrem toho nárast chemických potratov súvisí s tým, že v praxi sa potratové tabletky používajú v stále vyšších štádiách tehotenstva, často v rozpore so schválenými postupmi. Nárast súvisí aj s rozmachom tzv. telemedicíny, pričom potratový priemysel tlačí na to, aby boli potratové tabletky dostupné v lekárňach, prípadne aby sa zasielali poštou.

CLI upozorňuje na fakt, že počet potratov súvisí s legislatívou jednotlivých štátov a ich celkovým politickým nastavením. Štáty možno rozdeliť na permisívne, teda také, ktoré potraty dovoľujú, a protektívne, ktoré sa snažia legislatívne a politicky chrániť život. Podľa predbežnej správy CLI bol v roku 2018 nárast potratovosti vyšší práve v permisívnych štátoch. Taktiež miera potratovosti a index potratovosti sú v permisívnych štátoch vyššie približne o pätinu v porovnaní s protektívnymi štátmi. CLI odhaduje, že ak by protektívne štáty mali potratovosť na úrovni tých permisívnych, v roku 2018 by bolo v USA o 50 až 60-tisíc potratov viac.

Slovensko je na tom lepšie

Na porovnanie, v roku 2018 pripadlo v USA na tisíc žien vo fertilnom veku (15 – 44 rokov) 11,3 potratu. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií na Slovensku pripadlo na tisíc žien vo fertilnom veku (15 – 49 rokov) 4,6 potratu. A na tisíc živonarodených detí pripadlo v USA 189 umelých potratov, kým na Slovenku to bolo 104 umelých potratov.

Z rasového hľadiska majú najvyššiu potratovosť v USA černošky, a to trikrát vyššiu ako belošky a dvakrát vyššiu ako hispánky. Až 40 percent potratov v USA podstúpili matky, ktoré už v minulosti boli aspoň na jednom potrate, na Slovensku to bolo 29,2 percenta. V Amerike šli na potrat najviac tie matky, ktoré ešte nerodili (40,7 percenta), pričom s pribúdajúcim počtom detí klesá ich podiel na potratoch. Na Slovensku prevažujú matky s dvomi deťmi (30,6 percenta), pričom rozdiel medzi matkami so žiadnym, s jedným a s dvomi deťmi je veľmi malý.

Výrazné rozdiely v potratovosti sú najmä podľa rodinného stavu. Vydaté ženy podstúpili 14,8 percenta potratov v USA a 35,5 percenta potratov na Slovensku. Rozdiel vidieť najviac v tom, že u vydatých Američaniek pripadalo na tisíc pôrodov len 44 potratov, kým u nevydatých to bolo až 387 umelých potratov. Z toho vyplýva, že manželstvo veľmi výrazne znižuje riziko umelého potratu.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0