Pred hlasovaním o správe Matić v europarlamente vystúpili viacerí biskupi z Európy. Varujú pred možným porušením subsidiarity v Európskej únii, pred ignoráciou výhrady vo svedomí a apelujú na právne a etické vyváženie všetkých dotknutých práv. Zástancovia správy tvrdia, že subsidiarita sa nenaruší a hovoria o zavádzaní verejnosti.

V Európskom parlamente sa bude vo štvrtok 24. júna hlasovať o stave sexuálneho a reprodukčného zdravia. Do pléna prichádza pod názvom správa Matić a jej spravodajcom je chorvátsky socialistický europoslanec Predrag Matić. Vyzýva členské štáty, aby odstránili obmedzenia, ktoré bránia všeobecnému prístupu k bezpečným potratom a antikoncepčným metódam vrátane informácií o antikoncepcii.

V uplynulých dňoch sa k dokumentu kriticky vyjadrili Konferencia biskupských konferencií Európskej únie, ale aj poľskí, slovenskí i škandinávski biskupi.

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila, že si cení každé úsilie chrániť zdravie a vážia si iniciatívy, ktoré osobitným spôsobom prihliadajú na zdravie a práva žien. Niektoré vyjadrenia tohto textu sú však podľa nich „celkom neprijateľné“ a „neprípustné“, napríklad to, že „zabitie nenarodeného dieťaťa“ sa vykresľuje ako forma „zdravotnej starostlivosti či dokonca ako ľudské právo“:

„Život človeka musíme chrániť aj pred narodením a dieťa neslobodno svojvoľne zabiť. Biskupi preto žiadajú zachovať nedotknutú aj možnosť výhrady vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat. Práve rešpektovanie slobody svedomia totiž skutočne patrí medzi základné ľudské práva.“

Kritika európskych biskupov

Konferencia biskupských konferencií Európskej únie tvrdí, že správa Matić porušuje zásadu subsidiarity v Únii, lebo obchádza zodpovednosť členských štátov, aby si sami určili zdravotnú politiku, starostlivosť:

„Platí to najmä vo veľmi citlivých oblastiach, ako sú nariadenia prijaté členskými štátmi o podmienkach potratu.“

Európski biskupi tiež kritizujú jednostranný pohľad na potrat. S poľutovaním píše, že o „nezávislom práve na život dieťaťa sa neuvažuje a prehliada sa, že nenarodené dieťa nie je majetkom rodičov, ale práve vo svojej zraniteľnosti sa im zveruje“.

Európski biskupi textu ďalej vyčítajú, že ignoruje výhradu vo svedomí a apelujú na „právne a etické vyváženie všetkých dotknutých práv“.

Proti správe vystúpil i slovenský parlament

Slovenský parlament prijal uznesenie o správe, ktorým do Bruselu vyslal signál, že si jej prijatie neželá. Argumentuje tým, že Európsky parlament kontroverzným dokumentom ide nad svoje kompetencie a porušuje zásady subsidiarity.

Ako sme už informovali, dokument s menom chorvátskeho socialistu naznačuje, že porušovanie takzvaných sexuálnych a reprodukčných práv je „formou násilia páchaného na ženách“. Odporcov potratov označuje za ľudí prispievajúcich k narúšaniu demokracie a výhradu vo svedomí lekárskych pracovníkov chcel do budúcnosti zameniť za „odmietnutie zdravotnej starostlivosti“.

Národný parlament ukázal, že nerozumie fungovaniu europarlamentu, lebo sporný dokument nemá vplyv na členské štáty, a tak subsidiaritu neporušuje. Takto komentovali dianie v domovine niektorí slovenskí europoslanci vrátane Moniky Beňovej. Zákonodarcovia v Bratislave podľa nej „úmyselne zavádzajú verejnosť“, keďže „ultraklerikálnym poslancom v našom parlamente očividne chýba zmysluplná agenda“. Iný názor má napríklad europoslankyňa Miriam Lexmann, podľa ktorej aj nelegislatívne dokumenty vedú k legislatívnemu návrhu, sú prameňom práva a odvolávajú sa na ne súdy v EÚ.

Dodajme, že subsidiarita je princíp, ktorý zdôrazňuje činnosť štátu vo forme podpory na čo najnižšej možnej (lokálnej) úrovni.

Správa, ktorá má deklaratórny charakter a neplynú z nej pre Slovensko konkrétne záväzky, prešla europarlamentným Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a vo štvrtok 24. júna poobede sa objaví v pléne Európskeho parlamentu.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.