Internetom sa šíria poplašné správy o tom, že mediátorová RNA z vakcín proti koronavírusu sa môže prepísať do DNA človeka. Vedci upozorňujú, že nič také rozhodne neprichádza do úvahy.

Sociálnymi sieťami sa šíri nová dezinformácia o nebezpečenstve mRNA vakcín. Autorom je Ján Lakota, lekár a člen Slovenskej akadémie vied.

„Všetky reči o tom, že mRNA vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-19 sa môže prepísať do DNA človeka, som považoval za, mierne povedané – nemiestne. Až do včera (17. 6.). Moje sebavedomé tvrdenie sa rozsypalo ako domček z kariet,“ píše Lakota v blogu neuvedomujúc si, že skomolil názov nového koronavírusu. Vírus sa totižto nazýva SARS-CoV-2.

Jeho názor nekriticky prebrali viaceré alternatívne médiá. Virtuálnym svetom sa teraz šíri Lakotova interpretácia novej štúdie. O čo ide?

Enzým v ľudskom tele dokáže prepísať RNA do DNA

Tím autorov pod vedením vedca Richarda T. Pomerantza publikoval 11. júna v recenzovanom vedeckom časopise Science Advances štúdiu. Tá pracuje s ľudskou DNA polymerázou theta [polymeráza θ (Polθ), pozn. red.], ktorá slúži ako enzým na opravu chýb DNA a jej replikovanie.

Vedci zistili, že okrem tejto úlohy dokáže enzým Polθ aj iné veci. Konkrétne, vie prepísať RNA do DNA, a teda pôsobí ako enzým reverzná transkriptáza. Schopnosť tejto polymerázy fungovať v oboch režimoch sa v ľudských bunkách využíva na opravu porúch DNA

Reverznú transkriptázu využívajú na svoje šírenie všetky RNA vírusy. Dokáže totiž prepísať genetickú informáciu vírusu uloženú v RNA (ribonukleovej kyseline) do DNA (deoxyribonukleovej kyseliny) a prepraví ju do genómu hostiteľskej bunky. Až tak vírus v pravom slova zmysle ožije a dokáže sa šíriť. Na rovnakom princípe funguje aj vírus HIV spôsobujúci ochorenie AIDS. 

Biochemik: Hodí sa to konšpirátorom

Polymeráza theta má teda dve funkcie, pričom vyniká práve v druhej spomenutej. Oveľa presnejšie funguje ako reverzná transkriptáza. Člen SAV sa preto obáva, že by sa koronavírus v našich bunkách prepísal do DNA formy a šíril sa ďalej.

„Ľudské bunky jednoznačne, bez akýchkoľvek pochýb obsahujú enzým, ktorý je schopný prepísať RNA do DNA. A? A očkovanie ľudí mRNA vakcínami proti SARS-CoV-19 je potrebné okamžite (najradšej so spätnou platnosťou) zastaviť. Nebezpečenstvo zabudovania vírusového proteínu do ľudského genómu je vo svetle súčasných vedeckých poznatkov reálne a vysoké,“ vyzval člen akadémie vied.

Vedci upozorňujú, že mRNA očkovacie látky neobsahujú priamo vírus SARS-CoV-2. Majú len jeho genetickú informáciu, ktorá vyvolá produkciu spike proteínu. Ten využíva vírus na to, aby sa dostal do bunky. Bielkovina nemá schopnosť škodiť ani rozmnožovať sa, a preto ju imunitný systém zničí, ale zapamätá si ju. Keď sa do tela dostane skutočný koronavírus, bunková imunita ho zničí.

Nemá šancu dostať sa do jadra

Podľa Libora Grubhoffera, biochemika z Českej akadémie vied, sa každý takýto nový poznatok hodí konšpirátorom na šírenie dezinformácií a strachu. Genetické očkovacie látky označil za bezpečné.

„Mediátorová mRNA sa vďaka svojim koncovým značkám po uvoľnení z lipidovej nanočastice v bunkovej cytoplazme neomylne rozpozná a vsúva sa do ribozómu, výrobnej linky na proteíny. Nemá šancu sa dostať do bunkového jadra, kde sa uplatňujú DNA a RNA polymerázy vrátane polymerázy theta. V tomto ohľade teda žiadne nebezpečenstvo od mRNA vakcín nehrozí,“ vysvetlil vedec pre Štandard.

Aj keby sa očkovacia látka dostala do jadra bunky, čaká ju ťažká cesta. Chýbajú jej dva dôležité enzýmy. Jej informácie sú uložené vo forme RNA a informácie v jadre sú na báze DNA, takže by potrebovala enzým reverznú transkriptázu, ktorú nemá. Aj keby prešla týmto procesom, potrebovala by ďalší enzým, aby sa integrovala do DNA. Ten jej rovnako chýba.

Koronavírus sa do DNA prepíše, vakcíny nie

Na otázku, či predstavuje v súčasnosti očkovanie mRNA vakcínami v náväznosti na spomínanú štúdiu nejaké riziko, odpovedal molekulárny imunológ Václav Hořejší: „Rozhodne nie!“

Podľa odborníka z Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR je však v tomto smere zaujímavá ďalšia štúdia. Podľa nej sa častice koronavírusu SARS-CoV-2 môžu s nízkou frekvenciou reverzne prepisovať do DNA a integrovať do genómu pomocou retrotranspozómu LINE1 [semiparazitická sekvencia DNA schopná meniť svoju pozíciu a kopírovať sa v genóme, pozn. red.].

Vírus sa do genómu ľudskej bunky môže dostať. Avšak proteín bez ostatných častí vírusu, ktorý sa podľa mRNA vytvorí v ľudskom tele, už nie.

„Mohlo by to vysvetľovať veľmi dlhú pozitivitu PCR testov u niektorých ľudí, ktorí prekonali ochorenie. Nič také sa ale nepreukázalo pri RNA z vakcín! Aj keby sa niečo také dialo (nepravdepodobné), nebolo by to nič závažné,“ myslí si Hořejší.

Imunológ dodáva, že niektoré retrovírusy môžu po preniknutí do jadra bunky v zriedkavých prípadoch aktivovať onkogén a spôsobiť vznik nádoru alebo leukémie.

O reakciu sme požiadali aj Jána Lakotu, konfrontovali sme ho s tvrdeniami oboch vedcov. Očkovanie mRNA vakcínami treba podľa neho naďalej zastaviť. „Napriek tomu úplne a jednoznačne trvám na mojom stanovisku,“ znela odpoveď.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.