Koľko študentov by nahlásilo učiteľa či spolužiakov v prípade, že povedia podľa nich niečo urážlivé? Až prekvapivé množstvo, pričom najväčšiu mieru takéhoto udavačstva badať podľa prieskumu u študentov, ktorí sa považujú za liberálnych.

Klasický liberalizmus by mal byť o slobode a pluralite názorov. Tomu sa však americkí študenti považujúci sa za liberálov tak trochu vzďaľujú. Ukazuje to nedávny prieskum Inštitútu pre svetové inovácie a rast Sheily a Roberta Challeyových, ktorý sledoval názory u amerických študentov vysokých škôl.

Prieskum sa konal na vzorke tisícky respondentov, vybraných náhodne zo 400-tisíc registrovaných a overených študentov. Pochádzali zo 71 univerzít z celých Spojených štátov amerických, pričom približne 62 percent z nich študuje na štátnych školách a 38 percent na súkromných.

Dôležitým rozdeľovačom bol ich svetonázor. Okolo 49 percent opýtaných sa považuje za veľmi, stredne alebo slabo liberálnych, 25 percent obdobne silno, stredne alebo slabo za konzervatívnych a 26 percent sa nehlási ani k jednej z týchto strán, alebo sa považuje za apolitické osoby.

Kto sa cíti vítaný

Odpovede na otázky boli sledované spoločne naraz u všetkých študentov a následne v rámci jednotlivých ideologických kategórií – liberálni, konzervatívni a nezávislí/nezaradení. Sledovalo sa napríklad, ako študenti vnímajú prostredie, v ktorom študujú. Už tu možno badať ich rozdielne vnímanie.

Jedna z otázok napríklad znela, či učitelia na univerzitách vytvárajú pre žiakov také prostredie, aby sa v ňom ľudia s rôznorodými názormi cítili komfortne pri vyjadrení svojich pohľadov na svet. Kladne odpovedalo 86 percent liberálnych, 78 percent nezaradených a 56 percent konzervatívnych žiakov.

Foto: Ndsu.edu

Podobné výsledky boli zaznamenané aj pri otázke, či učitelia na univerzitách nabádajú žiakov na skúmanie rôznych pohľadov na svet. Súhlasilo 86 percent liberálnych a 84 percent nezaradených študentov, zato len 58 percent konzervatívcov.

Foto: Ndsu.edu

Najviac by rušili liberáli

Tá najzaujímavejšia časť sa však dotýkala trendov známych z takzvanej kultúry rušenia. Väčšina opýtaných študentov (70 percent) je toho názoru, že by univerzita nemala rušiť pozvánky pre hostí, aj keď s ich názormi väčšina študentov nesúhlasí.

Najviac žiakov za rušenie pozvánok bolo paradoxne z radov liberálov – 39 percent. Ďalej podporovalo zrušenie 24 percent nezaradených a 17 percent konzervatívnych žiakov.

Foto: Ndsu.edu
(viac…)
Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.