Maďarský premiér Viktor Orbán reaguje na otázky, kde Maďarsko čelí kritike z EÚ publikovaním krátkych textov, ktoré nazýva samizdatmi.

Po celej Európe teraz bijú na poplach pre nové maďarské zákony na prísne trestanie pedofilov a ochranu našich detí. Zmierte sa s tým, toto hnutie je večné a jeho nový slogan už nie je „Proletári sveta, spojte sa!“ ale „Liberáli sveta, spojte sa!“ To, samozrejme, posilňuje strednú Európu v presvedčení, že dnešní liberáli sú v skutočnosti komunisti s diplomom.

Súčasná ľavicová kampaň proti Maďarsku je ďalším dôkazom toho, že dnes je ľavica nepriateľom slobody, pretože namiesto slobody slova chcú politickú korektnosť podľa toho, ako si ju predstavujú oni a názorovú hegemóniu namiesto plurality názorov.

Nový maďarský zákon nie je v rozpore so vznešenými ideálmi ani s európskymi zákonmi. Nový maďarský zákon jednoducho jasne uvádza, že o sexuálnej výchove detí môžu rozhodnúť iba ich rodičia. Vzdelávanie na školách nesmie byť v rozpore s vôľou rodičov; musí byť nanajvýš doplnkové, musí mať formu a obsah jasne definované a musia s ním súhlasiť rodičia.

Rodičia tiež oprávnene očakávajú, že na platformách používaných našimi deťmi by nemala byť dostupná pornografia, samoúčelná sexualita, programy o homosexualite či zmenách pohlavia. Tieto obmedzenia musia byť definované s chirurgickou presnosťou. V Maďarsku dospelým nikto nehovorí, ako majú žiť svoj život. Podľa nás by sa dospelý človek nemal zodpovedať za svoj život žiadnej svetskej autorite – iba pred Bohom, keď nadíde čas.

Takže, maďarské právo sa nevzťahuje na životy a sexuálne praktiky dospelých nad 18 rokov, ani to, čomu sú ako dospelí vo verejnej sfére vystavení. Navyše, v európskom kontexte patrí maďarská spoločnosť k európskym národom najviac oddaným individuálnej slobode a tolerancii. Dôvody sú zakorenené v našich kultúrnych tradíciách, v kresťanskej slobode, v boji za národné slobody a v hlbokom opovrhovaní komunizmom a komunistickou tyraniou. Maďarská sloboda znamená nielen politickú slobodu, slobodu voľby, slobodu prejavu, slobody zhromažďovania a združovania sa, ale aj práva na obranu rodín a vzdelávanie našich deti, ako uznáme za vhodné. Náš zákon je dôstojným pokračovaním európskej tradície slobody.

Diskusia o budúcnosti Európy – ktorou sú naše deti – sa práve začala. My sme tu a my sme pripravení.

Text pôvodne vyšiel na stránke maďarského premiéra.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.