India zažíva obrovskú krízu spôsobenú novým koronavírusom. V krajine žije asi 68 miliónov kresťanov a mnohí z nich patria k najchudobnejším vrstvám obyvateľstva. V rozličných častiach krajiny sa stretávajú s diskrimináciou. Aj vo vypätej situácii však arcibiskup Leo Cornelio z Bhopalu v strednej Indii vidí v boji s pandémiou záblesky nádeje. Hovorí o tom, ako kňazi a rehoľníci bojujú v prvej línii. ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi mala šancu krátko sa s ním rozprávať.

Excelencia, z Indie dostávame znepokojivé správy o situácii súvisiacej s ochorením COVID-19. Ako to vyzerá vo vašej arcidiecéze Bhopal?

Situácia je zúfalá. Prvá vlna pandémie zasiahla Európu a Spojené štáty americké vážnejšie ako Indiu. Ľudia aj politici tu preto zľahostajneli a druhá vlna nás zastihla nepripravených. V štáte Madhjapradéš sú najhoršie postihnuté práve mesto Bhopal, sídlo mojej arcidiecézy, a mesto Indore. V oboch platí už 7 týždňov lockdown. Všetky nemocnice sú plne obsadené, je nedostatok liekov a kyslíka. Ochoreniu už podľahlo viac ako 300 000 ľudí. Neoficiálne čísla sú však ešte oveľa vyššie, niektorí pozorovatelia tvrdia, že dokonca desaťnásobne! Mnohí, ktorí sa koronavírusom nakazili, nešli do nemocnice, ale zostali doma a tam i zomreli.

Akú úlohu zohráva v tejto kríze Cirkev?

Duchovnú podporu veriacim vo väčšine diecéz zabezpečujeme pravidelnými online prenosmi svätých omší. V arcidiecéze Bhopal sme kňazom zabezpečili také podmienky, aby mohli podporovať farníkov prostredníctvom online programov. Povzbudzujeme ich, aby sa skontaktovali s každou rodinou v svojej farnosti, opýtali sa jej na finančné potreby a ponúkli pomoc. Pomáhame i prakticky rozdávaním potravinových balíčkov. Do ich distribúcie sa zapojilo laické hnutie Malé kresťanské spoločenstvá (Small Christian Communities), ktoré je v Indii veľmi aktívne.

Sú aj kňazi vo väčšom ohrození? V Južnej Amerike stratili pri službe mnoho z nich.

V mojej arcidiecéze sa zatiaľ nakazilo 18 kňazov, 1 z nich zomrel; ochoreniu podľahli aj 4 rehoľné sestry. V celej Indii na COVID-19 zomrelo viac než 170 kňazov, mnoho rehoľníkov a veriacich. Začiatkom mája ochoreniu podľahol Basil Bhuriya, biskup diecézy Jhabua.

Veriaci ešte v apríli 2020 netušili o hrozbe, ktorá na ich čaká. Foto: ACN

Ako by ste opísali atmosféru v Indii?

Posledné roky Indiu poznačilo rozdelenie, ktoré súvisí s ambíciami rôznych politikov. Tí sa porušovaním základných ľudských práv, stupňovaním náboženskej polarizácie a zneužívaním lojality občanov voči štátu usilujú prehĺbiť rozdelenie spoločnosti. Pandémia nás učí, že ak chceme prežiť, musíme ťahať všetci za jeden povraz. Politická moc, ekonomická stabilita a fyzické zdravie sú krátkodobé a nestále. To, na čom skutočne záleží, je dobročinnosť, bratstvo a súcit – hodnoty, ktoré žila sv. Matka Tereza z Kalkaty. Dnes si to začína uvedomovať čoraz viac Indov.

Aký je vzťah Cirkvi a štátu? Váži si India, ktorá sa prezentuje ako hinduistická krajina, úsilie Cirkvi?

Katolícka cirkev bola iniciatívna vo všetkých krízach, ktorým naša krajina v minulosti čelila. Kňazi, rehoľníci a iní cirkevní zamestnanci zohrávali kľúčovú úlohu v záchranných a prípadných rekonštrukčných prácach. Štát uznáva cirkevné inštitúcie, ako sú nemocnice a zariadenia zdravotnej pohotovosti, no niekedy nás upodozrieva, že svojimi aktivitami chceme dosiahnuť to, aby ľudia konvertovali. Naši kritici nechápu kresťanský postoj vychádzajúci z Kristových slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

Distribúcia pomoci v diecéze Hazaribag. Foto: ACN

Čo vám v súčasnej kríze dodáva odvahu?

Pandémia nás donútila zomknúť sa. Obyvatelia Bhopalu a mnohých ďalších miest sa zapojili do distribúcie potravinovej pomoci, poskytujú iným ľuďom prístrešie či zdravotnú pomoc – pomáhajú, ako sa dá. Hoci Katolícka cirkev predstavuje v Indii menšinu, je aktívna už od vypuknutia krízy. Farnosti rozdávali ľuďom v núdzi potravinové balíčky, rúška a dezinfekčné prostriedky. V diecéznom pastoračnom centre sme zriadili karanténnu stanicu a poskytujeme v nej núdznym ubytovanie a opateru. Indické príslovie hovorí: „Plň si svoje povinnosti bez toho, aby si očakával odmenu.“ Sme si istí, že na konci tohto tunela je svetlo.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.