Učenie histórie môže podporovať pravicový extrémizmus. To si aspoň myslia v anglickom meste Derby, v ktorom mestská rada zadala audit tamojších školských učebných osnov, pri ktorom využila štátnu protiteroristickú stratégiu Prevent. Podľa niektorých kritikov tak plnia vôľu kontroverzného rasového hnutia BLM.

Pri kontrole vyučovania dejepisu na školách v anglickom meste Derby využili britský vládny protiteroristický program Prevent, ktorého deklarovaným cieľom je zabrániť v radikalizácii zraniteľných osôb. Tamojšia mestská rada sa v reakcii na manifest hnutia Black Lives Matter rozhodla preskúmať vyučovanie histórie pre podozrenia, že študovanie britských dejín môže viesť k rozvoju krajne pravicových extrémistov.

Informáciu priniesol britský denník Telegraph, ktorému sa podarilo získať záverečnú správu z Preventu. Podľa textu vykonala mestská rada pod rúškom protiteroristickej stratégie audit na školách prvého a druhého stupňa, pričom skúmali, ako školy učia dejepis. Vedeniu taktiež odporúčali, ako vzdelávanie „zlepšiť“.

Správa obsahuje odporúčania, podľa ktorých by mali školy vytvoriť taký učebný plán dejepisu, aby poskytoval žiakom „obsiahly“ výklad dejín, a teda, má obsahovať „rozmanité témy,“ ako napríklad otroctvo či kolonizáciu. Tento prístup má podľa Preventu pomôcť v boji s pravicovým extrémizmom.

Pochvala i kritika

Text taktiež chválil tie školy, ktoré už teraz učia deti „alternatívny pohľad na dejiny“, naproti údajne klasickému a dominantnému „belošskému, mužskému a heterosexuálnemu“ pohľadu. História sa má podľa auditu protiteroristického programu učiť tak, aby zvyšovala sebavedomie žiakov a zároveň „utužovala súdržnosť komunity“.

Príslušníci vládneho programu Prevent by pritom mali dbať na to, že sa deti nedostanú pod vplyv radikálnych ideológií, akým je napríklad islamistický extrémizmus. V meste Derby však išli o krok ďalej a chvália školy, ktoré žiakov učia o hnutí BLM a jeho činnosti, dekolonizácii a podobných témach „podporujúcich diverzitu“.

Správa však podotýka, že tieto snahy občas spomaľujú „slepé patriotické postoje, ktoré mohli byť ešte nedávno celkom bežné“. Podľa auditu protiteroristického programu by sa mali učitelia snažiť odovzdať žiakom „viac reálny pohľad“ na dejiny.

Nie je to opodstatnené

Samotná mestská rada mesta Derby sa vyjadrila, že audit vykonala ako súčasť takzvaného Mesiaca černošskej histórie. Približne pred rokom dostala rada manifest BLM, podľa ktorého by sa mala „zamerať na tvorbu inkluzívnych prístupov na školách“ či rozdielnych výsledkov a možností pre žiakov rôznych rás.

Podľa kritikov ide v podstate o poklonenie sa inštitúcií požiadavkám rasového hnutia BLM, ktoré vo Veľkej Británii volá po takzvanej „dekolonizácii školskej výučby“. Vedenie Derby však odmieta, že by ich činnosť bola „kritikou alebo podporou jedného jediného svetonázoru“.  

V krajine sa po odhalení týchto informácií rozbujnela kritika, najmä pre využitie protiteroristického programu na kontrolu učiva na školách. „Prevent by nikdy nemal byť využitý na zasahovanie do výučbu na školách, to nemôže byť nikdy opodstatnené, otvára to otázky,“ uviedol bývalý minister zahraničných vecí John Hayes.

Ministerstvo školstva sa k veci tiež vyjadrilo kriticky a odsúdilo využitie Preventu ako nástroja na širšiu zmenu obsahu učebných osnov.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.