Existuje mnoho psychologických poradní, podporných telefonických liniek, ale počuli ste už o modlitebnej linke? Obdobie pandémie koronavírusu prinieslo so sebou množstvo nezvyčajných a náročných situácií bez možnosti fyzických stretnutí.

Práve v tomto čase vyplávalo na povrch veľa problémov, s ktorými ľudia nedokázali zápasiť sami, a mnohí z nich začali vyhľadávať rôzne formy pomoci. Autori projektu „Volaj ku mne“ však cítili, že okrem psychickej a fyzickej podpory ľudia v čase pandémie viac ako inokedy potrebujú práve duchovnú podporu. Ako funguje tento dobrovoľnícky projekt modlitby príhovoru cez telefón, sa dozviete v rozhovore s jednou z jeho koordinátoriek, Zuzanou Šerou.

Pani Zuzana, aké je vaše miesto v rámci telefonickej modlitebnej linky Volaj ku mne?

Volaj ku mne je dobrovoľnícky program, v ktorom spolu s Ing. arch. Helgou Pavelkovou a Ing. Miroslavou Lacovou DiS. tvoríme tím koordinátorov tohto programu.

Ako a kedy vznikol nápad vytvoriť telefonickú modlitebnú linku? Čo vás k jej vytvoreniu viedlo?

Nápad vznikol počas modlitby v čase nastupujúcej pandémie koronavírusu niekedy vo februári roku 2020. Vnímali sme, že nasledujúce obdobie bude pre všetkých náročné. Videli sme, že je mnoho psychologických poradní, vznikali rôzne podporné telefonické linky. Chceli sme ponúknuť to, čo okrem spomenutých služieb tiež považujeme za dôležité, linku, ktorá bude poskytovať duchovnú modlitebnú podporu. Hovorili sme o tom na pôde nášho občianskeho združenia dWell, ktoré túto službu v súčasnosti zastrešuje. Nakoniec sme sa rozhodli vytvoriť konzultačný tím, do ktorého sme pozvali aj skúsených odborníkov, aby nám pomohli túto ideu rozvinúť a realizovať. Linke sme dali názov Volaj ku mne, ktorý sme prevzali z Biblie, konkrétne z 33. kapitoly a 3. verša Knihy proroka Jeremiáša, cez ktorého nás Pán Boh uisťuje: „Volaj ku mne a odpoviem Ti.

Ilustračný obrázok. Foto: Hannah Busing/unsplash.com

Aká bola vaša osobná cesta k tejto službe, prípadne aj v širšom kontexte vášho života?

Na Boha som sa obrátila s prosbou, aby mi pomohol z depresie, ak existuje, keď som mala štrnásť. Chcela som zomrieť. Vypočul ma a pomohol mi. Ukázal mi, prečo sa oplatí žiť. Po tomto stretnutí s ním som vyrastala a žijem v spoločenstve ľudí, pre ktorých je prirodzené starať sa o seba navzájom a modlitba príhovoru bola prirodzenou súčasťou života a vyjadrením bratského záujmu, lásky a podpory. Mojou túžbou je, aby podobnú skúsenosť prostredníctvom našej služby mohlo zakúsiť čo najviac ľudí.

Čo je cieľom, víziou tejto linky?

Naším cieľom je prepájať ľudí s Bohom. Sme presvedčení, že modlitba je na to najvhodnejší nástroj. Máme skúsenosť, že Boh na modlitby odpovedá, čo je pre nás veľkým povzbudením a radosťou.

Kto sa na vás môže obrátiť? Komu je táto služba primárne určená?

Naša služba je tu pre každého,kto nám zavolá, bez ohľadu na jeho pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru alebo sociálne postavenie, a neprekáža mu modlitba adresovaná Bohu Otcovi v mene Pána Ježiša Krista v prítomnosti Božieho Ducha.

Ako to teda funguje?  

Je to veľmi jednoduché. Stačí zavolať na číslo pevnej linky 0333 030 333, a to zatiaľ vždy v stredu v čase od 18:00 do 20:00 hodiny. Ak si čas modlitby chcete poistiť, je možné si službu rezervovať online na našej webovej stránke. Tam je kedykoľvek možné zvoliť čas, ktorý vám v stredu na modlitbu s nami vyhovuje. Rezerváciu potvrdíme emailom, v ktorom je popísaný ďalší krok, a síce zavolať v danom čase na číslo pevnej linky 02 700 18 402. Myslíme si, že je to najbezbariérovejší spôsob, ako sa s nami môžu spojiť ľudia všetkých generácií.

Modlitba príhovoru si našla cestu do mnohých kresťanských komunít na Slovensku, nájdu sa však ľudia, ktorí tento typ modlitby nepoznajú. Ako by ste ju takýmto ľuďom priblížili?

Modlitbou príhovoru rozumieme príhovor za špecifické potreby volajúceho. Tie môžu byť duchovné, materiálne alebo aj fyzické či psychické. Je to forma modlitby, kedy do vzťahu medzi človekom a Bohom vstupuje modlitebník či viacerí modlitebníci, aby dotyčného podporili. Takáto modlitba je predovšetkým praktickým vyjadrením nezištnej Božej a súrodeneckej lásky a starostlivosti.

Ilustračný obrázok. Foto: Ben White/unsplash.com

Dá sa modliť cez telefón? V čom je to iné ako pri osobnom stretnutí?

Iné je určite to, že nám chýba fyzické stretnutie. Zistili sme však, že aj telefonické alebo online stretnutie môže byť osobné, a to vďaka Bohu, pre ktorého fyzické obmedzenia neexistujú. O to viac sa môžeme sústrediť na prepojenie a porozumenie volajúcemu v Duchu, ktorý dokáže byť voči nám osobný a zároveň je aj fyzicky prítomný. Takže sa viac spoliehame na Jeho schopnosti ako na naše obmedzenia.

Modlitba cez telefón prebieha tak, že na každého volajúceho čaká dvojica dobrovoľníkov – modlitebník a jeho asistent. Keď nám zavoláte, počas približne 20-tich minút sa navzájom zoznámime a vypočujeme si váš modlitebný predmet alebo potrebu. Predtým, ako sa začneme modliť, upozorníme na podmienky našej služby, ktoré sú uvedené aj na našom webe. Potom nám už nič nebráni v tom, aby sme sa spoločne rozprávali s Bohom, predkladali mu vaše potreby a túžby a načúvali mu, čím vás chce v daných okolnostiach povzbudiť. Spoliehame sa pri tom na uistenie Pána Ježiša, že je vždy prítomný tam, kde sa v jeho mene zhromaždia dvaja alebo traja (Mt 18:20), aby ich vypočul a ich radosť bola úplná (Jn 16:24).

Majú ľudia o túto službu záujem?

Podľa návštevnosti našich stránok môžem povedať, že záujem o našu službu je veľký. Zároveň nezodpovedá počtu volaní, ktorý je nižší. Prisudzujeme to rôznym faktorom: v prvom rade nie veľmi dlho ponúkame netradičnú službu netradičným spôsobom a je prirodzené, že potrvá nejaký čas, kým sa dostaneme do povedomia ľudí a získame si ich dôveru. 

S akými problémami sa u ľudí najčastejšie stretávate? Ak je možné o tom hovoriť…

Sú to bežné, každodenné záležitosti bežných, obyčajných ľudí: obavy a strach o rodinu, o budúcnosť, rôzne zdravotné ťažkosti, emocionálne a vzťahové krízy, úmrtie v rodine, hľadanie identity, povolania a poslania, samota a opustenosť, depresia, ale aj duchovný útlak, závislosti a ďalšie.

Stretávate sa so situáciami, ktoré „posúvate ďalej“ iným linkám, ktoré poskytujú iné formy pomoci? Kedy vyhľadať inú linku?

Aj keď máme medzi dobrovoľníkmi psychológov a terapeutov, poskytujeme služby skôr duchovného charakteru. Prakticky to znamená, že pokiaľ počas tohto pomerne krátkeho telefonátu zistíme, že volajúci potrebuje pomoc modlitebného poradcu, psychológa, terapeuta, psychiatra alebo iného odborníka, ktorá zvyčajne vyžaduje viac času, vhodným spôsobom ho na to upozorníme a v prípade jeho záujmu sme ochotní služby odborníkov z oblasti duchovného a duševného zdravia sprostredkovať. Veľmi nám záleží na spolupráci modlitebných poradcov a veriacich odborníkov, pretože veríme, že každý človek má právo na komplexnú starostlivosť. Preto na našich stránkach ponúkame volajúcim extra službu – službu modlitebného poradenstva, v ktorej ponúkame 80-minútové modlitebné bloky, a chceli by sme ponúkať externé služby spriaznených psychológov, psychiatrov, terapeutov, koučov a podobne. Upozorňujeme volajúcich aj na možnosti ďalších telefonických liniek, s ktorými sa v súčasnosti snažíme nadviazať spoluprácu.

Dostávate na telefonáty aj nejaké spätné väzby? Naozaj ľuďom pomáhajú?

Áno, sme vďační za každé jedno svedectvo, s ktorým sa volajúci s nami podelili. Napríklad, Mária nám napísala: „Ďakujem, že ste sa modlili za uzdravenie syndrómu nepokojných nôh. Veľmi sa mi uľavilo, že na to nie som sama a vďaka modlitbám som oveľa pokojnejšia. Aj syndróm nepokojných nôh je preč. Sláva Bohu!“ 

Veronika nám napísala: „Pri modlitbe som pocítila neskutočný pokoj a uvoľnenie zo strachov a duševného napätia a tlakov. Aj keď sa môj zdravotný problém hneď nevyriešil, no určite mi modlitby veľmi pomohli v tom, že ma posilnili a povzbudili vykročiť s vierou ďalej. Veľmi vám ďakujem!“

Svedectvo od pani Jarmily: „Modlili sme sa za pomoc pre môjho syna, ktorý sa pokúsil o samovraždu. Chválim Boha, že ho toto pokušenie opustilo.“

Iná žena píše: „Prežila som podporu, pochopenie, že niekto za mnou stojí. Vnímala som Božiu lásku aj citlivosť zo strany modlitebníkov.“

A máme mnoho ďalších takýchto svedectiev. Môžem povedať, že aj my dobrovoľníci často zo služby odchádzame dotknutí Božou láskou a dobrotou. Nech je to aj ďalej Bohu na slávu!

(Foto: osobný archív Z. Šerej)

Vaša služba je naddenominačná. Ako túto spoluprácu vnímate?

Osobne vítam každú možnosť spolupráce bratov a sestier z rôznych kresťanských cirkví, zborov a spoločenstiev. Pre mňa je vždy veľmi obohacujúca. Je pre mňa cťou byť takýmto spôsobom svedectvom toho, že napriek odlišnostiam nás spája Božia a súrodenecká láska. Tento druh v podstate rodinnej väzby je pre nás cennejší ako čokoľvek iné.

Hľadáte ďalších dobrovoľníkov? Aké rôzne „pozície“ je potrebné pokrývať a kto môže takýmto spôsobom slúžiť?

Áno, hľadáme ďalších dobrovoľníkov. Našu „DobroRodinu“, ako si neoficiálne hovoríme, by sme radi rozšírili až na počet 60 modlitebníkov, aby linka mohla byť dostupná každý deň pracovného týždňa. Rovnako dôležité sú však aj ďalšie pozície, bez ktorých modlitebníci a linka nedokážu fungovať, a preto hľadáme aj ďalších koordinátorov, administrátorov dobrovoľníckeho programu, školiteľov dobrovoľníkov, administrátorov webových stránok, manažérov materiálnych a finančných zdrojov, účtovníka, hľadáme tiež supervízorov a ľudí, ktorí nás budú verne niesť na modlitbách. Možno sú niektorí skrytí v radoch vašich čitateľov. (Úsmev.)

Plánujete teda túto službu časom rozvíjať.  Akým spôsobom by mohla rásť?

Modlitebná linka je stále vo vývoji a niektoré veci ešte nefungujú podľa našich predstáv. Naším súčasným cieľom je ponúkať našu službu nielen v stredu, ale každý pracovný deň. Takisto do budúcnosti snívame o sieti spolupracovníkov po celom Slovensku, o kamenných pobočkách a centrách poradenstva, v ktorých budú ľuďom slúžiť tímy odborníkov na duchovné a duševné zdravie spolu, o spolupráci s rôznymi cirkvami, zbormi a spoločenstvami, aby tí volajúci, ktorí nemajú duchovný domov, takéto miesto prijatia našli. Všetko ale závisí od množstva volajúcich spokojných s touto službou.

Kde sa o tejto službe môžeme dozvedieť viac, prípadne ju podporiť?

Viac sa o nás dozviete na našich webových stránkach www.volajkumne.com. Otázky je možné posielať emailom na adresu [email protected]. Radi našim pisateľom na všetky odpovieme. Odpovede na najčastejšie kladené otázky uverejňujeme aj na domovskej stránke nášho webu. Čo sa týka podpory, vidíme tri možnosti, ako nás môžete podporiť. Modlitbou za našu linku, nech prinášame ovocie Božieho Ducha, ktoré jediné je trvalé, finančným darom a zdieľaním – pomáha nám, keď o našej ponuke hovoríte ďalším ľuďom a pozývate ich, aby našu linku vyskúšali. V mene OZ dWell a linky Volaj ku mne za každú prejavenú podporu vám a vašim čitateľom ďakujem.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.