Slovenská republika si 24. júna 2021 po prvý raz vo svojej histórii pripomenie Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Zaradenie tohto dátumu do oficiálneho zoznamu pamätných dní schválila Národná rada v novembri 2020 na návrh viacerých poslancov okolo Anny Záborskej. 

Predkladatelia návrhu v dôvodovej správe uvádzali, že ako vhodný dátum na spomienku obetí komunizmu sa javí deň, keď hrdina tajnej cirkvi Silvester Krčméry predniesol slávnu záverečnú reč pred komunistickým súdom. Krčméry pri svojej obhajobe 24. júna 1954 povedal: 

„Ak teda za to, čo som robil, to jest za dobro, pravdu a Krista, mám byť trestaný, vtedy nechcem ani menší trest, ale radšej väčší trest a bol by som najšťastnejší, keby som mohol za Krista i zomrieť, hoci viem, že tak veľkej milosti nie som hodný. Preto pre seba nechcem ani poľahčujúce okolnosti, tak ako ani nemôžem sa ospravedlňovať za to, že som konal dobro.“

Svoj plamenný prejav Krčméry zakončil hodenou rukavicou svojim prenasledovateľom: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“ 

Silvester Krčméry strávil 13 rokov v ťažkých podmienkach vo väzení, po svojom prepustení sa angažoval za obnovu duchovného života na Slovensku a stal sa jednou z vedúcich osobností cirkvi v podzemí. Vďaka pevnosti svojich postojov sa stal inšpiráciou pre generácie disidentov bojujúcich za občianske a náboženské slobody, pričom si získal aj obdiv mnohých sekulárnych osobností. 

Krčméryho si pripomenie RTVS v predvečer jeho veľkého výročia v relácii Do kríža. Na akademickom festivale Bratislavské Hanusove dni bude publikum rovnako 23. júna večer diskutovať so známym americkým žurnalistom Rodom Dreherom na tému, čo Silvester Krčméry naučil svet. Deň predtým budú o Krčméryho odkaze na tom istom festivale hovoriť František Mikloško, Ľubomír Feldek a Timotej Križka. 

Rod Dreher a Jaroslav Daniška Foto: archív BHD

Hlavný dramaturg Bratislavských Hanusových dní Juraj Šúst pre Štandard povedal, že Krčméryho príbeh dodnes prináša povzbudenie mladým kresťanom i všetkým, čo sa zasadzujú za spravodlivú spoločnosť v duchu kresťanských hodnôt. „Na Krčmérym ma fascinuje práve to, že jeho prvotnou motiváciou bola oddanosť Kristovi. Kdekoľvek sa ocitol, pristupoval s láskou ku každému človeku bez rozdielu, svedomito si vykonával svoje lekárske povolanie a odvážne svedčil o viere v Krista. Aj vďaka vytrvalosti ľudí, ako bol Krčméry, ale tiež mnohí ďalší odporcovia komunizmu na Slovensku i v exile, komunizmus nakoniec padol a Slováci získali politickú slobodu, a napokon i právo na sebaurčenie,“ dodal Šúst. 

Bratislavské Hanusove dni sú kresťanský akademický festival, ktorý sa snaží spájať vieru s rozumom a vstupovať do kritického dialógu s modernou spoločnosťou. Tento rok sa bude konať od 18. do 25. júna, diskutovať sa bude aj o háklivých témach, ako je boj proti hoaxom a rozumný pohľad na ochranu prírody. Na festivale vystúpi premiér Eduard Heger, cez telemost sa účastníkom prihovorí aj fínska politička Päivi Räsänen, ktorá v progresívnom Fínsku čelí trestnému stíhaniu za svoj odlišný pohľad na sexuálnu morálku.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.