Čo by povedal na evanjelium prvej adventnej nedele napríklad taký Tolkien, Čajkovský či nejaký iný veľký umelec? Postaviť ich pred kameru či diktafón a opýtať sa ich na to, sa už síce nedá, no stále máme možnosť nahliadnuť do ich diel a takto sa od nich poučiť a prizvať ich do dialógu, či rozjímania nad slovami Písma, ktoré nás počas adventu učia pripraviť cestu Pánovi, ktorý prichádza. O tom bude cyklus v ktorom budeme počas každej adventnej nedele hľadať inšpiráciu pre lepšie pochopenie slov evanjelia vo veľkých umeleckých dielach.

Prvá adventná nedeľa, ktorú dnes slávime nám v slovách evanjelia pripomína čas Pánovho príchodu a vyzýva nás, aby sme nestrácali...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.