Prijímané opatrenia na udržanie príjmov zamestnancov a živnostníkov majú svoje limity. Ekonomiku neoklameme. Predloží nám účet za to, čo sme obetovali na obranu pred dosahmi koronavírusu.  

Vláda minulý týždeň schválila ďalšiu pomoc firmám a odkázaným ľuďom v rámci dosahov druhej vlny epidémie koronavírusu. Oproti jarným a letným mesiacom sa pomoc rázne zvyšuje, čo ukazuje, že udržanie zamestnanosti sa stáva pre vládu prioritou. S prispievaním na pomoc firmám, zamestnancom, živnostníkom sa počíta až do marca budúceho roka.

Po takmer ôsmich mesiacoch od objavenia COVID-19 na Slovensku a reakciou naň sa stávajú čoraz aktuálnejšími niektoré otázky. Dokedy sa bude dať zachraňovať domáca ekonomika štátnymi peniazmi? Nehrozí, že vláda sa zadlží do takej miery, že následky v blízkej budúcnosti vymažú okamžité prínosy záchranných opatrení? Čo spôsobí prílev peňazí nekrytých reálnymi výkonmi do ekonomiky? Budú za rastúcimi cenami stíhať valorizované dôchodky, sociálne dávky?

Ešte viac na udržanie zamestnanosti

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.