Počas leta v boji proti pandémii na Slovensku nepoľavíme. Budeme odoberať vzorky z čistiarní odpadových vôd, aby sme včas určili vznikajúce ohnisko koronavírusu. Sekvenovať takisto chceme postupne všetky pozitívne PCR testy, aby sme dokázali včas odhaliť importované varianty SARS-CoV-2.

Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) patria počas pandémie k najvyťaženejším profesiám. Vyhľadávajú predovšetkým kontakty osôb pozitívnych na COVID-19. Po rozšírení variantov SARS-CoV-2 sa počet infikovaných zvýšil natoľko, že im v práci museli vypomáhať dobrovoľníci a vojaci. Ich počet klesá so zlepšujúcou sa situáciou.

„V súčasnosti stíhame v rámci epidemiologického vyšetrovania úspešne dohľadávať kontakty. Zároveň sa podľa potreby operatívne zapájajú do dohľadávania kontaktov aj iní odborní pracovníci RÚVZ, nielen odborní pracovníci epidemiológie,“ uviedla Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.

Stanovili tiež takzvaný systém trojičiek regionálnych úradov. Úradu, ktorý je v regióne pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu vyťažený, prídu na pomoc pracovníci z iných dvoch úradov, ktoré majú vo svojich územných obvodoch lepšiu situáciu.

Personálne posilní len Trenčín, inde sa spoľahnú na vojsko a brigádnikov

V Žiline, Košiciach a Prešove neplánujú počty pracovníkov RÚVZ zvyšovať. Mimo pandémie vnímajú personálne kapacity ako dostatočné. Ak nastane tretia vlna, o pomoc požiadajú vojakov alebo brigádnikov.

„Problematické je zabezpečiť obsadenie profesií v zdravotníckych povolaniach lekár a verejný zdravotník, avšak zmenu očakávame v mesiaci jún obsadením uvedených pracovných miest absolventami,“ uviedla doktorka Katarína Slotová z RÚVZ v Banskej Bystrice.

V tomto smere by mohla pomôcť aj náborová kampaň, ktorú pripravuje Úrad verejného zdravotníctva. Jej cieľom je vzbudiť záujem absolventov o prácu na všetkých oddeleniach úradov verejného zdravotníctva.

V Trenčíne nenechávajú nič na náhodu. V roku 2021 prijali desať nových zamestnancov a v tomto trende chcú pokračovať. Veľa zamestnancov je totiž na rodičovskej dovolenke alebo odchádza do dôchodku.

„Po horúcom lete, ale hlavne po návratoch z dovoleniek, predpokladáme nárast počtu pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19, preto sme časť zamestnancov už prijali a ešte budeme prijímať, hlavne z radov verejných zdravotníkov a iných zdravotníckych pracovníkov. Rátame aj stým, že v prípade potreby budeme na dohody prijímať študentov zo zdravotníckych fakúlt,“ povedala regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Svoju úlohu zohrajú aj vzorky z odpadových vôd

Prácu by im malo uľahčiť testovanie vzoriek z odpadových vôd. Koronavírus možno zo stolice zistiť ešte predtým, než sa u infikovaných objavia klinické príznaky. Odpadové vody tak slúžia ako systém včasného varovania, ktorý dokáže odhaliť vznikajúce ohnisko dva týždne predtým, než sa pozitivita objaví na testoch. Vzorky odoberajú pracovníci čistiarne odpadových vôd, od ktorých ich preberajú pracovníci príslušných regionálnych úradov. Tí ich transportujú do ÚVZ SR na spracovanie a analýzu.

Na odber vzoriek netreba špeciálnu technológiu, na ich analýzu však áno. „Diagnostika si vyžaduje špeciálne postupy a prístrojové vybavenie na detekciu SARS-CoV-2, ktoré sú iné, ako sa využívajú pri diagnostike z biologického materiálu. Vo verejnom zdravotníctve má takéto vybavenie ÚVZ SR, analýzy sa vykonávajú v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia,“ priblížila hovorkyňa.

Týždenne sa v rámci Slovenska odoberie desať vzoriek. Každý krajský regionálny úrad má vytypovanú jednu čističku odpadových vôd a dve vzorky sa odoberajú z Bratislavy.

„Doteraz sa odobralo 57 vzoriek odpadových vôd na detekciu SARS-CoV-2, z čoho 27 vzoriek bolo analyzovaných a vyhodnotených, v procese spracovania je 18 vzoriek a 12 vzoriek čaká na spracovanie. Tie budú spracované a pripravené na analýzu budúci týždeň,“ opísala situáciu Račková.

Výsledky sa priebežne zverejňujú na webstránke o šírení infekčných ochorení na Slovensku v systéme EPIS.

Sekvenovať chceme všetky vzorky, kapacity na to sú

Ďalšou z možností, ako udržať pandémiu pod kontrolou, je sekvenovanie. Umožňuje sledovať zmeny v genóme vírusu, čím podáva lepší obraz o výskyte variantov koronavírusu na Slovensku. Všetky varianty SARS-CoV-2 sa šíria rýchlejšie než pôvodný kmeň. Je preto potrebné všas ich na území štátu odchytiť.

Ako sekvenovanie vyzerá? Všetky pozitívne vzorky PCR testov určené na sekvenovanie sa zbierajú v Národnom referenčnom centre pre chrípku, kde sa im pridelí identifikačné číslo. Následne sa z nich izoluje RNA a takto pripravené vzorky sa posielajú do troch sekvenačných laboratórií: NRC pre chrípku a NRC pre mikrobiológiu životného prostredia, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave a Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave.

Po analýze sa sekvenačné dáta, spolu so všeobecnými dátami o vzorkách, vkladajú do medzinárodných vedeckých databáz GISAID a ENA. Tie sú prepojené s európskym epidemiologickým systémom Tessy.

Spracovanie dát si vyžaduje čas. Sekvenačné dáta zo Slovenska za mesiac máj sa dokončia budúci týždeň. V minulom mesiaci bolo podľa Úradu verejného zdravotníctva sekvenovaných 1051 vzoriek, čo predstavuje 14,7 percenta všetkých PCR pozitívnych vzoriek.

Aktuálne teda spĺňame požiadavku Európskej komisie sekvenovať päť až desať percent vzoriek. Pre klesajúci počet pozitívnych vzoriek sa uvažuje o tom, že budeme sekvenovať všetky pozitívne vzorky. Tak to robí napríklad Izrael.

„Celková sekvenačná kapacita uvedených laboratórií je technicky vyššia, ako sa realizuje (približne tisíc vzoriek týždenne), avšak sekvenovanie závisí od počtu PCR pozitívnych vzoriek identifikovaných vo všetkých laboratóriách v SR podľa aktuálnej epidemiologickej situácie,“ hovorí Račková.

Podľa odborníkov bude dôležité sekvenovať najmä pozitívne vzorky tých, čo sa vrátia z dovoleniek. Práve v ich prípade hrozí import rôznych variantov, ktoré výrazne zhoršili pandemickú situáciu na jeseň a v novom roku.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Po zadaní emailu môžete čítať zadarmo.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.