Výbor Moneyval vyzdvihol úsilie Vatikánu v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Vo svojej správe sa po prvý raz vyjadril o účinnosti doterajších opatrení miništátu. Vatikanisti upozorňujú, že treba uľahčiť stíhanie vrcholných vatikánskych klerikov.

Vatikán „dobre rozumie“ vnútorným hrozbám a slabostiam, ktoré predstavujú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Jeho snahy v tejto oblasti sú „povzbudzujúce“. Funguje „primeraná kontrola vyššieho manažmentu“ a „prísny program monitorovania transakcií“.

Takto hodnotí pokrok Svätej stolice a Vatikánu výbor s názvom Moneyval, ktorý patrí pod Radu Európy. Správa expertov, ktorí preverujú opatrenia proti praniu špinavých peňazí a terorizmu, je už piata v poradí. Aj keď finančná reputácia miništátu v uplynulých rokoch nebola lichotivá, správy výboru Moneyval boli napriek niektorým odporúčaniam a návrhom na zlepšenie skôr pozitívne: „Svätá stolica spravila pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí,“ píše sa v jednej z predchádzajúcich hodnotiacich dokumentov.

Najnovšia správa tiež vyzdvihuje „účinnú“ a „konštruktívnu medzinárodnú spoluprácu“ najmenšieho štátu sveta najmä s Talianskom a Švajčiarskom. Oceňuje tiež promptné spracovanie žiadostí o právnu pomoc, ktorých počet od roku 2018 výrazne narástol. V tomto zmysle experti „neregistrujú žiadne prekážky“.

Treba naďalej posilňovať opatrenia

Vatikánske orgány však nemajú dostatok zdrojov, súdia európski odborníci. Úspechy pápežových sudcov pri potieraní finančnej kriminality sú „skromné“, problémom je i zdĺhavé vyšetrovanie a verdikt sa stále očakáva vo viacerých prebiehajúcich súdnych konaniach. Vatikánskemu mestskému štátu odporúčajú, aby naďalej posilňoval opatrenia na boj proti finančnej zločinnosti. Zároveň by sa mal viac zamerať na takzvaných „insiders“, teda vlastných manažérov a vyššie postavené osoby (najmä biskupi či kardináli). Takzvané domáce prípady späté s praním špinavých peňazí považuje Vatikán za menej rizikové, no výbor Moneyval naopak hovorí o vysokej hrozbe.

Po prvý raz Moneyval hodnotil efektivitu a obstáli sme dobre, hovorí vatikánsky kontrolór Carmelo Barbagallo:

„Odporúčania vyjadrené v správe výboru Moneyval o vatikánskom súdnictve sú povzbudením, aby sme spravili viac, udržali vysokú kvalitu ľudských zdrojov a posilňovali činnosť všetkých orgánov zapojených do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Tieto rady pomáhajú Vatikánu, aby mohol dosiahnuť konečný cieľ poslania cirkvi v podmienkach maximálnej transparentnosti a finančnej korektnosti.“

Vatikanisti priznávajú, že miništát celkovo dostal dobré známky a test zvládol, no podčiarkujú nedostatok zdrojov i skúseností v boji proti finančnej kriminalite i to, že treba uľahčiť stíhanie vrcholných vatikánskych klerikov. Keďže správa výboru Moneyval nesie dátum apríl 2021, nestihla zapracovať zmeny z konca tohto mesiaca. Pápež František vtedy zakázal všetkým zamestnancom Vatikánu prijímať dary nad 40 eur a riadiaci pracovníci nesmú investovať v štátoch, kde hrozí pranie špinavých peňazí či prepojenie na terorizmus.

Bývalý vatikánsky minister financií so znepokojením vníma nedávny verdikt britského súdu

Správa výboru Moneyval prišla deň po 80. narodeninách niekdajšieho finančného cára Vatikánu kardinála Georgea Pella. Ako prefekt Sekretariátu pre ekonomiku viedol finančnú reformu miništátu a podľa mnohých prispel k zlepšeniu jeho reputácie. Jeho reformné úsilie však údajne narážalo na odpor niektorých prelátov a v roku 2017 ho v rodnej Austrálii obžalovali zo sexuálneho zneužívania. Preto opustil Večné mesto, aby mohol očistiť svoje meno. Aj keď ho odsúdili na šesť rokov, minulý rok ho Najvyšší súd oslobodil a vrátil sa do Ríma.

Kardinál Pell so znepokojením komentoval nedávny verdikt britského sudcu, ktorý hovoril o „desivých“ nedostatkoch a skresleniach vo formálnej žiadosti zo strany vatikánskeho žalobcu. Podľa Pella to nebola dobrá vizitka o schopnostiach pápežových sudcov, ktorí musia kompetentne konať v normách spravodlivosti.

Kardinál Pell si spomína na nespravodlivú väzbu

Kardinál Pell o pobyte za mrežami napísal Väzenský denník, ktorý nedávno vyšiel v taliančine. Pri tejto príležitosti ho oslovil portál Vaticannews, ktorému prezradil, prečo začal denník písať:

„Myslel som si, že by mohol byť pomocou pre tých, ktorí sú v ťažkostiach, ktorí prežívajú moment utrpenia, aký som prežil ja. Viesť si denník by mohlo byť zaujímavé z historického pohľadu, lebo nebolo mnoho kardinálov, ktorí by zakúsili väzenie. Zistil som, že mnohí väzni sa venovali písaniu, počnúc svätým Pavlom v katolíckom prostredí. Písanie vo väzení je dobrá terapia.“

Austrálsky prelát podčiarkol, že vo väzení si uvedomil „význam vytrvalosti a jednoduchých vecí, ako je viera, odpustenie, vykúpenie a utrpenie”. “Zvyčajne, keď človek žije vo väzení, je nútený konfrontovať sa s fundamentálnymi témami života, s vecami jednoduchými a zásadnými. Toto sa stalo aj mne a musím povedať, že vďaka Bohu som prežil.“

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.