Budeme veľmi rady, ak si dieťa, ktoré nás číta, niečo zapamätá a v dospelosti to nájde ako užitočné. Spomenie si na Vivaldiho, pustí si ho, zlepší mu to deň, spomenie si na prvé stretnutie s Euripidovou drámou, navštívi ju v divadle a podnieti ho to opäť k niečomu novému, hovoria autorky ručne kresleného časopisu Nazdar.

Prvýkrát som farebný časopis uvidela v rukách jedného z mojich priateľov. Jeho nápadná obálka sa mi vryla do pamäte a keď som naň po čase natrafila opäť, nedalo mi nezistiť, čo je to za „Nazdar“. O ručne kreslenom časopise „pre všetkých“, o umení a divadle, o vedení detí k umeniu a rozvíjaní kreativity som sa porozprávala s tvorkyňami tohto jedinečného diela, Nikolou Urdzíkovou a Reginou Matejovou.

Ako by ste predstavili váš Nazdar

Nazdar je kreslený časopis zameraný na dejiny umenia pre deti. 

Najnovšie autorské články