Bližšia košeľa či kabát? V prieskume sa Európanov pýtali, či ich viaže pevnejšie puto na región, štát alebo Úniu ako celok. Väčšina inklinuje k domovskému štátu či k svojmu regiónu. K Európe ako takej sa nadmerne viaže len jediný kraj, prekvapivo v Maďarsku.

Univerzita v švédskom meste Gothenburg je domovom pre Inštitút kvality vlády. Vypracováva i prieskumy, pričom ten najnovší dokončil tento rok. Inštitút oslovil 129-tisíc respondentov rozdelených medzi všetky členské štáty EÚ. Na Slovensku to bolo 2 081 ľudí.

Obsahoval aj otázky o vzťahu ľudí k domovskému kraju, štátu či Európe ako takej. Respondenti vzťah hodnotili na stupnici od jedna (žiadny vzťah) do desať (vrúcny vzťah).

Politológ a tvorca grafov Anders Sundell z Gothenburskej univerzity vytvoril k prieskumu prehľadnú mapu štátov EÚ, na ktorej sú výsledky prieskumu vykreslené. Prezrieť si ju môžete aj na tomto odkaze.

Výskum priniesol zaujímavé výsledky. Prakticky každý región druhej triedy (takzvaný NUTS 2) mal najsilnejšie spojenie buď s domovským štátom, alebo s domovským krajom. Jedinou výnimkou v EÚ bolo hlavné mesto Maďarska Budapešť, v ktorom väčšina opýtaných cíti najsilnejšie puto s Európou.

Výsledky v štátoch V4: modrá farba je silná príslušnosť ku krajine, oranžová k regiónu, červená k Európe.
Foto: reprofoto/Twitter/Anders Sundell

Na Slovensku je dôležitá väzba na štát i Európu

Medzi štátmi Vyšehradskej skupiny bol ešte jeden výnimočný kraj – Moravskosliezsky v Českej republike, ktorý uprednostňuje svoj región pred Českom. Všetky ostatné skúmané celky v Česku, Maďarsku, Poľsku i Slovensku hlásili najväčšiu spojitosť so štátom.

Štáty V4 okrem Česka napriek tomu cítia relatívne silnú príslušnosť k Európe, omnoho viac ako západné štáty. Silný vzťah k domovskej krajine badať aj inde v EÚ, avšak v niektorých štátoch existuje široká regionálnu náchylnosť – najčastejšie vzhľadom na historické faktory či odlišnú kultúru a obyvateľstvo.

V Rumunsku inklinujú viac k regiónu občania Sedmohradska, v Rakúsku obyvatelia Hradska (Burgenlandu) i Tirolska. V Nemecku sú regionálne založení Bavori, Sasi a obyvatelia Durínska. Podobné nálady boli aj na severe krajiny.

Vidno, kde sú separatisti

V Taliansku sa viac s regiónom ako so štátom identifikujú obyvatelia na severovýchode a v centrálnej oblasti (Benátsko, Toskánsko, Umbria či Tridentsko/Južné Tirolsko). Silnejšie regionálne cítenie je i na Sardínii.

V Holandsku majú bližšie k vlastnému regiónu hlavne vo Frízsku a Zélande. Belgicko bolo väčšinovo regionálne, zohľadňujúc situáciu medzi Flámskom a Valónskom. Vo Francúzsku prevládali regionálne tendencie v Akvitánsku, Alsasku, Bretónsku a na Korzike.

Vysoký počet regionálne inklinujúcich geografických celkov malo aj Španielsko. Málokoho po separatistickom úsili prekvapí, že Katalánsko má silné regionálne cítenie. Unikátne je však Baskicko, pretože to podľa prieskumu vykázalo najslabšiu väzbu aj na Španielsko, aj na región.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.