V Európe sa rýchlym tempom rozbieha výroba batérií. Cieľom je znížiť závislosť na dovoze z Ázie, ktorá má v súčasnosti výrazne väčšie výrobné kapacity. Aj pre Slovensko môže byť toto odvetvie príležitosťou pre nové investície.

Po celej Európe vyrastajú nové továrne na batérie. Tie sú kľúčovým komponentom na rozvoj elektromobility i ďalších projektov zelenej transformácie európskeho hospodárstva. Budovanie výrobných kapacít preto možno považovať za strategický krok. Ohlásená výroba batérií na Slovensku umožní slovenskej spoločnosti InoBat získať podiel na tomto rýchlo rastúcom trhu.

Hoci sú batérie kľúčovým komponentom, západný svet zostáva závislý na dovozoch z Ázie. Podľa údajov z polovice minulého roka bola výrobná kapacita tovární v Európe 49 GWh batérií ročne a rovnakú produkčnú schopnosť mali Spojené štáty americké. Na porovnanie, Čína bola ročne schopná vyrábať 447 GWh, teda takmer desaťnásobok. Európa má rozhodne čo doháňať.

Ako huby po daždi

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.