Evanjelická cirkev na Slovensku trvá podľa jedného z jej troch najvyšších predstaviteľov, biskupa Jána Hroboňa, na postoji, podľa ktorého je manželstvo možné iba medzi ženou a mužom. Odmieta ústupky a otvorene sa stavia proti adoptovaniu detí homosexuálnymi pármi. Nebojí sa otvorene hovoriť o praktických veciach, napríklad o financovaní cirkví, ktoré by sa malo odpútavať od štátu.

Rozhovor priniesol Štandard 28. novembra 2020.

V  máji, po opadnutí prvej vlny epidémie na Slovensku, ste sa vyjadrili, že človek po nej ostal malátny a nerozhýbaný. Vyzvali ste na väčšiu aktivitu. Sme v druhej vlne, azda už ideme z kopca. Ako sa cítite po najnovších obmedzeniach? Sčasti sa už povolili.

Zatiaľ je za nami len prvá nedeľa po uvoľnení opatrení, teda ťažko hodnotiť. Včera [22. novembra, rozhovor sa uskutočnil o deň neskôr, pozn. red.] som bol na službách Božích v cirkevnom zbore v bratislavskej Dúbravke. V rámci obmedzenej kapacity sa sála kostola zaplnila. Videl som, že ľudia sú radi. Ale všeobecne sú akoby v útlme, v obavách a s ťažkosťami hľadajú cestu späť. Niektorí si možno zvykli na pohodlie obývačky, pustia si prenos alebo si pobožnosť vypočujú v rádiu. Čo sa týka viery v Boha, vzťahu k cirkvi, niektoré vlákna, ktoré nás s ňou spájajú,  sa akoby  oslabujú.  Tí, čo stáli aj pred pandémiou na okraji, strácajú spojenie.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.