Prichádza najväčšia úprava kánonického práva za temer 40 rokov. Vatikanisti vítajú najnovšiu pápežovu zmenu, ktorá prináša prísnejšie trestanie pedofílie a zlého hospodárenia v cirkvi. Tresty by mali platiť rovnako pre klerikov i laikov. Špekuluje sa, že zmena kódexu môže ovplyvniť kontroverzný prípad kedysi vplyvného kardinála Becciua.

Pápež František chce na základe reformy sankcionovať niektoré nové trestné skutkové podstaty, napríklad pri zlom hospodárení a pedofílii. Upravuje právo na obhajobu, premlčanie trestného stíhania, ako aj presnejšie stanovenie trestov, a ponúka sudcom objektívne kritériá pri určovaní najvhodnejšej sankcie. Vyplýva to z novej apoštolskej konštitúcie s názvom Pascite gregem Dei (v preklade Paste stádo Božie), ktorou sa upravuje Kódex kánonického práva.

„Potrestať tých, ktorí spáchali trestné činy, sa stáva skutkom milosrdenstva voči nim. Milosrdenstvo vyžaduje, aby boli napravení tí, ktorí sa pomýlili. Toto je účelom trestu,“ komentoval právne novinky predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty biskup Filippo Iannone. Podľa neho v kódexe vymenovali s väčšou obozretnosťou možné previnenia a všetky tresty sa odteraz týkajú tiež laikov, ktorí sú v súčasnosti väčšmi účastní na živote cirkvi.

Zneužívanie detí už nie je len prehrešok voči osobitným povinnostiam duchovných, ale chápe sa ako zločin spáchaný voči dôstojnosti osoby, vysvetlil tajomník pápežskej rady Juan Ignacio Arrieta. Touto zmenou sa jednoznačne kriminalizujú kňazi, ktorí sa dopustia sexuálneho zneužívania.

Rovnaké tresty hrozia i laikom, ktorí zastávajú cirkevné úrady. Pre niektorých vatikanistov je to nepochybne snaha odstrániť pretrvávajúce nedostatky v tom, ako cirkev (ne)zvláda prípady zneužívania detí a mladistvých.

Úprava kódexu je reakciou na rastúcu potrebu dosiahnuť obnovu spravodlivosti a poriadku po spáchaní trestného činu, píše rímsky biskup v texte. „Tí, ktorí sa dopustili zločinu, potrebujú milosrdenstvo i nápravu zo strany cirkvi,“ dodáva pápež. Takzvaná „trestná disciplína“ sa aktualizuje, naposledy sa výrazným spôsobom menila v roku 1983. Začne platiť 8. decembra rohto roka.

Ožíva kontroverzná kauza bývalého vplyvného kardinála Becciua?

Len deň po publikácii najnovšej legislatívy oslavuje narodeniny kedysi vplyvný kardinál Becciu a azda by mohlo dôjsť k očisteniu jeho mena, domnievajú sa niektorí novinári. Giovanni Angelo Becciu, kedysi prezývaný taliansky pápež, čelil viacerým obvineniam z pochybnej správy finančných prostriedkov, naposledy sa téme venovala talianska televízia.

Na tlačovej konferencii o úprave kánonického práva preláti z Pápežskej rady pre legislatívne texty potvrdili zásadný princíp prezumpcie neviny. Ten sa však „v plnej a transparentnej miere nerešpektoval“ práve v Becciuho prípade, keďže obvinenia voči nemu vyriekli viaceré médiá bez toho, že by mali nespochybniteľné dôkazy. Na základe týchto tvrdení ho pápež František minulý rok požiadal o rezignáciu z čela Kongregácie pre kauzy svätých. Analytici špekulujú, že sardínsky prelát bude vypovedať pred súdom, aby mohol očistiť svoje meno.

Giovanniho Becciua nečakane navštívil pontifex počas tohtoročnej Veľkej noci, čo sa považovalo za pastoračné gesto milosrdenstva, ale aj za uznanie chyby, keď ho Jorge Bergoglio zbavil právomocí kardinála.

Už v minulosti niektorí pozorovatelia upozornili na nedostatočnú teologickú víziu aktuálnych reforiem a aj tá najnovšia reaguje skôr na svetské okolnosti. Kánonické právo sa podľa nich stáva len nástrojom, ktorý sa dá ľubovoľne meniť.

Viac sa tejto zmene a príslušným komentárom budeme venovať v pravidelnom prehľade vatikanistov koncom týždňa.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.