Tradičné hranice zmizli. V chovaní detí a dospelých je viac podobností ako v minulosti. Všetko tabu, ktoré oddeľovalo rodičov od ich detí, mizne. Deti dnes v televízii sledujú to isté čo rodičia. Dobrý dôvod na zamyslenie o tom, čo všetko v dejinách znamenala staroba.

„Jsem starý a bezzubý, bez falešného chrupu stařec a dožívam posledních let svých ve vyhnanství na vsi, uprostřed šestnást dosud stále vždy plných dýmek, četných láhví s lihovinami a jednoho již jen psa...šedesátiny, ha,ha... Den zamračený, zoufale šedý, jak celý život! Večer sedím před boudou a rekapituluju si celé své vyhnanství, túžby a naděje, svoji rezignaci a hnus nade vším...“ Takto súmračne popisuje svoj stav v roku 1944 šesťdesiatnik, veľký český maliar a grafik Josef Váchal. Práve dokončil cyklus farebných drevorytov Ruce a má okrem iného hotový vrcholný súbor Šumava umírajíci a romantická. Žije ešte dvadsaťpäť rokov, počas ktorých završuje svoje gigantické dielo.

Štatistiky uvádzajú, že štvrtina spoločnosti je dnes vo Váchalom popisovanom veku, t.j. okolo šesťdesiatky a viac. Za vrchol produktívnych síl je však považované rozmedzie medzi tridsiatym a štyridsiatym piatym rokom života, a preto starí ľudia pre súčasnú kultúru mnohokrát zosobňujú len odpad – tvrdia kritici pomerov. Aj keď pribrzdíme, v lepšom prípade je staroba spoločnosťou odsúvaná do ľahostajnosti. S fyzickým starnutím sa vyrovnáva tak, že za každú cenu demonštruje kvalitu mladosti. Návodov, ako byť mladým, je mnoho. Stále menej je spôsobov, ako byť dospelým. Starenky hopsajú v úboroch mažoretiek a starci sa predvádzajú v študentských blúzach. Dvadsiate storočie začalo ako storočie mladosti, až prerástlo do storočia dieťaťa.

Tradičné hranice zmizli. V chovaní detí a dospelých je viac podobností ako v minulosti. Aj reklama, ešte donedávna zameraná na dospelých, sa snaží osloviť stále mladšie deti. Všetko tabu, ktoré oddeľovalo rodičov od ich detí (napríklad sex, peniaze, smrť), vplyvom médií mizne. Deti dnes v televízii sledujú to isté čo rodičia.

Najnovšie autorské články