Udržiavať paralyzovaných podnikateľov nad vodou sa dá umelo len určitý čas. Koronakríza nám raz vystaví účet. Problém vyššej nezamestnanosť tlačíme pred sebou.

S nástupom epidémie na jar tohto roka, keď sa zatvárali prevádzky, prišla vláda s opatreniami na pomoc zamestnávateľom, podnikateľom.

Prvé rozhodujúce oparenie sa zacielilo na zamestnávateľov, ktorí prišli o tržby. Štát sa rozhodol, že zamestnanosť udrží za každú cenu. A tak začal firmám, ktoré o to požiadali, vyplácať na zamestnancov 80 percent ich hrubej mzdy. V praxi to znamenalo, že zamestnanec, ktorý ostal bez roboty, ale ponechali ho v pracovnom pomere, si zarobil 80...

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.