Začalo sa to presne pred rokom 1. júna 2020 ako snaha neukončiť požehnaný projekt troch veľko-krtíšskych farárov. Dnes je na svete 338 videí zvestujúcich Božie Slovo do celého sveta. Projekt financujú dobrovoľné príspevky veriacich evanjelikov a pri živote ho drží najmä Božia ruka. Predstavujeme vám ranné zamyslenia ECAV: Počúvajte Božie Slovo.

V roku 2020 (počas koronakrízy) začali viacerí farári v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pripravovať online videozamyslenia, ktoré si získali veľmi pozitívny ohlas. Jedným zo vzácnych projektov boli Denné zamyslenia z Veľkého Krtíša v Novohradskom senioráte. 

Ján Ruman, senior Novohradského seniorátu: „Myšlienka ranných zamyslení bola od začiatku Pánom Bohom požehnaná. Cítili sme Božie vedenie a veci sa tvorili takpovediac samé. Aj veľký ohlas a sledovanosť nás veľmi prekvapili a potešili. Z myšlienky denných zamyslení pre náš zbor vznikol projekt, ktorý ale zaväzuje. Uvedomujeme si, že keď sa život nášho zboru vráti do bežných koľají, nebudeme stíhať projekt zachovať. Preto sme veľmi radi, že mediálny výbor prišiel s myšlienkou tento projekt posunúť na celoslovenskú úroveň so zapojením viacerých kolegov. Aj v tom vidíme Božie vedenie. Želáme im, aj tomuto projektu, veľa Božieho požehnania.“  

Mediálny výbor Evanjelickej cirkvi na Slovensku začal od 1. júna 2020 na každé ráno od pondelka do soboty pripravovať zamyslenia. Každé ráno je možné nájsť na kanáli ECAV s vami nové videozamyslenie od niektorého z našich evanjelických farárov či farárok. Ak si aj vy radi vypočujete čítanie z Božieho Slova, zamyslenie, modlitbu a pieseň, pozývame vás kliknúť na tlačidlo „odoberať“ a YouTube vám pripomenie každé nové video, ktoré pridáme. A potom už stačí len kliknúť na ktorékoľvek video a započúvať sa do Božieho Slova a výkladu našich farárov. 

Foto: archív Jany Nunvářovej

Jana Nunvářová, produkčná a režisérka videí: „Vyrobiť 10-minútové videá na 6 dní v týždni býva často náročné. Nie všetko sa podarí, nie vždy sú k dispozícii kameramani, občas zlyhá technika. A verte, že myšlienka zabaliť to prichádza opakovane. Treba si uvedomiť, že ide o veľký mediálny projekt, ktorý by možno v RTVS zamestnal približne 10 ľudí na plný pracovný úväzok. Iste, kvalita by bola pravdepodobne vyššia, ale aj my sa snažíme robiť maximum. A darí sa nám to len vďaka Božiemu požehnaniu a vašej podpore. Pri každom pozitívnom komentári, láskavom odkaze v správe pri bankovom prevode, vnímame hlbokú a dôležitú myšlienku tohto projektu. A neodmysliteľným požehnaním sú aj samotné reakcie duchovných v ECAV. Ich nadšenie a radosť zo zvestovania Božieho Slova kedykoľvek a kdekoľvek je obrovskou vzpruhou. Aj keď si priberajú len ďalšiu povinnosť a často si musia kvôli nahrávaniu presúvať svoj program alebo ukrojiť z voľného času, neodmietnu.“

Videozamyslenia šírime v otvorenom priestore internetu, a teda sú určené aj hľadajúcim, váhajúcim alebo neveriacim. Často nám píšu aj Slováci žijúci v zahraničí, pre ktorých je kontakt s domovom veľmi vzácny. Ozývajú sa aj kresťania iných vierovyznaní, ktorí sa započúvajú do výkladu Božieho Slova alebo ich osloví niektorá pieseň, ktorá je v závere každého videozamyslenia. Veríme, že Duch Svätý si toto svoje dielo použije na budovanie svojho kráľovstva na zemi a v duchu Matúšovho evanjelia 10, 7: „Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské,“ sa za to aj modlíme. 

Do spolupráce pozývame aj vás ostatných: bratia a sestry. Vaše modlitby, ale aj hodnotenia alebo akákoľvek spätná väzba, sú pre každého zúčastneného veľkým povzbudením. Nikto z nás nekoná svoju službu pre svetskú slávu, ale ak vnímame, že pre publikum- teda pre vás, sú ranné zamyslenia obohatením alebo povzbudením, naša služba dostáva väčší zmysel. Želáme nám aj vám, aby sme si našli čas aj na takúto formu Božieho Slova, aby sme boli odhodlaní počúvať a prijímať Jeho odkazy s otvoreným srdcom. Prosme Pána Boha o požehnanie pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom stretnú so zamysleniami „Počúvajte Slovo Božie“. A ak máte možnosť podporiť projekt aj finančne, potešíme sa aj tomu, podrobnosti nájdete na našej webstránke.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.