Ochranu a rešpekt k LGBT osobám chce vláda v susednom Česku zaistiť novou stratégiou, ktorá obsahuje významné zmeny aj v trestnoprávnej oblasti. Šéfka českej Aliancie za rodinu Jana Jochová to považuje za snahu vytvoriť z LGBT komunity privilegovanú skupinu ľudí, o ktorých nebude možné povedať nič kritické. Stratégia tiež obsahuje návrh, aby nechránený pohlavný styk ľudí s HIV už nebol trestným činom.

Česko sa rozhodlo ísť nad rámec ochrany zakotvenej v ústave a pridať sa ku krajinám, ktoré začínajú vytvárať stratégie na dodatočnú ochranu LGBT ľudí. Česká verejnosť je pritom považovaná za pomerne tolerantnú. Nová vládna stratégia však tvrdí, že LGBT osoby potrebujú nielen toleranciu, ale aj rešpekt celej spoločnosti.

„To, čo je vyjadrením skutočnej rovnoprávnosti, je rešpekt. Rešpekt k tomu, že vedľa mňa žije niekto iný, než som ja sám/sama, a rešpekt k tomu, ako iní chcú prežívať svoj život,“ uvádza sa v dokumente. Podľa neho homosexuáli, transsexuáli a ďalšie osoby v Českej republike stále čelia rôznym formám diskriminácie aj útokom na ich dôstojnosť.

V českej „Vládnej stratégii rovnosti a odstraňovania bariér dôstojného života LGBTI+ ľudí na roky 2021 — 2026“ sa píše, že sexuálna orientácia či rodová identita sú v rámci ochrany dôstojnosti, osobnosti a súkromia každého človeka chránené českou ústavou. To však podľa predkladateľov dokumentu nestačí. Navrhujú preto viaceré zmeny aj v trestnom zákonníku.

V záujme ochrany LGBT

Česká vládna stratégia je od apríla na medzirezortnom pripomienkovom konaní. Neheterosexuálne osoby čelia u našich západných susedov podľa stratégie „bariéram a nerovnému postaveniu v spoločnosti“. Tieto bariéry chce vláda odstrániť.

Podľa dokumentu je v rámci zvýšenia ochrany tejto menšiny potrebné novelizovať trestnoprávnu ochranu LGBT ľudí pred nenávistnými útokmi. Zo stratégie vyplýva, že rasistické a nábožensky motivované útoky sú teraz trestané prísnejšie, než homofóbne alebo transfóbne útoky, čo navrhuje stratégia zmeniť.

Stratégia hovorí, že je potrebné doplniť skutkové podstaty a tiež priťažujúce okolnosti v trestnom zákonníku o nenávistné pohnútky na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. V praxi by to znamenalo, že by sa do trestného zákonníka zahrnuli trestné činy motivované sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Novelizovať zákon o postihy za útoky voči LGBT osobám chcú Česi do roku 2023. Súčasná vláda to už zrejme nestihne, keďže voľby sú v Česku už v októbri. V prieskumoch padá vládnuce hnutie ANO Andreja Babiša, vedú Piráti v koalícii s hnutím STAN. Piráti sú LGBT témam naklonení, nebolo by teda prekvapivé, keby sa agende venovali aj po voľbách.

Cesta k totalite?

Proti strategickému dokumentu českej vlády, ktorý by poskytoval nástroj na trestanie nenávistných prejavov voči LGBT komunite, sa rázne postavila česká pobočka Aliancie za rodinu. Jej predsedníčka Jana Jochová pre Štandard uviedla, že navrhované zmeny sú cestou k totalite.

„Myslím, že aktivisti LGBT sa už úplne zbláznili. Vynucovať si rešpekt silou, vyhrážaním a menením právneho poriadku je cesta k totalite. LGBT aktivisti zo seba chcú urobiť privilegovanú vrstvu spoločnosti, o ktorej nikto nebude môcť povedať nič kritické, pretože akúkoľvek kritiku bude veľmi ľahké vyhlásiť za trestný čin. Pevne dúfam, že naša spoločnosť, ktorá si tú predchádzajúcu totalitu snáď ešte trochu pamätá, túto novú nedopustí,“ uviedla Jochová.

Jana Jochová, šéfka českej Aliancie za rodinu. Foto: Archív J.Jochovej

Zahrnúť do trestného zákonníka trestné činy motivované sexuálnou orientáciou a rodovou identitou či ďalšími dôvodmi označila šéfka českej Aliancia za rodinu za prekročenie čiary. Pripomenula, že tieto zmeny nemajú aktivisti zo svojej hlavy, ale sú inšpirovaní situáciou v mnohých krajinách západnej Európy, kde Európska komisia tieto zmeny už presadila a pokúša sa to aj inde.

Štáty V4 by sa podľa Jochovej spoločne postaviť na odpor. „Naša skúsenosť s totalitou nám predsa len poskytuje obozretnosť voči týmto novým totalitným tendenciám.“

Je toho viac

Vládna stratégia rovnosti a odstraňovania bariér dôstojného života LGBT ľudí okrem vyššie spomínaných zmien v trestnom zákone obsahuje napríklad aj časť, v ktorej sa hovorí o zabezpečení práva trans a intersex ľudí na sebaurčenie.

Stratégia si kladie za cieľ „zlepšiť postavenie LGBT ľudí systéme náhradnej rodičovskej starostlivosti“. Ďalej sa v stratégii píše aj o opatrení, podľa ktorého sa má „šíriť osveta o rodičovstve párov rovnakého pohlavia s cieľom zlepšiť jeho pozitívne vnímanie“.

Podľa dokumentu je potrebné vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude ústretové a priateľské voči LGBT ľuďom a prispôsobiť im zdravotné služby.

Jochová navyše upozorňuje, že stratégia, chce diktovať aj cirkvám, ako majú pristupovať k LGBT osobám a monitorovať, či u nich nedochádza k ich diskriminácii. To považuje za zásah do náboženskej slobody garantovanej Ústavou. Práve preto Aliancia za rodinu tvrdí, že tento návrh je protiústavný.

„Je obrovský paradox, ako ľudia z úradu vlády, ktorý by mal ísť občanom príkladom, vlastne rozbíjajú náš súčasný právny systém. A táto stratégia nie je zďaleka jediným počinom aktivistov, ktorí z peňazí daňových poplatníkov robia tento protištátny aktivizmus. Sú to tvrdé slová, ale bohužiaľ vystihujú súčasnú realitu,“ povedala Jochová Štandardu.

Zmierniť postih za šírenie HIV?

Strategický dokument, ktorým sa zaoberajú momentálne české ministerstvá, obsahuje aj ďalšiu stať, ktorá stojí za povšimnutie. Je ňou cieľ s názvom „Znížiť výskyt diskriminácie, stigmatizácie a predsudkovej trestnej činnosti voči LGBT ľuďom“. Vláda v ňom navrhuje prehodnotiť trestný postih prenášania vírusu HIV ako nákazlivej ľudskej choroby. Nechránený pohlavný styk nakazeného HIV by už tak nemal byť trestným činom.

V súčasnosti je v Česku rozširovanie vírusu trestné. Nechránený pohlavný styk človeka žijúceho s HIV je na základe judikatúry posudzovaný väčšinou ako ťažké ublíženie na zdraví, prípadne ako pokus o jeho spáchanie v nepriamom úmysle, pokiaľ nedôjde k prenosu HIV infekcie. Stratégia argumentuje tým, že medzinárodné štandardy dnes ustupujú od represie a obmedzovania ľudí nakazených HIV.

„Česká trestnoprávna prax v prístupe k HIV bude aktualizovaná v súlade so súčasnými odbornými poznatkami v oblasti medicíny a iných disciplín o infekčnosti HIV. Podľa nich by mal byť napríklad nechránený pohlavný styk človeka žijúceho s HIV posudzovaný ako vedome nedbanlivé konanie a trestané by malo byť len skutočné prenesenie HIV infekcie na iného človeka. Podľa týchto princípov budú následne upravené príslušné predpisy aj štandardy,“ popisuje opatrenie stratégia.

Takéto snahy o zmiernenie trestnej praxe v prístupe k šíriteľom vírusu HIV pohlavným stykom považuje Jochová za zlý vtip. „V čase, keď je u nás trestané i len porušenie karantény pri podozrení na covid (a padajú celkom vysoké tresty), tak táto skupina chce uvoľniť šírenie choroby, ktorá sa na rozdiel od covidu stále liečiť nedá,“ argumentuje šéfka českej Aliancie za rodinu.

Pôvodcovia stratégie

Dodajme, že vládna stratégia nie je výmyslom súčasnej českej vlády. Vychádza z práce pracovnej skupiny pod vedením bývalej ministerky pre ľudské práva a menšiny Džamily Stehlíkovej (Zelení) v roku 2007 a následne Výboru pre otázky sexuálnych menšín, ktorý vznikol v roku 2009 pri Úrade vlády. Stehlíková je dodnes jeho členkou a v Česku známou obhajkyňou práv homosexuálov a transsexuálov. V roku 2016 získala cenu bePROUD za celoživotný prínos LGBT komunite.

Výbor spoločne so zástupkyňou vlády pre ľudské práva Helenou Válkovou usporiadal v lete 2020 seminár odborníkov a odborníčok zo štátnej správy, akademickej sféry a občianskeho sektora, na ktorom sa diskutovalo o aktuálnych problémoch LGBT ľudí v Česku. Na základe tohto seminára a pod záštitou splnomocnenkyne pre ľudské práva sa potom začali prípravy vyššie popísanej vládnej stratégie.

„Stratégia je prvým vládnym systémovým dokumentom, ktorý sa komplexne venuje právam, životom a problémom LGBTI+ ľudí. Pojem LGBTI+ ľudia zahŕňa lesby, gejov, bisexuálne muža a ženy, trans, intersex a ďalších ľudí s neheterosexuálnych orientáciou či inou než rodovú identitou,“ uvádza sa v dokumente.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.