Martin a Mirka. Láska a vášeň k teológii spojila aj ich životy. Zoznámili sa počas štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK). Manželmi sa stali ešte ako študenti. EBF UK vo veľkej miere formovala a stále formuje ich názory, rozširuje obzory a pomáha napredovať nielen osobnostne, ale vďaka širokému záberu predmetov, ktoré na EBF UK absolvovali, pomáha tiež objaviť konkrétnu oblasť, ktorej by sa aj v budúcnosti radi venovali. Mirka je momentálne v poslednom ročníku evanjelickej teológie, teda vo finálnej fáze štúdia a stojí pred rozhodnutím ako ďalej a čo bude robiť po štúdiu na univerzite. Martin je prvý rok interným doktorandom na Katedre cirkevných dejín a zároveň na polovičný úväzok kaplánom Evanjelickej cirkvi a. v. v Petržalke.

Martin, vy máte za sebou dlhšiu cestu na tejto fakulte. Odstupom času, viete zhodnotiť, v čom vás štúdium na EBF UK obohatilo najviac?

Počas štúdia som určite prešiel zmenou, tak ako asi každý mladý človek. Na konci štúdia som sa už pozeral na svet inak, ako ten prvák, ktorý prišiel do Bratislavy s nadšením do štúdia, hoci netušil, čo všetko sa mu štúdiom otvorí pred očami. Nadšenie ostalo a pohľad na svet sa stal uváženejším, vo väčšine nie čierno-bielym a hlavne zdržanlivejším v hodnotení. Štúdium ukáže človeku, koľko námahy treba, aby mohol veci okolo seba aspoň relatívne spoľahlivo posúdiť. Hoci sa v živote musíme rozhodovať na základe toho, čo máme práve k dispozícii, nemôžeme mať fundovaný názor po prečítaní jedného článku k určitej téme. A v čom ma štúdium obohatilo najviac? Objavil som krásu sveta a jeho spoznávania vedou aj vierou a lásku k odhaľovaniu textov Biblie, ktorá nie je ako baňa, ktorej poklady sa raz vyťažia, ale zdá sa skôr ako studňa, ktorej múdrosti sa nevyčerpajú.

Mirka, ak by ste sa mali znova rozhodovať pre štúdium na EBF, vybrali by ste si iný odbor?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.