Martin a Mirka. Láska a vášeň k teológii spojila aj ich životy. Zoznámili sa počas štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK). Manželmi sa stali ešte ako študenti. EBF UK vo veľkej miere formovala a stále formuje ich názory, rozširuje obzory a pomáha napredovať nielen osobnostne, ale vďaka širokému záberu predmetov, ktoré na EBF UK absolvovali, pomáha tiež objaviť konkrétnu oblasť, ktorej by sa aj v budúcnosti radi venovali. Mirka je momentálne v poslednom ročníku evanjelickej teológie, teda vo finálnej fáze štúdia a stojí pred rozhodnutím ako ďalej a čo bude robiť po štúdiu na univerzite. Martin je prvý rok interným doktorandom na Katedre cirkevných dejín a zároveň na polovičný úväzok kaplánom Evanjelickej cirkvi a. v. v Petržalke.

Martin, vy máte za sebou dlhšiu cestu na tejto fakulte. Odstupom času, viete zhodnotiť, v čom vás štúdium na EBF UK obohatilo najviac?

Počas štúdia som určite prešiel zmenou, tak ako asi každý mladý človek. Na konci štúdia som sa už pozeral na svet inak, ako ten prvák, ktorý prišiel do Bratislavy s nadšením do štúdia, hoci netušil, čo všetko sa mu štúdiom otvorí pred očami. Nadšenie ostalo a pohľad na svet sa stal uváženejším, vo väčšine nie čierno-bielym a hlavne zdržanlivejším v hodnotení. Štúdium ukáže človeku, koľko námahy treba, aby mohol veci okolo seba aspoň relatívne spoľahlivo posúdiť. Hoci sa v živote musíme rozhodovať na základe toho, čo máme práve k dispozícii, nemôžeme mať fundovaný názor po prečítaní jedného článku k určitej téme. A v čom ma štúdium obohatilo najviac? Objavil som krásu sveta a jeho spoznávania vedou aj vierou a lásku k odhaľovaniu textov Biblie, ktorá nie je ako baňa, ktorej poklady sa raz vyťažia, ale zdá sa skôr ako studňa, ktorej múdrosti sa nevyčerpajú.

Mirka, ak by ste sa mali znova rozhodovať pre štúdium na EBF, vybrali by ste si iný odbor?

Musím sa priznať, že keď som prvýkrát pomyslela na to, že pôjdem študovať teológiu na EBF UK, nemala som tušenie, že na fakulte sa dajú študovať aj iné odbory. Možno aj dnes si to mnohí myslia. A rovnako som nemala úplne presnú predstavu, čo všetko obnáša štúdium teológie, preto teraz vnímam ako pozitívum, že uchádzači majú možnosť obrátiť sa na svojich študentských ambasádorov, ktorí im zodpovedia ich otázky. Napriek tomu by som sa opäť rozhodla práve pre teológiu. Ale je skvelé, že na jednom mieste „si na svoje môžu prísť“ aj ľudia, ktorí chcú pôsobiť v oblasti sociálnej pomoci či diakonie, alebo tí, ktorí chcú učiť náboženskú výchovu v kombinácii s iným predmetom.

Martin: Niektorí v prvých rokoch štúdia zmenia študijný program v rámci fakulty pretože sa im zdá zaujímavejší alebo pre nich osobne vhodnejší. Ja by som si tiež vybral teológiu, no chcem povedať, že keď vidím študentov a absolventov na diakonii alebo na učiteľstve, ktorí sú pre svoju prácu zapálení a hodia sa na to, sú mi veľkou motiváciou a príkladom. Dokazujú správnosť a hodnotu sociálnej pomoci a vzdelávania motivovaného kresťanskými hodnotami.

Báli ste sa niečoho, keď ste šli študovať na EBF UK?

Martin: Nepamätám si, či som sa niečoho bál. Asi som bol vtedy taký motivovaný, že som nevidel žiaden strach. Musel by som sa pozrieť do listu, ktorý sme na tzv. Orientačnom kurze v prvom ročníku písali sami sebe do budúcnosti, keď budeme piataci.

Mirka: Ja som sa veľmi obávala študijnej stránky, konkrétne štúdia a učenia sa nových jazykov (gréčtiny, hebrejčiny), čo je najmä pri evanjelickej teológii nevyhnutné. Avšak so sebazaprením a pedagógmi, ktorí investujú veľa energie do toho, aby nás čo najkvalitnejšie aj v tejto oblasti pripravili na ďalšie štúdium, sa to dalo zvládnuť. Desil ma ešte jeden mýtus, ktorý sa o teológii šíril a možno aj šíri: Na teológii stratíš vieru. V skutku paradoxné tvrdenie, ktoré ale dokáže vystrašiť. Odstupom času môžem povedať, že k žiadnej strate viery nedošlo. Skôr k prehĺbeniu, lepšiemu poznaniu a pochopeniu. A je jasné, že popri štúdiu si aj viera prechádzala skúškami a ťažšími chvíľami. Vtedy som sa však utešovala myšlienkou jedného múdreho človeka, že s vierou je to ako s detskými topánočkami. Po čase ich jednoducho treba vymeniť za väčšie, lebo noha narastie. Tak popri štúdiu rástla a formovala sa aj moja viera. Štúdium na EBF nie je len o samotnom študovaní. Je to aj priestor na rast vo viere, na sebaskúmanie.

Čo malo na teológii vplyv na váš duchovný život?

Martin: Isté rozhovory so spolužiakmi, keďže sme v ročníku pochádzali z celého Slovenska, aj zo Srbska, a teda z rôzneho rodinného a náboženského prostredia. Interakcia s inými bola veľkým plusom. Možnosti na rozhovory poskytovali priestranné chodby fakulty, ale, samozrejme, hlavne organizované podujatia. Dobrým cvičením v reči a vo vystupovaní pred ľuďmi boli ranné a večerné stíšenia, biblické zamyslenia s hudbou, ktoré pripravujú študenti študentom a obyvateľom internátu. Okrem toho každú stredu bývajú akademické služby Božie, ktoré sú takou malou slávnosťou v týždni na fakulte – umožňujú stretnutie pedagógov, študentov i zamestnancov na bohoslužbách a popritom príležitosťou informovať sa o novinkách alebo chystaných podujatiach. V programe evanjelická teológia je vytvorený inštitút Kandidát duchovnej služby, ktorý prináša praktické vzdelávanie na fakulte aj prax v cirkevných zboroch pre záujemcov o duchovnú službu v cirkvi. Asi najpamätnejšou súčasťou toho je výpomoc počas vianočných a veľkonočných sviatkov, keď sme boli posielaní do zborov, kde potrebovali posilu alebo kde vôbec nemali duchovných. Tam sme strávili sviatky buď v romantickej atmosfére tamojšej farárskej domácnosti alebo niektorí v drsnejších podmienkach (dlhodobo) neobývanej fary.

Foto: Evanjelická bohoslovecká fakulta

Prečo alebo čím je EBF iná ako ostatné fakulty na UK?

Mirka: Okrem spomínaných duchovných podujatí vidím ešte jednu odlišnosť v porovnaní s ostatnými fakultami. Náš internát s formálne znejúcim a zároveň domáckym názvom Teologický domov (TD). Vždy keď rozprávam o tom, ako sa býva v TD, zíde mi na um vtipný moment, keď som čelila otázke, či tam fungujeme ako v kláštore (smiech). Vždy sa mi veľmi rátalo, že náš internát je vlastne spojený s budovou fakulty na spôsob univerzitného kampusu. Veľmi to šetrilo čas, keďže nebolo potrebné presúvať sa prostredníctvom MHD a v nepriaznivom počasí som sa nemusela obávať, že si cestou zničím účes (smiech). Človek sa tak v rámci jednej budovy dokázal dostať zo svojej izby na fakultu, do jedálne, knižnice, klubovne alebo posilňovne.

Martin: Skvelé je, že doslova na tej krátkej ceste z izby do prednáškovej miestnosti môžete toho zažiť viac než by ste čakali od jej dĺžky. Edukatívne výstavy, konferencie, sympóziá, Majáles, v októbri Lutherfest, vianočná kapustnica a vonku pred internátom grilovačky. Mimochodom, na jednej našej septembrovej grilovačke sme sa s Mirkou prvý raz rozprávali, keďže som si cielene sadol blízko nej.

Mirka: Veru, akcie, ktoré sa na EBF UK organizujú, sú veľmi dobrou príležitosťou na vytváranie vzťahov, nielen partnerských. Avšak EBF UK ponúka veľa možností a príležitostí na budovanie spoločenstva a vzťahov v kolektíve.

Čo bolo vo vašom vzťahu počas štúdia najťažšie?

Mirka: Po pár mesiacoch nášho vzťahu sa Martin rozhodol absolvovať jeden rok štúdia na Univerzite v Lipsku. Je výborné, že naša fakulta ponúka vďaka medzinárodným vzťahom a partnerstvám množstvo študijných pobytov, no pre náš vzťah to znamenalo rok fungovať na diaľku. Bolo to náročné, ale s kúskom kreativity sme to zvládli. Nuž aj takto dokáže teológia preskúšať vzťah (smiech).

Martin:Štúdium na EBF nášmu vzťahu skôr prospelo, pretože sme boli na jednom internáte a spolu sme absolvovali aj nejaké predmety, z ktorých prvým bol zaujímavý seminár Sexuálna etika. A v tej kreativite má Mirka pravdu, najmä vďaka jej kreativite ako byť v kontakte a udržiavať komunikáciu, aj keď sme žili v iných krajinách, sme to zvládli. Štúdium v zahraničí mi okrem teologického a jazykového vzdelávania dalo tiež nové skúsenosti z cirkevného aj osobného života. Určite odporúčam štúdium na EBF UK.

Pozývame všetkých záujemcov k štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Elektronické prihlášky nám môžete zasielať do 31. júla 2021. 

Elektronické prihlášky sú Vám k dispozícii na webovom sídle EBF UK: www.fevth.uniba.sk v sekcii Štúdium/Uchádzač o štúdium.

Tešíme sa na Vás.

Vaša EBF UK

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.