V interiéri vidím fotogalériu popri schodoch, rozoznávam nebohého Johna McCaina. Všade okolo veľký počet notebookov s americkým a izraelským softvérom. Martin Leidenfrost nazrel dovnútra centra, ktoré z Čiernej Hory bojuje proti ruským a čínskym hybridným útokom.

Odkedy sa bývalá čiernohorská vláda rozhodla, že Čierna Hora vstúpi do NATO (písal sa rok 2017), je z tohto milého le­to­vis­ka a miništátiku frontové územie. Značná časť Čiernohorcov totiž tra­dič­ne pociťuje sympatie k Rusku, keďže si tu NATO neurobilo najlepšie me­no, keď v roku 1999 počas bombardovania Juhoslávie zabilo aj Čier­no­hor­cov na území dnes už nezávislej Čiernej Hory.

Vo vedení NATO zrejme pochopili, že najmladší člen aliancie je za­ro­veň aj jej najslabším člankom: NATO tak posiela na juž­ný Jadran na podporu čier­no­hor­s­kej vlá­dy každý rok svoj „prvý Coun­ter-Hybrid Warfare Team“. A v roku 2018 otvorili Spojené štáty práve v hlavnom me­ste Podgorica jedinečné ústredie na boj proti digi­tál­no-hyb­rid­ným vojnám. Volá sa Digitalni fo­renzički centar, teda Digitálno-fo­renzné ústredie, zastrešuje ho At­lantic Council.

Digitálno-forenzné ústredie súhlasilo s rozhovorom, bolo to ešte pred Veľkou nocou, lenže kvôli nočnej more z dopravy v dôsledku obec­ných koronakarantén som prišiel so silným meškaním. Stál som pred oceľovou bránou s diskrétne trblietavými ikonami a očami, za­zvo­nil som. Dvere otvoril malý svalnatý holohlavý ochrankár, ktorý sa sotva zmestil do sivého obleku, spolu s ním prišla vzrušujúca bal­kán­s­ka kráska. Obaja boli pravdepodobne Čiernohorci, hovorili ale ang­lic­ky a bez prízvuku, zvlášť fyziognómia ochrankára vyžarovala niečo vý­sostné anglosaské. Zacítil som závan ľadu ako z Pen­ta­go­nu. Pos­la­li ma preč.

Najnovšie autorské články