Veľmož, ktorý vybudoval v hornom Uhorsku na štvrťstoročie vlastnú dŕžavu, sa stal pre uvedomelých Slovákov romantického veku symbolom vyčlenenia slovenskej zeme v Uhorsku.      

Za Matúšových čias „na veži trenčianskej oheň vraj jasný horieval, po celej krajine tatranskej zlatú žiaru vraj rozlieval“, básnil v 19. storočí Ľudovít Štúr. Vysoké Tatry sa podľa Štúra stali kultovou chyžou pre Matúša Čáka, ktorého panstvo sa odtiaľto rozprestieralo až do dunajských nížin. Tu vznikol prvý pokus o označenie krajiny Slovákov od Tatier k Dunaju. Trenčín, Matúšovo sídlo, sa potom ukazovalo ako prirodzený stred tejto krajiny.

Štúrovci si nevybrali postavu Matúša náhodou. Tento veľmož ovládol v stredoveku na štvrťstoročie veľkú časť dnešného Slovenska, čím ho akoby vyčlenil z Uhorska. A o to štúrovcom išlo – aby zdôraznili osobitnosť tohto územia v 19. storočí. Keď sa posunieme do súčasnosti, niečo sa im predsa len podarilo. Územie dnešného Slovenska do veľkej miery pokrýva Matúšovu dŕžavu, dokonca ešte staršie Nitrianske kniežactvo. 

Idealizovaný portrét Matúša Čáka Trenčianskeho od spišského maliara Theodora Boema zo 70. rokov 19. storočia. Zdroj: Zbierkový fond Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Na Matúša Čáka hľadí realisticky niekdajší historik a odborný pracovník Trenčianskeho múzea Vlastimil Hábl. Tento veľmož rozširoval svoje územie viacerými spôsobmi, násilie nevynímajúc, ale v prvom rade bol schopný organizátor, vedel si získať schopných ľudí.

Matúšova dŕžava bola na začiatku 14. storočia podľa Hábla jedinou konsolidovanou a solídne spravovanou časťou Uhorska, ktoré prežívalo panovnícku krízu. Pravdepodobne preto ostala ešte aj sto rokov po jeho úmrtí v povedomí ako Matúšova zem (terra Matthei). A čo mal Matúš spoločné so Slovákmi? Pôvodom bol Maďar, ale vedel sa dohovoriť viacerými jazykmi, miestny nevynímajúc. Potreboval to, lebo Slováci boli súčasťou jeho aparátu.

Rozhovor s Vlastimilom Háblom si vypočujte v podcaste Polemika o dejinách s Jozefom Hajkom.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.