Františkov imidž reformného pápeža mal dostať ďalšiu trhlinu. Vatikánski zamestnanci spísali petíciu, v ktorej odsudzujú prílišné výsady riadiacich pracovníkov a nenáležité postihy pre všedných zamestnancov. Prebiehajúca finančná reforma je vraj nedôsledná, demotivujúca a smeruje proti meritokracii.

„Vatikán je založený na systéme privilégií, ktoré sú pre hospodárstvo i reputáciu škodlivé.“ Týmito slovami sa na pápeža Františka obracajú nespokojní vatikánski zamestnanci v petícii, ktorú zverejnili talianske médiá. Pontifika žiadajú, aby sa stretol s ich zástupcami a napravil domnelú nespravodlivosť a nespokojnosť pri snahe o uťahovanie opaskov v miništáte. „So smútkom a s hlbokým skľúčením“ reagujú na jeho apoštolský list o transparentnosti v správe verejných financií z konca apríla tohto roku:

„Začo platíme, Vaša Svätosť? Za Halier svätého Petra určený pre chudobných, za zvýšenie platov vedúcich laických pracovníkov alebo za veľmi drahých externých konzultantov, ktorých pravidelne využívajú? Navyše sa títo manažéri môžu spoľahnúť na množstvo mimoriadnych výhod. V prvom rade obsadzujú nádherné apartmány, ktoré sa nachádzajú v najprestížnejších častiach Ríma bez toho, že by platili akékoľvek nájomné… Majú autá na súkromné ​účely, zľavy z nákupov, sekretárky, ktoré sa im venujú, náhrady rôznych druhov výdavkov.“

V petícii ďalej s poľutovaním oznamujú, že mnohé reformné návrhy sa naopak odložili. Preto sa súčasný systém podľa nich stáva demotivujúci a ide proti meritokracii:

„Udržateľná budúcnosť je cieľ, ktorý je ťažké dosiahnuť okamžite. Ak sa chce dosiahnuť v krátkom čase, bude iba znamenať príliš invazívny zásah do práv pracovníkov a pozbaví ich výhod, ktoré v obmedzenej miere požívajú.“

Chýba skutočná štrukturálna reforma aj rovnosť v zaobchádzaní

V nebývalej výzve pre pontifika zamestnanci Vatikánskeho mestského štátu tvrdia, že nariadenie z roku 2014 o zákaze najímať nových kolegov sa nerešpektuje vo všetkých úradoch, čo odporuje rovnosti zaobchádzania. Žiadajú „súdržnosť s duchom služby a obetu“ vrátane doterajších výhod spojených s dôchodkom, čo má umožniť štrukturálna reforma.

Pápež František, ktorý je oficiálne na čele vatikánskej monarchie, v spomínanom apoštolskom liste koncom apríla nariadil viacero protikorupčných obmedzení a nástrojov na šetrenie. Nik zo zamestnancov nesmie prijímať dary ani iné pozornosti v celkovej hodnote nad 40 eur. Žiaden vedúci pracovník ani kardinál nesmie mať peniaze vo firmách či štátoch, kde je vysoké riziko prania špinavých peňazí, nízka daňová spolupráca či podiel na terorizme. Zároveň nesmie byť súdený za terorizmus, korupciu, daňové úniky, podvod, obchodovanie s ľuďmi či využívanie detí, a takisto musí používať legálne nadobudnuté statky.

Petícia je tvrdý protest, zníženie platu je ne(s)úmerné

Text, ktorý koluje médiami, je písaný v prvej osobe jednotného i množného čísla a neobsahuje mená ani podpisy. Preto nie je zrejmé, nakoľko je reprezentatívny a kto ho spomedzi približne 5 000 pracovníkov miništátu podpísal.

„Naši spolupracovníci a vy, ktorí pracujete vo Svätej stolici, ste tým najdôležitejším: nikto by nemal byť vynechaný, nikto by nemal opustiť svoje zamestnanie,“ uistil zamestnancov v predvianočnom príhovore pápež František. Aj preto niektorí vatikanisti vnímajú petíciu ako nečakanú a ako veľmi tvrdý protest.

Protikorupčná legislatíva, na ktorú petícia reaguje, navyše vybraným kategóriám pracovníkov znížila plat, hoci azda nebola veľmi jednoznačná v tom, koho sa týka. Apoštolský list totiž právnickým jazykom definuje dotknuté osoby podľa vnútornej štruktúry európskej teokracie. Agentúra AGI tvrdí, že zníženie platu sa „dotkne všetkých laických pracovníkov“, no napríklad televízia Rome Reports súdi, že len niektorých v rôznej miere, čo potvrdzujú v petícii dotknutí pracovníci. Tí ďalej argumentujú, že zníženie platu pre personál nie je vyvážené, a tak porušuje proporcionalitu.

Františkov aprílový list zameraný na zníženie deficitu, ktorý sa tento rok odhaduje na 50 miliónov eur, privítali najmä sekulárne médiá, lebo sa ním vraj „končí doba princov cirkvi“. Vyzdvihli mediálne zaujímavé okresanie platu kardinálom a zákaz držať peniaze v daňových rajoch. Skeptickí pozorovatelia však upozornili na pápežov „finančný populizmus“, keďže úpravy sú málo účinné a neriešia ozajstný problém finančnej transparentnosti a dôkladného šetrenia. To zrejme naznačuje aktuálna petícia.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.