Fínska politička Päivi Räsänenová: Ďakujem slovenským biskupom. Nesmieme sa báť cenzúry ani trestného stíhania

Foto: archív

Rozhovor s fínskou poslankyňou a bývalou ministerkou vnútra Päivi Räsänenovou o tom, v akom stave je žaloba proti jej osobe, či niečo ľutuje a čo pre ňu znamená solidarita zo Slovenska.

Najskôr krátky úvod: bývalá ministerka vnútra a exlíderka kresťanskej demokracie Päivi Räsänenová je povolaním lekárka a je otvorene pro-life, hlási sa ku kresťanskej viere. Räsänenová, ako sme už písali, čelí niekoľkonásobnej obžalobe fínskej prokuratúry za takzvaný hate speech (nenávistný prejav) na sociálnej sieti a v miestnom rádiu. Súd má preskúmať, či sa v nich dopustila urážky homosexuálov. Hrozí jej niekoľko rokov za mrežami. Manželka luteránskeho pastora je tiež autorkou politicky nekorektnej brožúry s názvom Ako muža a ženu ich stvoril – Homosexuálne zväzky spochybňujú kresťanský koncept človeka.

Téma sa na Slovensku stala veľmi sledovanou, čomu pomohli aj biskupi z dvoch cirkví. Räsänenovú podporili traja evanjelickí biskupi Ivan Eľko, Ján Hroboň a Peter Mihoč, aj katolícky biskup Jozef Haľko.

Traja slovenskí evanjelickí biskupi v svojom vyhlásení napísali:

„Zmyslom vyjadrenia biblických postojov k jednotlivým kultúrno-etickým otázkam nie je znevažovať sexuálne menšiny v spoločnosti. Schopnosť vyjadriť biblický názor a postoj v demokratickej krajine nemôže byť definovaný ako podnet k rasovej neznášanlivosti. Považujeme za absolútne neprípustné, aby citovanie Písma a zotrvávanie na jeho princípoch bolo považované za protiprávne konanie. Takýto postoj ohrozuje slobodu slova, slobodu vierovyznania, dáva Bibliu na index zakázaných kníh a stavia sa proti základnému poslaniu kresťanskej cirkvi – šíreniu evanjelia v pravde biblickej zvesti.“

Biskupi Eľko, Hroboň a Mihoč nezostali iba pri popise situácie, fínske štátne orgány vyzvali konať: „Touto cestou vyjadrujeme menovanej a stíhanej Päivi Räsänen podporu a spolupatričnosť. Žiadame fínsku generálnu prokuratúru, aby zrušila obžalobu voči pani Päivi Räsänen.“

Na svojom facebookovom konte sa jej zastal aj katolícky biskup Jozef Haľko svoj status nazval: „Na koľko odsúdia matku piatich detí?“ spýtal sa pomocný bratislavský biskup. Päivi Räsänenová si to všimla a solidaritu zo Slovenska ocenila: „Milý pán biskup Jozef Haľko, z celého môjho srdca Vám chcem poďakovať za Vašu podporu a modlitby. Nech Vás žehná Pán Ježiš Kristus,“ reagovala poslankyňa fínskeho parlamentu Päivi Räsänenová.

Oslovili sme Päivi Räsänenovú a prinášame s ňou krátky rozhovor. Vznikol prostredníctvom emailu.

Všetkých nás najskôr zaujíma aktuálny stav: pani poslankyňa, v akom štádiu je súdny proces proti vám

Žiadosť o predvolanie bola doručená okresnému súdu v Helsinkách. Súd sa má konať koncom tohto roku. Budem musieť predložiť písomné a ústne dôkazy a argumenty. Je pravdepodobné, že proces bude trvať niekoľko rokov. Očakávam, že tento prípad sa dostane aj na Európsky súd pre ľudské práva a som pripravená brániť slobodu prejavu a slobodu náboženského vyznania, pokiaľ to bude nutné.

Celý čas hovoríte, že ide o princíp, nie vašu osobu. Pôjde o prelomový prípad slobody prejavu vo Fínsku alebo už máte nejaké podobné rozhodnutia?

Môj prípad celkom určite bude precedensom. Napokon tri obvinenia, ktoré proti mne vzniesli, sa týkajú toho, či je vo Fínsku povolené vyjadriť presvedčenie založené na tradičnom učení Biblie a kresťanských cirkví. Som presvedčená, že každý by mal mať slobodu vyjadriť svoje hlboké presvedčenie o dôležitých otázkach bez obáv z cenzúry alebo trestného stíhania.

Akú rolu vo vašom prípade plnia fínske médiá? Informujú nestranne alebo sa angažujú za vaše potrestanie? Máte možnosť a priestor reagovať a hovoriť, čo si myslíte?

Môj tvít vyvolal obrovský rozruch a policajné vyšetrovanie pritiahlo veľkú pozornosť. Pohľad médií je však veľmi zaujatý a majú tendenciu neustále dávať viac priestoru a hlasu liberálnemu zmýšľaniu a presvedčeniu. Ľudia vo Fínsku sa rozchádzajú v otázkach, ktoré sa vo svoje podstate týkajú hodnôt, a väčšina z nich vyjadruje skôr liberálne myšlienky. Problém je v tom, že mnoho konzervatívne zmýšľajúcich ľudí o týchto otázkach mlčí. Je to vážne, pretože jednoznačne žijeme v dobe, keď je spochybňované jadro kresťanstva.

Všimli sme si, že reagujete na podporu zo Slovenska, že ste sa zapojili do diskusie pod článok Jozefa Haľka. Ako vnímate podporu verejnosti vo váš prospech doma i v zahraničí? Aká užitočná môže byť podpora slovenských biskupov?

Potešilo ma, že som dostala podporu od slovenských evanjelických biskupov aj katolíckeho biskupa Jozefa Haľka a chcem poďakovať za všetky modlitby za Fínsko. Veľmi si to cením.

Mnoho popredných osobností z rôznych kresťanských organizácií z Fínska a zo zahraničia, niekoľko kňazov a pastorov a niektorí moji kolegovia z parlamentu mi vyjadrili svoju rozhodnú podporu. Poslanci z rôznych politických strán prehovorili o tom, aká je dôležitá ochrana slobody prejavu. Počas mojej parlamentnej kariéry som dostala aj veľa kritiky, aj podpory. Kontaktovalo ma tiež veľa právnikov. Počas týchto trestných vyšetrovaní som dostala tisíce a tisíce povzbudivých správ a kontaktov. Som veľmi vďačná za všetku podporu.

Zmenili by ste niečo na komentároch, pre ktoré ste stíhaná?

Nie, neustúpim od svojich slov. Pamflet som napísala v roku 2004, takže, samozrejme, niektoré formulácie by som v tejto chvíli mohla napísať inak, ale obsah by som nezmenila a moje názory sú stále rovnaké.

Teraz sa však obávam, že v budúcnosti budú mať kresťania vyšší prah či viac posunutú hranicu, ak budú chcieť citovať Bibliu alebo prezentovať učenie založené na Biblii. Ani mi nenapadlo, že môj tvít alebo moje názory založené na kresťanstve by mohli byť v akomkoľvek ohľade hanlivé alebo urážlivé. Počas celej mojej kariéry v parlamente som bola veľmi jasná a otvorená o mojej viere a o názoroch založených na Biblii. Je veľmi prekvapujúce, že v tejto chvíli som zrazu obvinená z trestného činu.

Bohumil Petrík
Ďalšie články