Otvorenie vysokých škôl podľa nového covid automatu veľa nezmení. Väčšina z nich už ukončila semester a skúšky má naplánované tiež online. Mnohé univerzity sa rozhodli dištančne spraviť aj záverečné a prijímacie skúšky. Otvorenie má podľa rektorov význam len v prípade terénnej práce a predmetov, kde sa vyžaduje prax. Tá však už doteraz bola čiastočne povolená.

Vysoké školy až do polovice mája fungovali dištančne. Pandemickú výnimku mali len študenti zdravotníckych odborov, ktorí majú vzdelávanie aj skúškové obdobie nastavené prezenčne.

S platnosťou od pondelka 17. mája sa však podľa covid automatu pre vysoké školy môžu otvoriť univerzity v oranžových okresoch. Túto podmienku aktuálne spĺňajú len dve vysoké školy v Nitre – Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Aj pre ne však platia sprísnené štandardy. Návrat všetkých vysokoškolákov preto rektori očakávajú až v zimnom semestri nového školského roka. Tento týždeň mohli nastúpiť len v obmedzenej kapacite, v interiéri môžu zaplniť študentmi len štvrtinový počet miest na sedenie. Limitujúcim faktorom sú aj voľné miesta na internátoch – pri dodržaní hygieckých pravidiel sa môžu otvoriť len pre určitú časť študentov.

Obe nitrianske univerzity majú celoštátnu pôsobnosť, takže niektorí študenti z odľahlých okresov by nestíhali každodenne dochádzať. Slovenská poľnohospodárska univerzita preto prezenčnú výučbu zatiaľ využíva iba v prípade praktickej výučby a praxe. „Absolvovanie praktickej výučby a praxe prezenčnou formou je určite lepšie a výhodnejšie z hľadiska prípravy našich študentov pre budúce povolanie. Prezenčne môžu absolvovať aj skúšky, samozrejme pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení,“ povedal prorektor pre vzdelávanie Milan Šimko. 

Univerzita Konštantína Filozofa túto dilemu riešiť nemusela. Rektor Libor Vozár Štandard informoval o tom, že všetky fakulty majú momentálne skúškové obdobie. Keďže museli skúšky vrátane štátnych prijímacích naplánovať v predstihu, všetky sa budú konať dištančne.

Prezenčná výučba praktických predmetov a laboratórne cvičenia obnovili na troch fakultách Prešovskej univerzity. Úspešná bola v tomto smere aj Univerzita Komenského v Bratislave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Študijné programy bez povinnej praxe však do konca semestra zostanú v online režime. 

Niektoré univerzity sa už neotvoria, semester sa skončil

Viaceré univerzity v ružových okresoch majú síce prezenčnú výuku na dosah, napriek tomu sa študenti na pôde školy neuvidia, pretože sa im letný semester skončil. Do tejto kategórie patrí napríklad Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita či Technická univerzita v Košiciach.

Iné univerzity zas usúdili, že vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu a nízku preočkovanosť obyvateľstva otvorenie na pár týždňov nemá význam. Za taký krátky čas totiž nenastane zásadný rozdiel v teoretických vedomostiach, ktoré študenti dostanú.

Univerzity tiež navštevujú zahraniční študenti, ktorí sú aktuálne v domovských štátoch. Ich masový príchod na Slovensko by mohol podľa rektorov zhoršiť epidemickú situáciu. Navyše univerzity nedokážu zmeniť režim zo dňa na deň, a preto sa so študentmi dohodli, že semester dokončia online.

„Veríme, že v novom akademickom roku 2021/2022 bude vzdelávanie klasicky prezenčne a študenti si budú môcť užiť vynovené priestory, učebne a laboratóriá či oddychové zelené parky, ktoré sme pre nich pripravili,“ povedal
Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity.

Niekde budú štátnice a prijímačky online, inde prezenčne

Povolenie prezenčnej formy na základe covid automatu by teda vo väčšine prípadov mohlo zamiešať karty len pri záverečných a prijímacích skúškach. V prípade záverečných skúšok je covid automat miernejší a pri dodržaní hygienických opatrení ich povoľuje aj vo vyšších stupňoch varovania. Napriek tomu je ťažké nájsť v tomto smere medzi vysokými školami konsenzus. Niektoré sa rozhodli, že bude správne študentov vidieť aspoň poslednýkrát.

„Štátne záverečné skúšky budú na siedmich fakultách z ôsmich realizované prezenčnou formou pri zachovaní potrebných hygienických opatrení. Formu parciálnych skúšok si zvolí skúšajúci,“ uviedol Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity. Rovnaké rozhodnutie avizovala bratislavská Ekonomická univerzita.

„Žilinská univerzita v Žiline plánuje uskutočniť štátnice prezenčnou formou. Prijímacie skúšky plánujeme uskutočniť dištančnou formou,“ povedal Jozef Ristvej prorektor pre medzinárodné vzťahy

Iné vysoké školy si zas dobrovoľne vybrali digitálnu formu štátnic, pretože ich plánovali s veľkým predstihom a dohodnutú formu nechceli meniť. Niektoré univerzity ponechali toto rozhodnutie na jednotlivé fakulty.

Zložité je tiež nájsť prienik v prípade prijímacích skúšok. Rozhodnutia vysokých škôl sa v tomto smere líšia, takže záujemcovia o štúdium si musia pozrieť webstránky jednotlivých fakúlt. Nájdu sa aj fakulty, ktoré prijímacie skúšky nemajú, iné ich naopak robili už pred pár mesiacmi.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.