Terorizmus pretrvá, pokiaľ bude fungovať pre tých, ktorí ho páchajú, a pokiaľ ho bude medzinárodné spoločenstvo odmeňovať, ako sa to deje posledných 25 rokov.

Tento článok bol v mierne odlišnej podobe zverejnený v roku 2009. Odvtedy sa nič nezmenilo.

Existuje jeden spoľahlivý spôsob, ako zaručiť, že Hamas bude proti Izraelu naďalej podnikať teroristické útoky a že ďalšie teroristické skupiny po celom svete budú takéto kroky vykonávať proti civilistom na celom svete. Tým spoľahlivým spôsobom je odmeňovanie teroristov používajúcich takúto taktiku a trestanie ich obetí, ktoré sa voči nim snažia brániť.

Ide o jednu z najdôležitejších lekcií, aká sa dá naučiť z posledných udalostí v Gaze, nie je to však nič nové. V roku 2002 som vo svojej knihe Prečo terorizmus funguje poukázal na jeden bod, ktorý je dnes ešte dôležitejší:

„Skutočnou hlavnou príčinou terorizmu je to, že je úspešný: teroristom sa s ich teroristickými činmi neustále darí. Terorizmus pretrvá, pokiaľ bude fungovať pre tých, ktorí ho páchajú, a pokiaľ ho bude medzinárodné spoločenstvo odmeňovať, ako sa to deje posledných 25 rokov.“

Medzinárodné spoločenstvo, ľudskoprávne skupiny, médiá, mnohí akademici a milióny slušných ľudí zvyknú odmeňovať Hamas za jeho dvojnásobne zločinnú taktiku vystreľovania rakiet na izraelských civilistov spoza ľudských štítov Palestínčanov. Izrael však za snahu chrániť svojich občanov pred týmito raketami býva výrazne trestaný.

Hoci Hamas utrpel zo strany Izraelských obranných síl (IDF) výraznú vojenskú porážku, v oblasti vzťahov s verejnosťou získava hotové poklady. V Európe sa jeho postavenie zlepšilo, podobne aj v OSN a na uliciach arabských miest. Prehral bitku v Gaze, no môže vyhrať vojnu v srdciach a mysliach mnohých slušných a ešte viac neslušných ľudí na celom svete.

A túto vojnu vyhráva s veľmi malými stratami. Či už bol počet obetí 500 až 600, ako uvádza Corriere della Sera, alebo 1 300, ako tvrdí Hamas, mŕtvi civilisti slúžia záujmom Hamasu, ktorý ich považuje za mučeníkov. Podľa bizarnej kultúry smrti, ktorú presadzuje Hamas, v účtovnej knihe nepatria na stranu nákladov, ale ziskov.

Jednoducho povedané, ak Hamas a medzinárodné spoločenstvo chcú skutočne dosiahnuť, aby sa terorizmus stal hlavnou taktikou používanou proti demokraciám osobami, ktoré pociťujú nejakú krivdu, mali by sa riadiť podľa týchto 12 bodov:

1. Vystreľujte teroristické rakety na civilistov, robte samovražedné bombové útoky na pizzerie a diskotéky, umiestňujte bomby v školských autobusoch, strieľajte v školských triedach… v čo najväčšom počte proti vašim nepriateľom až do bodu, keď nebudú môcť reagovať inak, iba vojensky.

2. Zabezpečte, aby teroristi a ich zbrane, rakety, výbušniny… boli ukryté za civilistami v husto obývaných oblastiach.

3. Keď dôjde k nevyhnutnej odvete, použite ľudské štíty. Čím mladšie, tým lepšie. Ak je to možné, naverbujte ich na dobrovoľnej báze, no v prípade potreby aj vynútene, a to aj ak ide o novorodencov či batoľatá.

4. Zabezpečte, aby vaši teroristickí bojovníci nosili civilné oblečenie. Verbujte za teroristov toľko žien a mladistvých, koľko sa len dá.

5. Buďte pripravení vlastnými videokamerami a so spriaznenými novinármi nakrúcať každé jedno úmrtie a vysielať tieto zábery v čo najširšej miere do všetkých svetových médií.

6. Recyklujte zábery mŕtvych civilistov, hlavne detí, a pravidelne ich posielajte médiám, čím znásobíte počet zjavne mŕtvych civilistov.

7. Zabezpečte, aby spriaznení lekári a personál OSN zveličili počet zabitých civilistov, pričom každú osobu mladšiu ako 18 rokov a každú ženu počítali medzi civilistov, aj keď boli teroristami.

8. Šírte úplne nepravdivé správy o civilných obetiach a ich umiestnení, napríklad tvrdením, že v škole OSN bolo zabitých množstvo civilistov, hoci viete, že vnútri školy v skutočnosti nikto mŕtvy nebol. Môžete si byť istí, že médiá dajú vaše prehnané správy na svoju titulnú stranu a keď pravda po starostlivom preskúmaní po niekoľkých dňoch či týždňoch nakoniec vyjde najavo, bude ukrytá na zadných stránkach.

9. Obviňte demokraciu z vojnových zločinov a začnite konanie proti jej lídrom a vojakom na súdoch spriaznených s Hamasom po celom svete. Podaním žaloby sa vytvorí prezumpcia viny, aj keď sa po mesiacoch či rokoch obvinenia zamietnu.

10. Naplánujte rôzne „diskusie“ OSN, na ktorých pódiu sa zídu tyranské diktatúry z celého sveta, aby Izrael odsúdili za zločiny, ktoré bežne páchajú ony samé, ale nie Izrael.

11. Popchnite obvyklú skupinku spoľahlivo protiizraelských akademikov, aby zaplavili noviny a televízne relácie tými najúbohejšími táraninami o medzinárodnom práve, ľudských právach a vojnovom práve – táraninami, za ktoré by študenti v akomkoľvek objektívnom školskom kurze venovanom týmto témam prepadli.

12. Zabezpečte, aby Hamas chápal, že ak zopakuje svoju stratégiu dvojnásobného vojnového zločinu, bude opäť odmenený, a ak sa Izrael bude brániť, bude opäť potrestaný.

Týchto 12 bodov je určených pre teroristické skupiny, štáty a organizácie (ako OSN), ktoré, zdá sa, odhodlane podporujú terorizmus.

Nižšie nasleduje šesť bodov pre tie demokracie, ktoré chcú v skutočnosti ukončiť teroristické útoky proti svojim civilistom.

1. Nikdy za žiadnych okolností neodmeňujte teroristický skutok či skupinu, ktorá vykonáva terorizmus na dosiahnutie svojich cieľov.

2. Vždy trestajte teroristov a ich skupiny, ktoré konajú teroristické činy proti civilistom.

3. Nikdy netrestajte demokracie, ktoré sa snažia zabrániť teroristickým činom proti svojim civilistom, najmä ak sa teroristi skrývajú medzi svojimi civilistami so zámerom, aby vyprovokovali demokracie k ich zabíjaniu.

4. Nikdy nedopustite, aby ľudskoprávne a medzinárodné organizácie či súdy pre vojnové zločiny boli unesené podporovateľmi terorizmu a nepriateľmi demokracie s cieľom potrestania tých, ktorí sa snažia brániť svojich civilistov proti terorizmu. Platí to najmä vtedy, ak tieto demokracie reagujú trpezlivo a nemajú inú rozumnú alternatívu než vojenskú sebaobranu.

5. Nikdy nemanipulujte s emóciami slušných ľudí ukazovaním iba ľudských štítov, ktoré boli zabité vojenskou sebaobranou demokracií, bez vysvetlenia, že to boli teroristi, ktorí tieto úmrtia zapríčinili.

6. Zabezpečte, aby každý teroristický čin zrušil nárok vo veci, o ktorú sa usilujú teroristi.

Ako som napísal v roku 2002:

„Nielen, že sa terorizmus nikdy nesmie odmeňovať, ale nárok vo veci, o ktorú sa usilujú teroristi, sa musí v dôsledku terorizmu zhoršiť, než by to bolo bez páchania terorizmu – a musí to byť viditeľne jasné. Spôsob, ako teroristi počítajú náklady a zisky, sa môže líšiť od toho, ako svoje kroky počítajú kriminálnici páchajúci vlámania, podvody či bitky, a spoločenská odpoveď musí byť založená na rovnakej logike. Teroristi majú vlastné kritériá na vyhodnotenie úspechu a neúspechu, a pri implementovaní nemenného princípu, že pozícia teroristov sa po páchaní ich skutkov musí zhoršiť, musíme zhoršiť ich pozíciu podľa ich vlastných kritérií.“

Medzinárodné spoločenstvo všeobecne robí opak. Hovorí im: len pokračujte. Pomáha to len zvyšovaniu počtu teroristických činov a škodí to demokraciám. Niet divu, že Hamas a ďalšie teroristické skupiny považujú svoju taktiku vojnových zločinov za „win-win“ situáciu pre terorizmus a v každom prípade za stratu pre demokraciu.

Alan M. Dershowitz
Autor je emeritný profesor práva na Harvard Law School a autor mnohých kníh.

Pôvodný text: How To Assure Repetition of Hamas Rocket Attacks, uverejnené v spolupráci s Gatestone Institute, preložil Lukáš Obšitník.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.