Zvolenie prvej transgenderovej biskupky na luteránskej synode v USA vítajú ako prelomové, lebo ukazuje oslavu darov a inkluzívnosť. Kritici naopak upozorňujú na zásadnú redefiníciu kresťanstva a nové náboženstvo, ktoré je v rozpore s odkazom Martina Luthera.

„Ak sú ľudia zvedaví, prečo alebo ako si luteráni mohli zvoliť za biskupa transgenderovú osobu, pevne dúfam, že táto zvedavosť ich inšpiruje, aby si všimli všetky úžasné spôsoby, akými Boh niekedy dokáže urobiť viac, ako sme postrehli, s viacerými ľuďmi, ako sme sa čakali, a na viacerých miestach, než sme si predstavovali.“

Takto komentovala Megan Rohrerová svoje zvolenie na čelo synody Sierra Pacific, ktorá zahŕňa takmer 200 zborov v Kalifornii a Nevade. Patrí pod Evanjelickú luteránsku cirkev v Amerike (známa pod skratkou ELCA), ktorá je jedna z najväčších kresťanských denominácií v USA s vyše troma miliónmi členov. Rohrerová je tým prvá otvorene transgenderová biskupka v evanjelickej či akejkoľvek inej väčšej denominácii v USA. Voľba na virtuálnej synode však bola tesná: vyhrala len o dva hlasy.

„Je mi cťou byť povolaná na službu synode Sierra Pacific. V tomto období, keď si niektorí myslia o ’transľuďoch’ to najhoršie, luteráni opäť vyhlásili, že transgenderoví ľudia sú krásnymi Božími deťmi. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlia za mňa a za moju rodinu, keď prijímam toto povolanie,“ neskrývala nadšenie Megan Rohrerová.

Rozmanitosť je tejto luteránke vlastná. Aktuálne je pastorkou v San Franciscu, je aktívna v podpore bezdomovcov, LGBT komunity a ako kaplánka pôsobila i na policajnom oddelení. Píše sa tiež o jej kreativite: prispôsobila hudbu počas bohoslužieb na základe piesní od Beatles a Lady Gaga a objavila sa v seriáli Queer Eye o vzťahoch ľudí rovnakého pohlavia. Má na konte niekoľko kníh, napríklad Transgenderové Božie deti či Je to chlapec, dievča či oboje? Momentálne si dopĺňa vzdelanie v takzvaných transformatívnych štúdiách, ktoré využívajú pluralitu vedeckých metód, prístupov a disciplín.

Pozornosť vyvolala už v roku 2014, keď sa stala prvou transgenedrovou pastorkou v ELCA. Najprv sa vydávala za lesbu a priznala, že ju kvôli tomu ľudia odsudzovali, a po skončení vysokej školy sa identifikovala ako transgender.

Prelomové rozhodnutie, zásadná redefinícia kresťanstva či snaha zastaviť odchod veriacich?

Za „obrovský signál“ a za „prelomové“ rozhodnutie synody označila feministická teologička Ellen Armourová:

„Nie je to len: Dobre, budeme inkluzívni, otvoríme dvere len natoľko, že vás vpustíme dovnútra, pretože vyhovujete dostatočným normám toho, čo očakávame. Je to oslava darov, ktoré do kostola prinášajú ,transľudia’ z LGBT komunity. Je to nový deň.“

Aktuálna debata na túto tému v Spojených štátoch amerických napríklad rozdeľuje Zjednotenú metodistickú cirkev, ktorá je s ELCA v takzvanej „full communion“. To znamená, že denominácie rozvíjajú vzťah založený na spoločnom vyznávaní kresťanskej viery a na vzájomnom uznávaní krstu a zdieľaní Pánovej večere.

„Martin Luther by dnešnú evanjelickú cirkev neuznal,“ myslí si baptistický teológ Albert Mohler a autor knihy We Cannot Be Silent: Speaking truth to a culture redefining sex, marriage & the very meaning of right & wrong (Nemôžeme mlčať: Hovoriť pravdu v kultúre nanovo definujúcej sex, manželstvo a samotný význam dobrého a nesprávneho). Podľa neho slovo evanjelická, ktoré má v názve, viac nesúvisí s teológiou. ELCA predstavuje „liberálny protestantizmus“ a „nové náboženstvo“, ktoré idú proti vízii nemeckého reformátora, lebo svedomie nezávisí od morálnej revolúcie, ktorú si ani nemohol predstaviť, ale od Svätého písma:

„Nemôžete sa k tomu dostať bez toho, aby ste zásadne redefinovali kresťanstvo mimo hraníc ortodoxného, a ​​nielen to, mimo hraníc akejkoľvek teologickej príčetnosti. A znova sa treba vrátiť k tomu, že to, čo tu vidíme, je nové náboženstvo.“

Aj keď je ELCA liberálne orientovaná a podporuje LGBT, začala s tým až nedávno, píše gay magazín Advocate. ELCA sa tým podobne ako iné denominácie snaží čeliť úbytku veriacich. Oslovuje preto aj mladú generáciu a „single“ ľudí. V roku 2013 si protestanti v USA zvolili prvého otvorene homosexuálneho biskupa Guya Erwina.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.