Prečo západné aj dva stredoeurópske štáty nereagujú na výzvu Prahy a európskych poslancov, aby na znak solidarity vyhostili ruských diplomatov? Téma pre Vladimíra Palka.

Na Štandarde sme už informovali, že podľa slov Josepa Borrella, vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku, v súčasnosti nedôjde ku koordinovanému vyhosťovaniu ruských diplomatov členskými štátmi EÚ ako prejavu solidarity s Českou republikou v súvislosti s kauzou výbuchov vo Vrběticiach v roku 2014.

Čitateľov ešte treba informovať o tom, že táto správa musela byť tak trochu aktívne „vyňúraná“ redakciou Štandardu, lebo nezískala žiadnu väčšiu publicitu, v Európe, ani doma. Aj štátna Tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorá priniesla informáciu z Rady o pripravovaných sankciách proti Lukašenkovi, už nepísala o Borrellovom komentári k ďalšiemu (ne)vyhosťovaniu diplomatov za Vrbětice. Keď napíšete do googlovského vyhľadávača slová „Borrell, Vrbětice, expel, russian diplomats“, tak vám vypadne iba zopár českých anglicky píšucich stránok. Európu Borrellove slová o odmietnutí vyhosťovať nezaujímajú, pretože ju nezaujímajú ani prosby o vyhosťovanie.

Povedzme si teda, kde všade sa navrhovalo koordinované vyhosťovanie kvôli Vrběticiam.

Prosby do hluchých uší

Najnovšie autorské články