Kroky Európskej komisie smerujúce k plošnému uznávaniu homosexuálnych adopcií na celom území Únie vyvolávajú aj medzinárodnú odozvu. Pro-life združenia a občania v novej petícii iniciovanej Poliakmi tvrdia, že na takéto zásahy do rodinnej politiky štáty nikdy nedali Bruselu súhlas, vyzývajú na rešpektovanie vôle občanov a predsedníčku inštitúcie Ursulu von der Leyenovú žiadajú o dodržiavanie zmlúv.

Štandard tento týždeň už informoval o novej iniciatíve Európskej komisie, návrhu Nariadenia o uznávaní rodičovstva medzi jednotlivými členskými štátmi. V praxi by to znamenalo, že rodičovstvo a práva z neho plynúce uznané v jednom štáte Únie by museli pri cezhraničnom pohybe rešpektovať všetky ostatné štáty.

Konečná podoba dokumentu ešte len bude predstavená a do 12. mája ho mohla pripomienkovať aj široká verejnosť. Brusel zatiaľ publikoval zámer dostupný iba v anglickom jazyku, v ktorom objasňuje kontext, ciele tejto politiky a jej možné ekonomické či sociálne dopady.

Spúšťači zmien pri návrhu argumentujú potrebou odstrániť prekážky byrokratického charakteru. Teda, aby mohol rodič po prekročení vnútornej hranice medzi štátmi napríklad bez komplikácií vyriešiť zápis dieťaťa, otvoriť na jeho meno bankový účet, udeliť súhlas s lekárskym ošetrením a podobne.

Dúhovým rodinám chýbajú istoty

Minimalizovanie takzvaných papierovačiek je však len zastierací manéver. O to, o čo sa v skutočnosti môže hrať, bez okolkov pomenovali LGBT organizácie sídliace aj u nás na Slovensku. Tie signál z Bruselu zachytili a správne interpretovali. Reč je o nariadenom uznaní homosexuálnych adopcií vo všetkých štátoch Únie.

„Vítame iniciatívu Komisie, ktorej cieľom je riešenie dlhodobého problému chýbajúcej istoty dúhových rodín pri pohybe v rámci Európskej únie,“ uviedlo na Facebooku občianske združenie Dúhové rodiny odkazujúc na šéfku eurokomisie Ursulu von der Leyenovú, podľa ktorej „ak ste rodičom v jednej krajine, tak ste rodičom v každej krajine“.

Podľa uvedeného združenia v dôsledku aktuálneho stavu deti trpia, rodiny žijú v strachu a neistote a jeho členovia sa nazdávajú, že situácia, keď prekročením hranice niektorej krajiny Európskej únie dieťa právne stráca svojho kvázi rodiča, nie je „ľudsky udržateľná“.

Príspevok Dúhových rodín na Facebooku zdieľala aj ďalšia LGBT mimovládna organizácia Iniciatíva Inakosť. „Prekročenie hranice nesmie deti oberať o rodičov,“ konštatovala a vyzvala na verejnú podporu potenciálnej legislatíve.

Odpor doma aj za hranicami

Voči téme sa zatiaľ kriticky ozvala Anna Záborská z nášho parlamentu a europoslankyňa Miriam Lexmann. Presne pre takéto radikálne návrhy, ktoré chcú cez Brusel obísť demokraciu na národnej úrovni, schválil svojho času slovenský parlament Deklaráciu o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach, ktorú vtedy predložil Vladimír Palko.

Niekdajší minister vnútra tiež inicioval vetovanie takzvaného Haagskeho programu, ktorý už pred takmer 20 rokmi uplatňoval princíp „vzájomného uznávania manželstiev“, čiže faktickú federalizáciu rodinného práva. Vtedy ešte úspešne.

Veľa sa odvtedy zmenilo, napríklad Európska ľudová strana, ku ktorej sa hlási značná časť spektra (od KDH cez maďarské strany, stranu Spolu po OĽaNO, ktoré by tam rado zapadlo), dnes stojí v tejto téme na opačnej strane a „svoju“ šéfku výrazne Komisie podporuje.

Odpor voči tejto progresívnej agende však, pochopiteľne, presahuje hranice Slovenska. Čerstvým príkladom toho je medzinárodná petícia, ktorá sa sformovala pod hlavičkou Poliakov na webe Stop Narzucaniu Homoadopcji. Text je dostupný aj v slovenčine.

Pro-liferi: Na toto sme súhlas pri vstupe nedali

Jej tvorcovia ozrejmujú, že výrazná väčšina členských štátov EÚ výslovne adopcie detí homosexuálnymi pármi zakazuje. Tieto ustanovenia sú vraj navyše v úplnom súlade s platným medzinárodným právom, vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

„Predovšetkým, keď sme vstupovali do Európskej únie, nedali sme žiadny súhlas, aby nám bolo vnucované rodinné právo, ktoré sa prieči vôli väčšiny našich spoločností. Európske zmluvy jasne stanovujú, že hmotné rodinné právo patrí do výlučnej právomoci členských štátov. Európska únia nie je oprávnená zasahovať do našich vnútroštátnych právnych predpisov,“ píšu ďalej.

Leyenovú žiadajú o dodržiavanie zmlúv

V priloženom liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej tiež argumentujú tým, že Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí zo 16. decembra 2008 (Vec C-524/06) vyhlásil, že „zásada zákazu diskriminácie, ktorá má svoj základ v článku 12 ES alebo v článku 43 ES, vyžaduje, aby porovnateľné situácie neboli posudzované rozdielne a aby rozdielne situácie neboli posudzované rovnako“.

„Preto Vás a celú Európsku komisiu dôrazne vyzývame, aby ste dodržiavali zmluvy, ako aj zákony členských štátov a stiahli uvedený kontroverzný návrh nariadenia. Ak by bolo toto nariadenie prijaté, predstavovalo by vážne porušenie právomocí, ktoré členské štáty udelili Európskej únii a porušilo by právo štátov prijímať zákony v súlade s vôľou svojich občanov,“ uzatvárajú.

Petíciu podporujú konzervatívne organizácie ako poľská Ordo Iuris, slovenská Asociácia za život a rodinu, česká Aliance pro rodinu či rumunská Pro Vita a ďalšie. Rozbiehajúcu sa petíciu dovedna podpísalo asi dvetisíc Európanov.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.