Prezident Joe Biden je katolík, k viere sa hlási a v politike sa správa v príkrom rozpore k tomu. Americkí biskupi preto riešia otázku: Zakázať či nezakázať úradujúcemu prezidentovi prijímať najdôležitejšiu sviatosť? Vatikán im k téme posiela svoje stanovisko a vyzýva k dialógu a rozvážnosti. Spoločný postup biskupov ohľadne udeľovania sviatosti prijímania pre katolíkov vo verejných funkciách, ktorí sú pro-choice, vyvoláva rôznorodé reakcie.

Kongregácia pre náuku viery vyzvala k opatrnosti Konferenciu biskupov Spojených štátov amerických. Prefekt vatikánskeho úradu kardinál Luis Ladaria v liste, ktorý zverejnili médiá, pripomenul americkému prímasovi José Gómezovi úskalia pripravovaného postupu voči katolíkom vo verejných funkciách, ktorí podporujú potraty a zastávajú aj iné morálne zlo. Americkí biskupi totiž v špeciálnom výbore diskutujú, nakoľko má katolík vo verejnej funkcii právo prijímať sviatosť eucharistie, keď sa otvorene hlási k „potratu, eutanázii a inému morálnemu zlu“.

To je prípad novozvoleného prezidenta USA z Demokratickej strany Joea Bidena, ktorý sa oficiálne hlási ku katolíckej viere i potratom zároveň. Pre mnohých je to nezlučiteľné a chceli by vidieť, aby biskupi takéto verejne činné osoby odsúdili. Nedávno sa v tomto zmysle vyjadril kardinál Raymond Burke, ktorý už v minulosti k téme spracoval obsiahle vyargumentované stanovisko, podľa ktorého to prípustné nie je a pro-choice katolíci sú odpadlíci. „Kto sa verejne a tvrdohlavo stavia proti pravde o viere a mravoch, sa nesmie odvážiť a prijať sväté prijímanie a ten, kto ho udeľuje, mu nemôže poskytnúť (túto) sviatosť,“ podčiarkol a odvolal sa na Kódex kánonického práva (číslo 751 a 1364).

Čo na to americká katolícka verejnosť?

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.