Kritizoval školský systém, aby ho o niekoľko rokov nato začal meniť. Jaroslav Dodok je koordinátorom rozvojového programu Show your talent, ktorý počas pandémie pomáhal učiteľom inovatívne učiť v online prostredí a žiakom pomáhal objavovať ich talenty.  

Jaro, od 15-tich rokov sa venujete práci s mládežou. Najprv ako animátor v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí – eRku, neskôr ako zakladateľ Rady študentov mesta Banská Bystrica, školiteľ v Iuventa a dnes ako koordinátor rozvojového programu. Čím vás oslovila táto generácia? 

O mladých ľuďoch sa častokrát hovorí, že sú leniví, na všetko iba frflú a sú drzí. Ja si to nemyslím, pretože už od základnej školy stretávam mladých ľudí, ktorí majú veľký potenciál, dobré nápady a nemajú strach ich realizovať. Chýba im však príležitosť, ktorej by sa mohli chopiť a vďaka ktorej by sa mohli prejaviť, a možnosť oprieť sa o niekoho, kto im pomôže.  

Staršia generácia sa vždy sťažuje na tú novú, že je horšia, že nič nevie. Prečo nesúhlasíte? 





Najnovšie autorské články