Zákaz bude platiť do 8. novembra a neplatí pre ľudí s negatívnym testom na COVID-19. Negatívny test treba deklarovať výsledkom RT-PCR testu vykonaného po 29. októbri alebo antigénového testu z celoplošného testovania.

Okrem toho bude mať zákaz niekoľko výnimiek, teda pre osoby, ktoré nedisponujú negatívnym testom:

Zákaz vychádzania neplatí medzi 1. až 5. hodinou rannou.

Výnimka platí pre deti do desať rokov.

Bez negatívneho testu si bude možné zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá.

Výnimkou bude aj cesta do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť.

Rovnako možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst.

Môžete cestovať s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.

Povolená je aj na prechádzka so psom alebo s mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cesta s cieľom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Rodičia budú môcť svoje deti zaviesť do jaslí či do materskej školy. Výnimka sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace. Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.

Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu.

Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom, ako aj pre onkopacientov.

Zamestnávatelia či prevádzkovatelia môžu vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu z plošného testovania.

Tasr, Juraj Orolín

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0