Výbor Európskeho parlamentu schválil správu chorvátskeho socialistického europoslanca Predraga Freda Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, čím opäť zasiahol členským štátom do národných kompetencií. Dokument označuje odporcov potratov za narušiteľov demokracie, zákaz potratov je vraj "rodovo podmieneným násilím" a lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, sú v správe označení ako ohrozenie ľudských práv.

Správu schválil Výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť v Európskom parlamente (EP) v pomere hlasov 27 za, šesť proti, jeden europoslanec sa zdržal. Autor dokumentu napríklad tvrdí, že odporcovia potratov prispievajú k narúšaniu demokracie. Ako o jednej z najproblematickejších prekážok hovorí tiež o výhrade vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat.

Autorom správy o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien je chorvátsky europoslanec zo skupiny socialistov a demokratov Predrag Fred Matič (S&D). Tvrdí, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a právo na potrat je podľa neho súčasťou ľudských práv.

Matičova správa navyše „potvrdzuje výzvu komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanú jej členským štátom, aby zaručili dostatočné rozpočtové prostriedky na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a zabezpečili dostupnosť primeraných ľudských zdrojov“.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.