Rozhovor s Viktorom Orbánom vyvolal mnohé obdivné reakcie kresťanských čitateľov, ktorí pritom volili strany, ktorých postoje sú opačné k Orbánovým. Debata o Orbánovi sa tak stáva debatou aj o slovenskom konzervativizme.

Rozhovor Viktora Orbána pre denník Postoj zaslúžene vzbudil pozornosť a veľa otázok. Jednou z nich môže byť aj táto: Prečo Slovensko nemá svojho Orbána?

Než si na to odpovieme, bude treba otázku trochu ujasniť. Viktor Orbán je na maďarskej a európskej politickej scéne od roku 1989, bol jedným z mužov prechodu Maďarska od komunizmu k demokracii, mladým liberálnym politikom, maďarským nacionalistom, potom stále konzervatívnejším premiérom, potom európskou postavou, a je zrejmé, že ani po tridsiatich rokoch nekončí.

Za oných tridsať rokov mal teda viacero tvárí a z nášho slovenského pohľadu nie každá z nich bola pozitívna. Zrazili sme sa s ním začiatkom roku 2002 pre jeho návrh krajanského zákona, potom aj v roku 2010 pre dvojaké občianstvo. Domnievam sa, že ak by bolo treba, Slovensko by opäť v zrážke obstálo. Našťastie tieto problémy slovensko-maďarských vzťahov boli už dávnejšie prekryté inými, globálnymi problémami.

Foto: Orbán/FB
Najnovšie autorské články