Zvýšená rozmanitosť v cirkvách neodbúrala rasovú predpojatosť. Rasizmus existuje aj v čisto černošských komunitách v USA. Tvrdí to nová štúdia výskumnej spoločnosti Barna. Kritici namietajú, že problém je skôr v „modernej woke ideológii“.

„Rozmanitosť nestačí. Byť nablízku ľuďom s rôznym rasovým pôvodom neodstráni rasizmus ani automaticky neprináša pozitívne výsledky.“ Takto predstavuje svoju správu s názvom Nad rámec rozmanitosti (Beyond Diversity) výskumná spoločnosť Barna Group, ktorá skúma kultúrne a náboženské trendy. Vypracovala ju spolu s kresťanským strediskom The Racial Justice and Unity Centre, ktoré snaží o „biblickú, rasovú spravodlivosť a jednotu v životoch, organizáciách a spoločnosti“.

Takmer tretina praktizujúcich kresťanov čiernej pleti v USA zakúsila rasové predsudky vo svojich vlastných cirkevných komunitách. Píšu to autori publikácie na základe dát, ktoré zozbierali od približne tritisíc ľudí z niekoľkých desiatok cirkví. Predpojatosť sa nevyhýba čisto afroamerickým cirkvám, keďže 11 percent jej členov sa sťažuje na rasovú diskrimináciu od „farníkov“ s rovnakou farbou pleti. Naopak, kresťania hispánskeho a ázijského pôvodu sa na etnicky či rasovo spätú predpojatosť nesťažovali.

Autori správy priznávajú, že rasové zloženie cirkevných komunít v Spojených štátoch amerických je rozmanitejšie ako v minulosti. Dôležitým faktorom je takisto veľkosť daného spoločenstva aj jeho prevládajúce názory napríklad na pohlavie. Napriek tomu mnohí respondenti v mnohorasových cirkevných spoločenstvách pociťujú tlak, aby hovorili a obliekali sa spôsobom, ktorý nie je vlastný ich identite.

Navyše si takmer dve tretiny bielych praktizujúcich kresťanov myslia, že „rasizmus je skôr výsledkom individuálnej predpojatosti“ než toho, že by bol „historicky vpísaný do našej spoločnosti a do inštitúcií“, dozvedáme sa z výskumu.

„Majú sa evanjelikálni kresťania stať woke?“ pýtajú sa teda niektorí komentátori s odkazom na aktívne rasové prebudenie sa (woke)a upozorňujú, že mnohé cirkvi sú rozdelené v politických a rasových otázkach. Autori správy navyše dodávajú, že rozmanitosť nie je náhradou za spravodlivosť.

„Rasová nespravodlivosť je ako choroba,“ hovorí spoluautor Michael Emerson. „Náš výskum zistil, že choroba nezmizla ani vtedy, keď narástol počet predpokladaných protilátok: mnohonárodnostné cirkvi. Rasová nespravodlivosť sa zmenila na nové formy a ukázalo sa, že je vysoko odolná.“

Nové politické náboženstvo vraj uprednostňuje politicko-sociálnu spravodlivosť na úkor Biblie

„Nepokúšajte sa, prosím, vyriešiť problém rasizmu. Stačí pomôcť černochom bez nutnosti vytvárať kritickú rasovú teóriu,“ zaznievalo v komentároch na správu Barna Group.

Azda i výskumníci z Barna Group sú „woke“, naznačil minulý rok magazín Newsweek s odkazom na rastúce kritické náboženské hlasy ohľadne progresívnych bojovníkov proti rasovej nespravodlivosti. Pastori a náboženskí komentátori sa sťažovali, že niektoré cirkvi uprednostnili politicko-sociálnu spravodlivosť na úkor Biblie, napríklad pastor Eric Mason. Ten navrhol reparácie za otroctvo v takej forme, aby mali potomkovia otrokov najbližších 200 rokov vysokoškolské štúdium zadarmo. K tomu podľa neho vyzýva i Biblia.

Pastor Phil Johnson sa však domnieva, že „woke” v zásade znamená, že všetko, s čím nesúhlasíte, vidíte ako rasistické. Sotva to zistíte, všetko dostane zmysel.“

„Reparácie nie sú odpoveďou vo vysoko polarizovanej spoločnosti s viacerými mínami týkajúcimi sa rasových otázok,“ napísal National Catholic Reporter, čomu sme sa venovali v osobitnej analýze. Newsweek podčiarkol, že samotní kresťania dávno odsudzovali rasizmus, napríklad černošský aktivista za občianske práva Martin Luther King či niektorí bieli abolicionisti. Pokračuje, že pre progresívnych evanjelikálov je rasová spravodlivosť jedna z hlavných tém, no ich pohľad na svet sa podobá tomu, ktoré prezentuje antirasistické woke hnutie Black Lives Matter.

Rasizmus ako prvotný hriech Ameriky nepriamo spochybnil tiež Wall Street Journal. V 21. storočí dominuje fanatický „kultúrny woke nihilizmus“, ktorý nahradil nacionalizmus 19. storočia a nacizmus či komunizmus 20. storočia. Ako pokračuje americký denník, táto „moderná ideológia“ má „náboženskú povahu“:

„Novodobí sekularisti, ktorí sa vysmievajú mystike tradičného náboženstva, sú dnes najoddanejšími stúpencami ‚Prvej cirkvi antirasizmu‘. Hriešnici sa zhromažďujú, aby umenšili svoje biele privilégium, ohýbajú sa pred oltárom spravodlivosti a rovnosti. Sú príveskami umučeného svätého Juraja z Minneapolisu [Afroameričana Georgea Floyda, pozn. red.] čakajúcimi na požehnanie od hollywoodskych prelátov a božstiev z Ivy League [špičkové univerzity v USA, pozn. red.] a slávnostne spievajú chválospevy z breviára Black Lives Matter.“

Wall Street Journal poukázal na to, že toto „nové politické náboženstvo“ propaguje aj biznis, napríklad majiteľ Amazonu Jeff Bezos. Ten kúpou denníka The Washington Post „zmenil kedysi úžasné noviny na lekcionár kultúrnej korektnosti“, doplnilo periodikum.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.