Generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Peter Andrišin nevidí riešenie vo vytláčaní hazardu zo slovenských miest. Ak ho niekde zakážu, premiestni sa inam. Hazard by mal podľa neho ostať ako forma zábavy. Ľudia by však nemali doňho vkladať veľa peňazí, aby neprepadli závislosti. Úrad musí zo zákona rozporuplne ochraňovať hráčov pred závislosťou a zároveň myslieť na napĺňanie rozpočtu z odvodov prevádzkovateľov hazardu. Zatiaľ na mňa nie sú žiadne tlaky, nie som hodnotený za výšku miliónov, ktoré pôjdu do rozpočtu, hovorí Andrišin.

Téme hazardu sa v našom denníku venujeme dlhodobo. Máme príbehy ľudí, ktorým hazard zničil život. Vy ste teraz v pozícii šéfa alebo takzvaného spasiteľa pre tie rodiny, keďže môžete niečo zmeniť a niečo urobiť, aby to tak nebolo. Čo pre to robíte?

Výraz spasiteľ je neadekvátny. Hoci o jeho odev sa hazardovalo – žrebovalo – pred 2 000 rokmi. Ak za viac ako 2 000 rokov nedokázal hazard nikto vyriešiť, spoliehať sa na to, že príde nejaký riaditeľ úradu, príde Andrišin a vyrieši to, je naivné. Na druhej strane, nedávame alibisticky ruky preč.

V prvom rade sa snažíme nastaviť pravidlá medzi prevádzkovateľmi, štátom a úradom. My sme sprostredkovateľ, ktorý má dohliadať na to, aby to, čo je v zákone, bolo aj na trhu. Prevádzkovatelia sú pre patologických hráčov zdrojom problémov. Avšak, podarilo sa nám rozbehnúť register vylúčených osôb. Nástroj, ktorý legálni prevádzkovatelia nevedia obchádzať a vďaka nemu vedia zabrániť vstupu problematických hráčov do svojich prevádzok.

Začiatkom januára 2021 sa zahrnuli do registra vylúčených osôb tri nové skupiny ľudí. Táto povinnosť bola do zákona o hazardných hrách vložená už pri jeho prijatí v roku 2019, účinnosť vo vzťahu k uvedeným osobám však nadobudla až začiatkom roka 2021. Prečo až po dvoch rokoch?

Neboli dostupné úplne informácie, akým spôsobom zaradiť týchto ľudí do registra. V rámci činnosti úradu spolupracujeme s príslušnými orgánmi, z ktorých niektorí nemali priame elektronické prepojenie s naším systémom, niektorí nemali potrebné informácie, ktoré by sme my mohli použiť. Tie sme si teraz dohodli, nastavili sme prepojenie a komunikujeme výlučne elektronicky. To znamená, že akékoľvek vydané rozhodnutie ide rovno do RVO [registra vylúčených osôb, pozn. red.].

O koľko sa zvýšil počet ľudí v registri pridaním týchto troch skupín?

Ku koncu roka 2020, keď boli do registra zapisované iba pôvodné štyri skupiny osôb, bolo v registri takmer 94-tisíc osôb. Ku koncu marca ich počet prekročil 100-tisíc.

Bude sa v budúcnosti register dopĺňať o nejakú ďalšiu skupinu, napríklad o ľudí, ktorí vyhlásili osobný bankrot?

Človek, ktorý vyhlási osobný bankrot, je pod pomerne prísnym drobnohľadom, ako nakladá s príjmami, pretože on má určité povinnosti, ktoré musí platiť. Veritelia, ktorí chcú svoje záväzky vymôcť, si dávajú dobrý pozor. Ale je to dobrý podnet. Priznám sa, že nad pridávaním ďalších osôb do registra som momentálne nerozmýšľal.

My teraz smerujeme k inému cieľu. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, kde sa zameriavame na identifikáciu hráčov. Existujú nástroje, ktoré vedia identifikovať potenciálne závislých hráčov. Jedna firma má systém už v testovacej prevádzke. Má odhaľovať to, aby sa hráči nestávali závislými gamblermi.

Foto: Róbert Valent

Takže by to fungovalo na podobnom princípe, ako využíva napríklad Nórsko? Tam sa používa nástroj Playscan, ktorý dokáže kontrolovať hráča, ako hrá. Keď pravidelne míňa 100 eur, ale o týždeň to je viac, tak ho na to upozorní. Je to niečo podobné?

Tých modulov je viacero, vy ste povedali jeden typ. A áno, upozorní hráča a zároveň upozorní aj prevádzkovateľa. Predsa aj on, keď bude mať závislého hráča, si škodí. Na druhej strane to môže byť aj efektívny marketingový nástroj na to, že chceme, aby sa ľudia hrali, pretože hry tu boli stále. Boli, sú a nie som naivný, že nebudú. Chceme dosiahnuť, aby hry boli dobrým sluhom, no nie zlým pánom.

Ak to chápem správne, prevádzkovatelia zbierajú údaje o hráčoch, aby ich mohli identifikovať?

Ešte ich nezbierajú, zatiaľ je to v testovacej prevádzke. Naša prvá otázka bola GDPR, aby nedošlo k porušeniu ochrany osobných údajov, keď sa bude niekto profilovať. Podľa môjho názoru, ak niekoho profilujem v jeho a nie vo svojom záujme, dokonca proti môjmu záujmu ako prevádzkovateľa, pretože keď ho vylúčim z gamblerstva, prinesie mi viac peňazí, ako keď ho eliminujem. Chceme odsledovať hlavne spôsob hry týchto hráčov.

Podobne to je aj v Británii, kde registrovaní hráči, ak chcú hrať, musia predložiť svoje mesačné príjmy a na základe príjmov sa im určia osobné limity. Na Slovensku to je ako, sú nejaké limity?

Nastavené limity máme s tuzemskými prevádzkovateľmi. No narazili sme na rozdiel medzi tuzemskými a zahraničnými servermi. My máme dohodu s našimi prevádzkovateľmi, kde máme maximálny spin alebo maximálnu sumu, ktorú by mohli hráči na jedenkrát vložiť, len zahraniční prevádzkovatelia to nedodržiavajú. Tým, že dnes máme od nás prístup na servery zvonku, dokonca hráči využívajú rôzne zakázané ponuky, limity nie sú úplne dodržiavané.

Takže presný limit v slovenských prevádzkach je potom aký? 

Bol 20 eur na jeden vklad. Keď sme zistili, že v zahraničí majú aj 500 eur, tak sme prevádzkovateľov oslovovali, aby ich znížili. Dnes máme dohodu 100 eur, ale nie je to ešte konečná suma. My sa stále bavíme o tom, čo má výhodu, čo to prinesie a či budeme upravovať tie limity, alebo budeme radšej hľadať spôsoby, ako predchádzať gamblerom.

Je to 100 eur celkovo alebo na jedného prevádzkovateľa? To znamená, že keď minie svoj vklad u jedného prevádzkovateľa, môže ísť do ďalšieho podniku a minúť ďalších 100 eur?

Áno, je to na jedného prevádzkovateľa, ešte nemáme také možnosti, aby sme to takto odsledovali. Keď niekto chce, premiestni sa inam.

Od novembra 2020 prešla novela zákona, ktorá hovorí o tom, že samosprávy môžu zakázať hazard v ich mestách. V niektorých mestách to takto aj spravili. No problém hazardu to až tak nevyrieši. Hráči sa presunú buď do najbližších miest, kde hazard nie je zakázaný, môžu vznikať nelegálne prevádzky, alebo sa presunú do online hazardu. Ako sa k tomu staviate?

Ja s tým nesúhlasím. Pred prijatím VZN [všeobecne záväzného nariadenia, pozn. red.] v Bratislave sme sedeli na magistráte so zástupcami a snažili sme sa im vysvetliť plusy a mínusy zákazu. Ak nemáme alternatívu, plošný zákaz nič nevyrieši. Vidíme to na príklade Brna, kde plošný zákaz nefunguje. No príklad máme aj na Slovensku. V roku 2016 sa plošne zakázal hazard v Levoči. Hoci sa sedem prevádzok zrušilo, v okolitých dedinách vzniklo desať nových prevádzok.

Ak plošný zákaz nič nevyrieši, aká by bola lepšia alternatíva? 

Riešením je vyčleniť hazard a urobiť mu priestor, kde nikomu nebude svietiť do očí. Keďže dnes po meste bežne vidíme svetielka, ktoré nás lákajú na ruletu, blackjack. Tak to dajme niekam na okraj. My sa snažíme predvídať a urobiť určité kroky.

Foto: Róbert Valent

Zákon je teraz taký, že ak by sa zhodli všetky samosprávy, tak môžu zakázať hazard na celom Slovensku. Čo s ním, treba ho nejako upraviť alebo vymyslieť niečo iné?

Môj názor je, že to, čo sa deje na území obcí, je záležitosť obcí, do toho nemá nikto čo rozprávať. To znamená, ak sa niektorá obec rozhodne, tak ako sa rozhodla napríklad Banská Bystrica, ktorá dala len obmedzenie prevádzkovania hazardných hier, je to na nich. Primátori a starostovia by mali vedieť, čo je v ich záujme. Ak niekto vylúči tento problém z jeho obce, prenesie tým problém obciam okolo. Zákon im to teraz umožňuje, nemusia míňať peniaze za referendum a môžu o tom rozhodnúť zastupitelia.

V tlačovej správe ste uvádzali, že zákaz prevádzkovania hazardných hier navyše znamená značnú stratu príjmov do rozpočtov samospráv. Len za rok 2020 predstavovali odvody do samospráv 21,6 milióna eur. Tým, že ste úradom regulujúcim hazard, nebolo by lepšie povedať, že slovenské rodiny vďaka tomu ušetria 21,6 milióna eur?

Ak prestanete fajčiť, kúpite si za ušetrené peniaze auto? Tie peniaze sa minú inde. Ale áno, v ideálnom svete by to tak bolo, že ušetrené peniaze zostanú v rodinách. To je ten perfektný svet, do ktorého by sme sa chceli dostať. Keď ľudia nebudú mať miesto, kde peniaze minúť, nájdu si iný spôsob. My im chceme ponúknuť, kde by peniaze mohli minúť vhodne.

Vy teraz sedíte akoby na dvoch stoličkách. Na jednej strane regulujete hazard a na druhej strane sa od vás očakáva aj istý prínos do štátneho rozpočtu. Tento rok to je 250 miliónov eur. To znamená, že musíte naplniť isté čísla. Dá sa to, sedieť na dvoch stoličkách?

To sa nevylučuje. Ak urobíme dobrý model, aby ľudia mali hazard ako formu zábavy a nehádzali do toho veľmi veľa peňazí, aby brali hazard len ako relax, nie aby to bolo niečo, od čoho by boli závislí, tak sa to dá. Zatiaľ na mňa nie sú žiadne tlaky, nie som hodnotený za výšku miliónov, ktoré pôjdu do rozpočtu.

Príchodom pandémie sa brány herní a kasín zatvorili. Niektoré mesiace boli vklady hráčov v týchto zariadeniach na nule. No ročné štatistiky sú vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2019, v roku bez pandémie, boli vklady hráčov 4,12 miliardy eur. V roku 2020 to je až 5,32 miliardy. Dá sa predpokladať, že vklady budú rásť, keď sa pozrieme na štatistiky online hazardu. Môže za to zákon predchádzajúcej vlády, ktorý povolil legalizáciu súkromných prevádzkovateľov, a tým zrušil monopol Tipos. Nebolo by na mieste tento zákon zrušiť alebo pozmeniť? Máte nejaké návrhy?

Návrhy zatiaľ nie. Každý štát má možnosť blokovať svoje servery. Tak ako Rusko dokázalo zablokovať Facebook, tak aj my by sme vedeli zablokovať zahraničné servery. Ak by sa prijal zákon, že sa nebude hrať online, nedá sa to kontrolovať. Viete sa pripojiť na čokoľvek. Prípadne by ste prešli hranice, napríklad do Maďarska a pripojili sa tam. Chceme skôr nastaviť pravidlá, lebo vieme, že hazard tu je a že bude pravdepodobne rásť. Nové online príležitosti ktoré prišli, boli pre ľudí lákavé a chceli ich vyskúšať. Ten nábeh bol rýchly, vtedy hazard začal stúpať, ale časom môže aj klesnúť.

U nás je hazard otázka osvety, chceme vysvetliť ľuďom, že je to super, keď sa chcete zahrať alebo odreagovať sa, no je to nebezpečné, keď do toho začnete dávať peniaze, ktoré vám chýbajú inde. Snažíme sa nastaviť pravidlá a predvídať. Keď vidíme, že sa to v Amerike uvoľňuje, tak by sme tým poškodzovali našich prevádzkovateľov, ak by sme hazard u nás zakázali a ľudia by hrali tam a peniaze by šli úplne niekam inam. Takže potrebujeme nastaviť vhodné podmienky, ktoré budú prijateľné.

Foto: Róbert Valent

A ako vyzerá vaša osveta?

Chceme o tom rozprávať, tak ako sme sa už začali rozprávať s mestami, Úniou miest a obcí, ZMOS [Združenie miest a obcí Slovenska, pozn. red.] alebo SK8 [Združenie samosprávnych krajov, pozn. red.]. Už  som hovoril o identifikácii potenciálne závislých hráčov. To bude jeden z prvých krokov, aby sme nemali patologických hráčov. Chceme sa pripraviť a byť nachystaní. Uvidíme, aká situácia bude po uvoľnení opatrení.

Na Slovensku sa v posledných rokoch začali šíriť aj kvízomaty. Týmito zariadeniami chceli prevádzkovatelia obísť zákon. Štát na to zareagoval sprísnením podmienok. Úpravou zákona sa kvízomaty zaradili k výherným automatom, napriek tomu sú vo viacerých prevádzkach nelegálne. Váš úrad spolu s políciou robí takéto razie v prevádzkach. Ako vznikajú tieto zásahy, na základe nejakého podnetu zvonku, že ich niekto ohlási?

Veľakrát ide o podnety rodinných príslušníkov hráčov, ktorí vidia, že im miznú rodinné peniaze. Zároveň, ak vidia, že prevádzky, ktoré navštevujú, neobsahujú verejne nejaký automat, tak aj takto môže vzniknúť podnet na prešetrenie. Máme aj iné postupy, ktoré, samozrejme, nemôžeme zverejniť.

Vy ste na svojom poste od novembra. Teda ubehlo už pol roka od vášho nástupu. Čo sa vám podarilo dosiahnuť a čo ešte chcete na svojom poste urobiť?

Podarilo sa nám dosiahnuť odklad odvodov pre prevádzkovateľov z dôvodu, že boli počas pandémie zatvorení. Pri tejto forme podnikania platia podnikatelia odvody už za to, že môžu podnikať v tomto biznise. Musia odvody zaplatiť aj v prípade, ak nezarobia. Zákon im odvody neumožňuje odpustiť, ale podarilo sa nám to aspoň presunúť na koniec roka. Podarilo sa aj to, že mnohí prevádzkovatelia boli za môjho pôsobenia vôbec prvýkrát na úrade. Chceme pokračovať v optimálnej komunikácii a nastavovaní akceptovateľných vzťahov medzi prevádzkovateľmi, hráčmi, mestami aj odporcami hazardu.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.