Je tomu presne 70 rokov, čo sa začalo vysielanie jedného z najdôležitejších médií, ktoré aktívne oslabovalo komunistickú totalitu. Genéza vzniku Rádia Slobodná Európa spadá do obdobia počiatkov studenej vojny s jeho charakteristickým vývojom dvoch antagonistických blokov.

S prvým impulzom, ako čeliť sovietskej propagande, prišli vojenské tajné služby USA, keď navrhli zaviesť tajné psychologické operácie. Ich úsilie vyústilo do smernice Národnej bezpečnostnej rady z decembra 1947 s názvom psychologické operácie. Významnú úlohu v kontexte vzniku RFE zohral povojnový diplomat USA v Moskve George F. Kennan, autor tzv. dlhého telegramu, ktorý ako jeden z prvých pochopil podstatu sovietskeho imperializmu, veril, že komunizmus nebude možné poraziť vojensky a podieľal sa na vytvorení koncepcie zadržiavania komunizmu. V apríli 1948 vypracoval dokument, v ktorom sa jasne hovorí, že cieľom americkej politiky na potlačenie komunistického vplyvu má byť organizovanie tzv. bielej propagandy. Ďalším dôležitým mužom pre vznik RFE bol vysoký úradník na Štátnom departmente USA Frank Wisner, ktorý v novembri 1950 vypracoval memorandum pre vedenie CIA. Memorandum obsahovalo zhrnutie cieľov RFE a celkového programového zamerania. Vysielanie sa v ňom charakterizovalo ako „nástroj psychologického boja“ s cieľom brániť v kultúrnej, ekonomickej a politickej integrácii satelitných štátov so Sovietskym zväzom, udržiavať nádeje na oslobodenie spod komunizmu a vytvárať priaznivú atmosféru pre vznik protikomunistického odboja. Vysielanie – v skutočnosti až do roku 1971 tajne financované z rozpočtu CIA – navonok zastrešovala mimovládna organizácia Národný výbor pre slobodnú Európu, založená v júni 1949.

George F. Kennan v roku 1947. Foto: wikimedia

Vysielanie rádia bolo koncipované ako úplná náhrada za komunistické médiá, zabezpečovalo alternatívne vysielanie pre každý socialistický štát východného bloku, sústredilo sa na vnútropolitické vysielanie a vytváralo pocit tzv. domovskej stanice. Jeho dĺžka činila dvadsať hodín denne a predstavovala podstatne dlhší čas, než aký mali iné západné rozhlasové stanice, disponujúce prevažne možnosťou vysielania dve-tri hodiny denne. Ďalším mimoriadnym aspektom Slobodnej Európy bola cielená spolupráca medzi americkým manažmentom a emigrantskou komunitou na Západe, ktorá jednotlivé národné vysielania aktívne tvorila.

Vznik centrály RFE v Mníchove treba pripísať ako zásluhu prvému západonemeckému kancelárovi Konradovi Adenauerovi, ktorý transatlantické spojenectvo kládol na prvé miesto v zahraničnej politike Západného Nemecka. Licencia však bola udelená pod podmienkou, že nebude v rozpore s nemeckými štátnymi záujmami; v tomto zmysle mali redaktori zakázané vyrábať reportáže, ktoré by napríklad kritizovali odsun sudetských a karpatských Nemcov z Československa. Mníchovská centrála RFE preto od začiatku čelila tvrdej opozícii zo strany predstaviteľov sudetských a karpatských Nemcov, ktorí otvorene kritizovali najmä československú redakciu, vytvorenú z veľkej časti bývalými stúpencami Edvarda Beneša – hlavného vinníka ich násilného vysídlenia z povojnového Československa.

Najnovšie autorské články