Indickí vedci zverejnili na portáli Nature.com štúdiu, v ktorej skúmali koreláciu medzi úrovňou vitamínu D v telách ľudí nakazených koronavírusom a vážnosťou priebehu tohto ochorenia. Vo výsledku uvádza, že nedostatok vitamínu D má priamy vplyv na vážnosť priebehu ochorenia, ako aj na úroveň smrtnosti.

O vitamíne D sa už dlhšie hovorí, že môže byť významný faktor pri ochorení COVID-19. Konkrétne, že vyššie úrovne vitamínu D môžu zjemniť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia a zasa naopak. V podobnému záveru došla aj najnovšia štúdia indických vedcov.

Tá skúmala pacientov s ochorením COVID-19 vo veku 30 až 60 rokov počas šiestich týždňov. Rozdelení boli na dve skupiny, asymptomatických pacientov (bez príznakov) a ľudí s ťažkým priebehom ochorenia, pričom bola u nich meraná úroveň vitamínu D.

V skupine bez príznakov bol nedostatok tohto vitamínu odsledovaný v 32,96 percenta pacientov. Naopak, v druhej skupine s ťažkým priebehom choroby bol tento nedostatok objavený až u 96,82 percenta skúmaných osôb.

Z celkového počtu 154 pacientov malo nedostatok vitamínu D 90 osôb – 29 z 91 ľudí v prvej skupine a 61 zo 63 pacientov v druhej skupine. Významný rozdiel bol aj v miere smrtnosti, ktorá u ľudí s nedostatkom vitamínu D predstavovala 21 percent (inak bola len 3,1 percenta).

Význam vitamínu D

Zaujmú aj demografické štatistiky – v asymptomatickej skupine sa nachádzal podobný počet mužov a žien, avšak v ťažko chorej skupine už dominovali muži v pomere 2 ku 1. Priemerný vek pacientov s ťažkým priebehom bol taktiež približne o 9 rokov vyšší ako u asymptomatických osôb.

„Nedostatok vitamínu D zjavne zvyšuje šance mať ťažké ochorenie po infekcii vírusom SARS CoV-2. Intenzita zápalovej odpovede je taktiež vyššia u pacientov s COVID-19, ktorí majú nedostatok vitamínu D. Toto všetko sa odráža na zvýšenej mortalite pacientov s nedostatkom vitamínu D. S ohľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 odporúčajú autori administráciu výživových doplnkov s vitamínom D populácii, ktorá je ohrozená touto chorobou,“ píše sa v závere štúdie.

Presah na Slovensko

Štúdiu si povšimol napríklad aj analytik globálnych trendov Juraj Mesík, ktorý sa k nej vyjadril v sobotu 21. novembra. „Ako normálnu hladinu sérového D pritom definovali veľmi nízku hladinu 28 +/- 6 ng/ml – optimálna je výrazne vyššia, v mojom návrhu odporúčam usilovať sa o dosiahnutie úrovne aspoň 40 ng/ml,“ podotkol Mesík.

Nejde však nutne o úplne nové informácie. Štúdie, ktoré hovorili o význame vitamínu D pri zvládaní ochorenia COVID-19, sa objavili už v prvej polovici tohto roku. Vitamín D odporúčal napríklad aj výživový špecialista Igor Bukovský vo videu z 9. mája v odvolaní sa na spomenuté štúdie a navrhoval, aby sa ľuďom v domovoch sociálnych služieb podával vitamín D vo forme výživových doplnkov.

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0