Pápež František zakázal všetkým zamestnancom Vatikánu prijímať dary nad 40 eur, riadiaci pracovníci nesmú investovať v štátoch, kde hrozí pranie špinavých peňazí či prepojenie na terorizmus. Opatrenia prichádzajú v čase nových mediálnych útokov na Vatikán, ktoré odsudzujú pochybné obchody v tomto miništáte. Finančná reforma odštartovaná za predošlého pontifikátu tak pokračuje.

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom“ (Lukáš 16, 10). Takto sa začína nový apoštolský list vo forme motu proprio (dokument vydaný pápežom z vlastnej iniciatívy) o transparentnosti v správe verejných financií, ktorý podpísal pápež František 26. apríla a teraz ho zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice.

Pápež nariaďuje, že žiaden vedúci zamestnanec Vatikánu ani kardinál nesmie mať peniaze vo firmách či štátoch, kde je vysoké riziko prania špinavých peňazí, nízka daňová spolupráca či podiel na terorizme. Zároveň nesmie byť súdený za terorizmus, korupciu, daňové úniky, podvod, obchodovanie s ľuďmi či využívanie detí a takisto musí používať legálne nadobudnuté statky.

Títo pracovníci, ktorých presne definuje podľa ich zaradenia v štruktúre európskej teokracie, nesmú mať podiel či spoluúčasť na firme či organizácii, ktorá pôsobí v takom sektore či má taký cieľ, ktorý je v rozpore so Sociálnou náukou cirkvi.

Niektorí pozorovatelia v tom vidia reakciu na čerstvé tvrdenie televízie Rai 3, že vatikánsky orgán s názvom Správa majetku Apoštolskej stolice (takzvaná APSA) investovala do spoločnosti, ktorá vyrába antikoncepčnú tabletku. Zaznelo to v televízii verejnej služby v jej najnovšom vydaní investigatívnej relácie Report. Niektorí vatikanisti však varujú, že práca žurnalistov v Rai 3 obsahuje polopravdy, pokrivený pohľad na Vatikán i Svätú stolicu a nie je úplne založená na faktoch, hoci niektoré z nich sú ľahko dostupné. Dodávajú, že v skutočnosti sa ukázal politický záujem útočiť na Vatikán, pričom pontifikov list obsahuje dátum 26. apríl, keď došlo aj k večernému vysielaniu zmienenej relácie.

Miništátu sa už v minulosti vyčítalo, že údajne investoval do snímky o homosexuálovi Eltonovi Johnovi, čo by azda bolo v rozpore so Sociálnou náukou cirkvi, ako to stanovuje apoštolský list. Podľa britského speváka Vatikán „predsa veselo profitoval z investovania miliónov do filmu Rocketman, filmu, ktorý oslavuje, že som našiel svoje šťastie v manželstve s Davidom. Pokrytectvo“.

Televízia Rai 3 okrem toho tvrdí, že väčšina osôb, ktoré pápeži Benedikt XVI. i František dosadili, aby dohliadali na transparentnosť a správnosť finančných transakcií, bola systematicky bojkotovaná a sabotovaná. Práve finančná transparentnosť má byť stredobodom nového apoštolského listu.

Finančná reforma pokračuje, očakáva sa správa expertov z Rady Európy

Pre väčšinu žurnalistov však nie je náhoda, že nový apoštolský list vychádza dnes, keďže práve koncom apríla sa očakáva správa expertov, ktorí hodnotia opatrenia proti praniu špinavých peňazí a terorizmu. Odborníci vo výbore s názvom Moneyval, ktorý patrí pod Radu Európy, každoročne hodnotia taktiež najmenší štát sveta. Aj keď jeho finančná reputácia v uplynulých rokoch nebola lichotivá, správy výboru Moneyval boli napriek niektorým odporúčaniam a návrhom na zlepšenie skôr pozitívne: „Svätá stolica spravila pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí,“ píše sa v jednej z jej hodnotiacich správ.

Finančné hodnotenie Vatikánu sa začalo už za pontifikátu Benedikta XVI. a Františkove najnovšie opatrenia majú pokračovať vo finančnej reforme. Protikorupčný zákon okrem ďalších nepatričných vecí, ktorých sa riadiaci pracovníci musia vyvarovať, súčasne prikazuje, že žiaden zamestnanec nesmie prijímať dary ani iné pozornosti v celkovej hodnote nad 40 eur.

Nový apoštolský list priamo nadväzuje na minuloročný apoštolský list o transparentnosti, kontrole a hospodárskej súťaži v postupoch zadávania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán. Najvyšší katolícky líder v najnovšej zákonnej úprave pripomína, že „korupcia sa však môže prejavovať rôznymi spôsobmi a formami aj v iných sektoroch, ako sú zmluvy a obstarávanie“:

„Preto predpisy a najlepšie postupy na medzinárodnej úrovni predpokladajú pre subjekty, ktoré zastávajú kľúčové úlohy vo verejnom sektore, osobitné povinnosti ohľadom transparentnosti pri predchádzaní konfliktov záujmov, klientelistických metód a korupcie vo všeobecnosti.“

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.