Po roku práce sa dostáva na rokovanie parlamentu zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Tí, čo sa podieľali na prenasledovaní ľudí v minulom režime, prídu o časť dôchodku. Prvých by to malo zasiahnuť už začiatkom budúceho roka. Zákon má byť aj mementom do budúcnosti. Porušenie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu a jeho predstaviteľov nebude tolerované, hovorí Anna Andrejuvová, poslankyňa Národnej rady za OĽaNO a predsedníčka parlamentného mandátového a imunitného výboru.

Ste hlavnou predkladateľkou zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. So zákonom prichádzate po takmer 32 rokoch od jeho pádu. Nie je to poriadne neskoro?

Lepšie neskoro ako nikdy. Návrh zákona vyjadruje naše presvedčenie, že je nespravodlivé, dokonca nemorálne, aby predstavitelia totalitnej moci a tí, ktorí jej pri potláčaní základných ľudských práv a slobôd slúžili, boli aj naďalej za svoju činnosť v prospech totalitného režimu privilegovaní. Dôchodkové zabezpečenie týchto ľudí je totiž aj v súčasnosti vysoko nadpriemerné, a to nielen v porovnaní s dôchodkami ich obetí, ale aj v porovnaní s dôchodkami bežných občanov Slovenska. Druhý dôležitý odkaz zákona pre nás všetkých, súčasníkov i do budúcna, je, že porušenie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu nebude tolerované a že osoby, ktoré by taký režim aktívne podporovali, nebudú za svoju službu v prospech nedemokratického režimu žiadnym spôsobom privilegované. To je aktuálne po 32 rokoch, po 70 rokoch a verím, že až navždy.  

Máme tu už zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého bola komunistická strana zločineckou organizáciou. Ako je možné, že dnes máme stále na Slovensku komunistickú stranu?

Pri odvolávaní sa na zákony treba byť veľmi presný. Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu hovorí veľmi presne o režime, ktorý tu vládol od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989. A keď spomína Komunistickú stranu Československa a Komunistickú stranu Slovenska, hovorí o tom, že sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 až 1989. Treba rozlišovať roky totality a demokracie. V súčasnosti máme slobodu vrátane slobody prejavu a slobody združovania sa. Právo na existenciu nemá len taká organizácia, ktorá by popierala demokratické princípy zakotvené v našej ústave. Podstatný teda nie je názov strany, ani to, či sú v nej ľudia s totalitnou minulosťou, ale to, čo má napísané v stanovách a čo presadzujú jej predstavitelia v súčasnosti. V demokracii je na posúdení ľudí, voličov, ako konkrétnu stranu hodnotia.

Mám na to iný názor, ale poďme k návrhu zákona. Máte spočítané, koľkých ľudí by tento zákon zasiahol?

Odhadujeme ich na sedemtisíc. Mal by sa týkať aj vdov a vdovcov.

Takže sedemtisíc ľudí príde o časť dôchodku?

Po prijatí zákona by mohli byť nezaslúžené benefity v dôchodkovom zabezpečení odobraté asi siedmim tisícom ľudí.

Medzi tých, ktorých zasiahne zákon, ste zaradili predstaviteľov špičky komunistickej strany, príslušníkov armády, polície a čo k nim prislúcha. Prečo ste tam nezaradili ľudí, ktorí sa tiež podieľali na zločinoch – prokurátorov, sudcov?

Zákon nedopadá na všetkých príslušníkov armády a polície, ale len na tých, ktorí slúžili režimu predovšetkým v spravodajských zložkách, respektíve tieto zložky riadili. Klasicky tak išlo napríklad o tajnú políciu komunistického režimu – Štátnu bezpečnosť [ŠtB]. Pokiaľ ide o prokurátorov a sudcov, uvažovali sme nad tým. Do budúcna nevylučujem, že by sa napríklad na základe podaných obžalôb a rozsudkov identifikovali aj mená takýchto prokurátorov a sudcov.  

To sa predsa dá zmapovať.

Dá sa. Tento návrh zákona sme s obmedzenými kapacitami pripravovali rok. V budúcnosti sa otázke sudcov a prokurátorov nevyhýbam, môže sa otvoriť diskusia a v budúcnosti sa na tom môže pracovať. Avšak už toto bola pomerne ťažká práca – dať to do formy, ktorá na jednej strane zachová nejakú proporcionalitu, na druhej strane sa pri každom človeku otvorí spis, skontroluje sa, čo robil, a na základe toho mu vypočítajú odobratie časti dôchodku. Pôvodne sme počítali s návrhom, že odobratie bude predstavovať plošne 50 percent výsluhového dôchodku. Takto to je v Programovom vyhlásení vlády, ale potom sme prišli na najspravodlivejšie riešenie, ktoré sme vedeli nájsť. Zvážili sme prístup iných krajín, ktoré sa vydali touto cestou.

Foto: Patrícia Falbová

Pri komunistickej strane je to jasné, tam dopadne postih na ľudí, ktorí boli v ústrednom výbore, teda v úzkom vedúcom orgáne. Ako tu bude v prípade armády, polície?

Zákon, tak ako je navrhnutý, zabezpečí individuálny prístup k odobratiu nezaslúžených benefitov. V prípade zamestnancov z rezortov vnútra a obrany sa dotkne tých ľudí, ktorí boli zodpovední za riadenie útvarov Zboru národnej bezpečnosti zložky, Štátnej bezpečnosti, Spravodajskej správy Generálneho štátu Československej ľudovej armády a Pohraničnej stráže. V ich prípadoch sa im, zjednodušene povedané, do dôchodku nezapočítajú tie roky, keď slúžili v uvedených zložkách. Ak teda niekto pracoval, napríklad desať rokov v niektorej zložke ŠtB a následne pracoval tridsať rokov ako esbéeskár, do výpočtu dôchodku sa mu nezaráta príjem z prvých desiatich rokov. Ak bol však eštébákom tridsať rokov, je možné, že bude mať nárok len na minimálny dôchodok. Nepostupujeme podľa zásady oko za oko, zub za zub. Aj Európsky súd pre ľudské práva povedal, že musíme tým ľuďom zachovať základný dôchodok.

Na to už máme osobitný zákon.

Ak máte na mysli garanciu minimálneho dôchodku, tak áno, zákon o sociálnom poistení hovorí to isté.

Takže taký človek môže dopadnúť tak, že bude mať znížený alebo v iných prípadoch iba minimálny dôchodok.

Áno, ale predpokladám, že takýchto ľudí nebude veľa.

Máte prepočty, čo by takéto zníženie dôchodkov malo znamenať pre poisťovne, ktoré vyplácajú dôchodky?

Niekoľko miliónov eur ročne. Ich priemerný dôchodok môže byť približne 700, 800 eur, pričom sú kategórie, ktoré majú nižšie alebo vyššie dôchodky. Ak by sme časti z týchto sedemtisíc ľudí odobrali nejakú časť dôchodku a zabezpečili im prípadne minimálny dôchodok, tak tieto peniaze ostanú v Sociálnej poisťovni alebo sociálnych poisťovniach jednotlivých útvarov.

V návrhu je krátenie vdovských a vdoveckých dôchodkov, teda benefitov ľudí, ktorých partneri sa podieľali na zločinnosti. Prečo?

Oni požívali nezaslúžené benefity už za života, keď robili v týchto zložkách, ktoré porušovali základné ľudské práva a slobody, a ďalších 30 rokov, keď sme neboli vyrovnaní s minulosťou. Mali iné výhody v minulosti a dnes sa im vyrátava napríklad vdovský dôchodok.

Ak vám dobre rozumiem, dostávajú tie vyššie dôchodky nezaslúžene.

Áno, na základe toho, čo robil ich manžel alebo manželka.

Dôležitý je mechanizmus, ktorý navrhujete. Ústav pamäti národa (ÚPN) bude postavený pred náročnú úlohu – zhromaždiť všetky údaje, ktoré sú potrebné. Zvládne to?

Na toto je ustanovený a verím, že to zvládne. Každého pol roka, keď dostanú z jednotlivých ministerstiev nové údaje, posunú ich príslušným útvarom sociálneho poistenia a zabezpečenia, aby sa týmto osobám vyrátavali nové dôchodky.

Ministerstvo financií vás po predložení návrhu zákona požiadalo, aby ste vyčíslili, aké náklady si nový predpis vyžiada. Aké?

V poslednej doložke som uviedla, že počet pracovníkov v ÚPN sa na tento účel možno zvýši o pár ľudí.

Mierim hlavne na to, že jedna vec je prijatie zákona, druhá vec jeho uplatnenie. Ide o to, aby realizačná fáza naplnila literu zákona.

ÚPN to bude robiť podľa navrhovaného zákona každý polrok. Čo nestihne teraz, dajú o pol roka neskôr.

Na koľko odhadujete dĺžku tohto procesu? Sú to asi zväčša ľudia vo vysokom veku.

Poslední ľudia, ktorí mohli robiť pre takúto zložku, môžu byť s ročníkom narodenia 1970 a odrobili tam rok. Sú tam ľudia, ktorí pracovali v takýchto inštitúciách v 60., 70. rokoch a tí ešte nemajú veľmi vysoký vek.

Foto: Patrícia Falbová

V návrhu zákona máte výnimky. Keď niekto podporoval osoby vystupujúce proti komunistickému režimu, poskytol im jednorazovú pomoc, alebo bol trebárs športovcom v armádnom či policajnom klube, zákon sa naňho nevztiahne. ÚPN to bude musieť posudzovať, čo bude náročné.

Predpokladám, že vyhodnotia už v prvom kole historické materiály veľmi pozorne. Každý, komu budú neoprávnené benefity odobraté, sa, samozrejme, bude mať možnosť odvolať, predložiť dokumenty a tie budú opätovne dôkladne posúdené. 

To je divná konštrukcia. Niekomu sa zníži dôchodok a nakoniec sa príde na to, že neoprávnene.

Ak to vie doložiť, tak je to v poriadku.

Ale na takéhoto človeka už niekto ukázal prstom.

Evidencia, ktorú posiela ÚPN jednotlivým útvarom sociálneho zabezpečenia, je neverejná. To, že vám znížia dôchodok, väčšinou ľudia okolo vás nevedia, papier príde vám.

Ale ten človek sa musí brániť. Znížia mu dôchodok, pričom mohol bojovať proti režimu. Nedá sa to skúmať opačne?

Otázka je, koľko ich bolo. Myslíme si, že nejakí určite existujú. Ale nerátam, že sú to tisíce, ide skôr o individuálne prípady.

Uplatnením tohto zákona sa skrátia dôchodky, čo vyjde ročne na niekoľko miliónov eur. Nebolo by vhodné tieto peniaze dať tým, ktorí trpeli?

Od januára sa veteránom protikomunistického odboja zvyšovali sumy z päť na desať eur za mesiac neslobody a pritom dostali aj jednorazový príspevok vo výške 1 989 eur. Ak bol niekto napríklad vo väzení 12 mesiacov, dostane 120 eur k mesačnému dôchodku.

Aby sa zadosťučinilo tým, ktorí boli nespravodlivo väznení, zvyšovali sa im dôchodky. Vyváži sa to odobraním časti dôchodkov tým, čo im to spôsobili?

Uvidíme, koľko bude reálna suma. O tom, ako sa využijú tieto prostriedky, rozhodne štát.

To sú finančné kompenzácie. Sľubujete si od toho zákona aj niečo iné? 

Ako som povedala na začiatku, ak niekto konal proti základným ľudským právam a slobodám, nemôže byť za to ešte aj po rokoch privilegovaný. A áno, je to aj odkaz pre nás všetkých, že porušenie základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu a jeho predstaviteľov nebude tolerované a že osoby, ktoré by taký režim aktívne podporovali, nebudú za svoju službu v prospech nedemokratického režimu žiadnym spôsobom privilegované.

Výstraha do budúcnosti?

Skôr memento – pripomenutie pre každého verejného činiteľa, či je to politik, sudca, ktokoľvek.

Pod tento návrh sa podpísali poslanci všetkých štyroch koaličných strán. Predpokladám, že zákon prejde parlamentom. Máte za sebou rokovania?

V koaličnej rade to podporili všetky štyri strany, podpísali to poslanci z každej politickej strany, takže dúfam, že sa návrh zákona bude prijatý.

Kedy by mohli byť po jeho prijatí skrátené prvé dôchodky?

Od začiatku budúceho roka.

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.