Európska centrálna banka pokračuje v uvoľnenej monetárnej politike a naďalej plánuje nakupovať veľký objem dlhopisov. Táto politika umožňuje rýchly rast zadlženia európskych štátov. Hoci slovenský verejný dlh nie je v európskych pomeroch výrazný, aj Slováci môžu doplatiť na márnotratný prístup najmä južných štátov Európskej únie.

Európska centrálna banka koncom minulého týždňa potvrdila doterajšie smerovanie monetárnej politiky. V súlade s očakávaniami nezmenila úrokové sadzby a ohlásila pokračovanie núdzového pandemického programu nákupu aktív (PEPP) aspoň do konca marca 2022. Podľa prezidentky banky by jeho obmedzovanie bolo v tejto chvíli predčasné. Zatiaľ čo iné centrálne banky začínajú avizovať prehodnocovanie uvoľnenej monetárnej politiky v druhej polovici tohto roku, Európska centrálna banka pokračuje v nastavenom kurze.

Skutočnosť, že centrálna banka chce v expanzívnej politike pokračovať minimálne ďalší rok, sa môže interpretovať rôzne. Ak sa sústredíme na hlavný cieľ monetárnej politiky, teda cenovú stabilitu, centrálna banka môže svojím oznámením signalizovať, že neočakáva neprimeraný rast inflácie v horizonte plánovania svojej politiky. Menej optimistická interpretácia by sa mohla sústrediť na to, že centrálna banka predvída potrebu naďalej stimulovať ekonomiku, a teda zrejme neočakáva v blízkom čase jej rýchle oživenie.

Uvoľnená monetárna politika ako liek na pandémiu

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.